Monthly Archives: birželio 2012

Stojančiųjų į aukštąsias mokyklas registracija

logo lama

Norintieji studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose nuo birželio 1 d. gali teikti prašymus. Bendrojo priėmimo prašymai priimami tik internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje iki liepos 23 d. 17 val.

Šiais metais prašymų registracijos įmokos nėra. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas baigusiųjų brandos atestatų pažymiai. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas 2010, 2011 ir 2012 m. baigusiems stojantiesiems atestatų duomenų pateikti nereikia – jie gaunami tiesiai iš valstybinių duomenų b azių.

Bendrajame priėmime šiemet dalyvauja 45 valstybinės ir privačios aukštosios mokyklos: 21 universitetas ir 24 kolegijos. Priėmimas vienu metu vyksta ir į universitetus, ir į kolegijas. Prašyme galima nurodyti iki 12 pageidavimų į visas aukštųjų mokyklų studijų programas.

Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimas. Pagrindinis priėmimas skiriamas į du etapus. Pirmajame etape stojančiajam pasiūloma valstybės finansuojama ir mokama vieta, jei tokią nurodė prašyme. Studijų stipendija bus skiriama studentams, kurie pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarką bus surinkę aukščiausius konkursinius balus, t. y. geriausiems, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Stojantysis, gavęs kvietimą, gali jį priimti arba atmesti ir dalyvauti kitame etape. Antrajame galima koreguoti prašyme įrašytų pageidavimų eiliškumą. Naujų studijų programų arba jų finansavimo pobūdžio pakeisti negalima. Po pagrindinio priėmimo etapo likus laisvoms studijų vietoms organizuojamas papildomas priėmimas. Jame gali dalyvauti tik prašymą pagrindiniame priėmime teikę stojantieji.

Pildydami prašymą stojantieji į menų studijų srities ir pedagogikos kvalifikaciją suteikiančias studijas, dar turės išlaikyti stojamąjį egzaminą arba praeiti motyvacijos įvertinimą. Stojantieji, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamą vietą arba gauti studijų stipendiją. Stojantiesiems į pedagogikos kvalifikaciją suteikiančias studijų programas motyvacijos įvertinimas yra privalomas. Už teigiamą motyvacijos įvertinimą pridedami 1 arba 2 papildomi balai. Motyvaciją įvertinus nuliu, stojantieji gali toliau dalyvauti konkurse į nurodytas studijų programas, tačiau papildomų balų jiems nebus pridėta.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo sesija vyks birželio 19 – liepos 4 d. Į menų studijų srities arba pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas registruotis ir užpildyti prašymą reikia ne vėliau kaip 24 val. iki jiems reikiamo laikyti stojamojo egzamino arba motyvacijos įvertinimo pradžios. Stojamojo egzamino rezultatai stojantiesiems bus skelbiami LAMA BPO informacinėje sistemoje stojančiojo užpildytame prašyme.

Bendrojo priėmimo pirmojo etapo rezultatai paaiškės liepos 27 d. iki 11 val., o antrojo – rugpjūčio 3 d. iki 17 val. Rugpjūčio 11–13 d. bus pasirašytos paskutinės sutartys tarp pakviestųjų studijuoti ir aukštųjų mokyklų.

Bendrąjį priėmimą Lietuvos švietimo ir mokslo ministro įgaliojimu vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Išsamios informacijos apie bendrąjį priėmimą, studijų programų sąrašą, stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo laikymo datas ieškokite LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt

LAMA BPO atstovė spaudai

Vilma Balčiauskaitė

Tel. Nr. (8 37) 214 240; 8 629 30101

El. paštas vilmab@lamabpo.lt

Gimnazijoje lankėsi ir Karlo Plagės premiją įteikė Dr. Marianne Wrobel

DSCF3476

Gegužės 31 dieną gimnaziją aplankė Pasaulio Tautų Teisuolio Karlo Plagės dukterėčia dr. Marianne Wrobel su vyru. Ji įteikė Karlo Plagės premiją, padėką ir M. Good knygą anglų kalba „The search for major Plagge: The Nazi Who Saved Jews“ mokyklos mokytojams ir mokiniams, rengusiems leidinį Idėjos dirbant su projekto „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ medžiaga“.

Dr. Marianne Wrobel papasakojo, jog idėja apdovanoti Lietuvos mokyklas už darbą, projektus, siekiančius įamžinti ir pagerbti Holokausto aukų atminimą, gimė po to, kai pasikalbėjo su Lietuvos ambasadoriumi D. Degučiu ir perskaitė knygą apie Karlą Plagę, vokiečių Vermacho armijos majorą, kuris Holokausto metu tarnavo Vilniuje ir išgelbėjo apie 250 Lietuvos žydų. Kaip sakė dr. Marianne Wrobel, Karlas Plage nebuvo Džeimsas Bondas, bet jo veikla didžiulė ir svarbi, o ir rizika buvo ne ką mažesnė.

Dr. Marianne Wrobel džiaugėsi, jog Lietuvoje nėra pamiršta ši skaudi ir sunki tema, jog mokytojai įtraukia vaikus į veiklą, skirtą prisiminti Holokausto aukas. Išvažiuodama viešnia ne tik padėkojo už priėmimą, svarbius ir reikšmingus darbus, bet ir prasitarė tikinti, kad čia ne paskutinis jos apsilankymas Kelmės J. Graičiūno gimnazijoje.