Monthly Archives: balandžio 2014

Metodinė diena „Don‘t stay offline! It can help to study!“ anglų kalbos mokytojams

prie pavadinimo

Balandžio 23 d. mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytojos Ineta Leščiauskienė, Snieguolė Zavadskienė, Gitana Rudzevičiūtė, Živilė Sodaitienė, Asta Bilienė ir direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė Kelmės rajono anglų kalbos mokytojams gimnazijoje organizavo metodinę dieną „Don‘t stay offline! It can help to study!“, kurios metu dalinosi gerąja pedagogine patirtimi.

Iš Tytuvėnų gimnazijos, „Kražantės“ progimnazijos, Šaukėnų Vl.Pūtvio-Putvinskio, Pakražančio vidurinių, Elvyravos, Maironių, „Aukuro“ pagrindinių mokyklų atvykę anglistai stebėjo atvirą pamoką Ib klasėje – ją vedė mokytoja S.Zavadskienė. Pamokos metu mokytojai pamatė, kaip tikslingai galima naudoti informacines komunikacines technologijas ugdant mokinių skaitymo, klausymo ir kalbėjimo gebėjimus.

Pasibaigus šiai pamokai, gimnazijos abiturientai B.Raščiūtė, D.Adomaitytė, M.Kazlauskas ir S.Klimas demonstravo dialoginės kalbos pavyzdžius, o mokytojai, vadovaudamiesi užsienio kalbos įskaitų vertinimo reikalavimais, juos įvertino.

Džiugu, kad ir mūsų gimnazijos pirmokai, ir ketvirtokai paliko ypač gerą įspūdį, jiems negailėta nuoširdžių, šiltų pagyrimo žodžių!

Vėliau buvo skaityti pranešimai. Pranešimą „Ugdymo naujovės Jungtinėje Karalystėje. Comenius individualių kvalifikacijos tobulinimo kursų „Teaching English using new technologies“ seminaro Velse patirtis“ parengusi I.Leščiauskienė pasidalino ir patirtimi, metodinėmis rekomendacijomis, kaip IKT priemonėmis galima taisyti mokinių rašto darbus. Daugiakalbystės olimpiados „Aš kalbu, tu kalbi, mes – bendraujame“ patirtį aptarė G.Rudzevičiūtė, savo įspūdžius apie daugiakalbystės olimpiadą pasakojo jos dalyvės gimnazistės A.Gedminaitė ir J.Petkevičiūtė. Apie netradicines pamokas, tarptautinius projektus ir jų reikšmę ugdymui pasakojo Ž.Klimienė ir Ž.Sodaitienė.

Praktinių užsiėmimų metu mokytojos S.Zavadskienė ir G.Rudzevičiūtė pristatė WIESCO intensyvių mokymų medžiagą, o A.Bilienė – „protingos“ lentos panaudojimo galimybes anglų kalbos pamokose.

Anglų kalbos metodinės dienos organizatorės dėkoja Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei V.Norkutei, padėjusiai surengti šią dieną ir dalyvavusiai joje, Kelmės SMC darbuotojoms ir visiems Kelmės rajono mokyklų anglų kalbos mokytojams, kuriems buvo įdomu sužinoti, kaip anglų kalbos mokoma mūsų gimnazijoje.

ATVIRŲ DURŲ SAVAITĖS-2014 RENGINIAI

gimlogo

Visus, norinčius susipažinti su gimnazijos veikla, kviečiame dalyvauti Atvirų durų savaitės, kuri vyks 2014 m. gegužės 2 – 8 d., renginiuose!

 

Gegužės 2- oji (penktadienis) – GIMNAZISTO DIENA

9 val. gimnazistų savivaldos renginiai. Gimnazistų Prezidento, šauniausios klasės rinkimai. Nominacijų dalybos.

 

Gegužės 5-oji (pirmadienis) – MATEMATIKOS ir SPORTO DIENA

9 val. buvusio gimnazijos kūno kultūros ir matematikos mokytojo Antano Pociaus atminimui skirtos sporto varžybos ir matematikos turnyras 8-9 klasių mokiniams.

 

Gegužės 6- oji (antradienis) – BŪSIMŲJŲ GIMNAZISTŲ DIENA

10 val. būsimiesiems trečiokams (11-okams) bus pristatytos vidurinio ugdymo programos, kurias siūlo gimnazija, dvejų metų ugdymo planų sudarymo principai. Mokiniams iš kitų mokyklų bus surengta ekskursija po gimnaziją.

12 val. laukiame visų, norinčių mokytis gimnazijos 1-4 (9-12) klasėse, bei jų tėvelių. Pristatysime Jums gimnaziją, pasitarsime dėl ugdymo proceso, būsimųjų auklėtojų (aktų salėje, IV aukštas).

 

Gegužės 7-oji (trečiadienis) – MENŲ DIENA

10.40 val. IVc klasės mokinės Ramintos Grencevičiūtės dailės darbų parodos atidarymas (II aukštas).

12 val. gimnazijos Leidybos centro darbų pristatymas aktų salėje.

 

Gegužės 8-oji (ketvirtadienis) – PADĖKOS ir MUZIKOS DIENA

12 val. Muzikos studijos „Obertonas“ koncertas.

Padėkos šventė visiems, garsinusiems gimnazijos vardą olimpiadose, konkursuose, festivaliuose, varžybose, rėmusiems gimnazijos bendruomenės kūrybines idėjas ir projektus! A.Mikalajūno, „Mokslo“, „Hipokrenės“, „Muzikos“, „Amatų“, „Sporto“ premijų įteikimas.

 

 

Nuo 2014 m. rugsėjo 1-osios kviečiame mokytis 1-4 (9-12) klasėse! Prašymai jau priimami. Mūsų adresas ir telefonai: Raseinių 1, Kelmė; tel.: 8-427 61195 (direktorius), 61196 (direktoriaus pavaduotojos).

 

Linksma matematikos pamoka

prie pavadinimo

Balandžio 8 dieną gimnazijos aktų salėje vyko srautinė matematikos pamoka I klasių mokiniams „Skaičiuokime linksmai“. Šią netradicinę pamoką vedė matematikos mokytoja Romutė Kurmienė ir IIId klasės mokiniai. Pamokos tikslas buvo sudominti mokinius matematika, skatinti mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą, ugdyti teigiamą požiūrį į matematiką.
Kiekvienai klasei atstovavo penki mokiniai, kurie buvo paruošę savo komandos prisistatymą bei namų darbą – geometrinę gėlę (nuotraukose žemiau). Ia klasė (matematikos mokytoja Genė Gedvilienė) prisistatė ypač originaliai – Marijos Beišytės sukurtu eilėraščiu „Matematikos paslaptys“.

Kol komandos atlikinėjo užduotis, salėje esantiems žiūrovams neteko nuobodžiauti, jie atsakinėjo į įvairiausius klausimus ir taip galėjo padėti savo klasių komandoms laimėti daugiau taškų. Visos komandos buvo išradingos ir originalios, o Ic klasė pamokos metu net sukūrė tokį ketureilį:

Matematika – ne juokas,
O dalyba – tikras monstras!
Geometrija lengva,
Bet kosinusas – rimta bėda!

Įvertinus užduočių rezultatus, I vietą laimėjo Ib, II-ąją – Ic, o III-ąją – Ia klasė.  Tačiau pralaimėjusių šiame linksmame matematikos konkurse nebuvo: mokiniai jautėsi laisvai, kūrybinės  užduotys skatino juos savarankiškai mąstyti, originaliai jas atlikti.

Srautinę pamoką organizavo matematikos mokytojos Romutė Kurmienė ir Gintarė Verygaitė.

Romutė Kurmienė,
matematikos mokytoja metodininkė

Pilietiškumo pamoka

PRIE PAVADINIMO

Mūsų gimnazijoje viešėjo ir Pilietiškumo pamoką vedė Lietuvos Respublikos Seimo narys Gintaras Steponavičius ir Swedbank verslo plėtros padalinio vadovas Baltijos šalims Giedrius Dusevičius.

Koks žmogus yra pilietis, kas mums, kaip piliečiams, turėtų būti svarbu, kaip pilietiškumas „atsiranda“ kasdieniniuose dalykuose ir kuo jis yra susijęs su kiekvieno asmeniškai pasirinkimais bei karjeros keliu, būtinybė būti optimistais – apie tai kalbėjo gimnazijos svečiai. Jiems buvo įdomu, kaip gimnazistai leidžia laisvalaikį, ką skaito, kokiomis aktualijomis domisi, vėliau svečiai atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

Tai ne pirmas Seimo nario G.Steponavičiaus vizitas J.Graičiūno gimnazijoje. 2011 m. būdamas LR Švietimo ir mokslo ministras jis lankėsi mūsų gimnazijoje, o svečių knygoje įrašė: „Po įspūdingo susitikimo su gimnazija galiu tik pasidžiaugti ir padrąsinti Jus nebijoti iššūkių ir žengti pirmyn. Jūsų darbai liudija, kad neįveikiamų iššūkių nėra“.

Baigiantis pamokai, svečiams padovanoti keli mūsų gimnazijos laikraščio „Naujoji Vaivorykštė“ egzemplioriai, tarptautinio jaunimo laikraščio „DEFRIT“ numeris, parengtas gimnazijoje.

Gimnazistų prezidentas Laurynas Zavadskis ir gimnazijos laikraščio korespondentės po pamokos kalbėjosi su G.Steponavičiumi ir G.Dusevičiumi, jų parengtą interviu skaitykite čia.

Mūsų gimnazija – aktyviausia rajono mokykla!

prie pavadinimo

Šių metų kovo 19–ąją dieną tradiciškai buvo surengti Kelmės rajono Jaunimo apdovanojimai. Renginį organizavo Kelmės rajono mokinių savivaldų informavimo centras, šventė vyko kultūros centre. Apdovanojimai skirti pagerbti pačius veikliausius, aktyviausius, talentingiausius ir idėjų kupinus jaunus žmones.

Šventę pradėjo Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos muzikos studija „Obertonas“. Po šio pasirodymo buvo apdovanoti labiausiai nusipelnę jaunuoliai ir jaunimo organizacijų vadovai. Šiais metais buvo net 11 nominacijų.

Nominaciją „Kūrybiška siela“ laimėjo mūsų gimnazijos IId klasės gimnazistė Kristina Žalandauskaitė. Apdovanojimą jai įteikė laikraščio „Bičiulis“ žurnalistė Loreta Dirbanauskaitė. Veikliausiu jaunuoliu buvo išrinktas IVc klasės gimnazistas ir mūsų gimnazistų prezidentas Laurynas Zavadskis, gavęs apdovanojimą „Jaunoji širdis“. Jį pasveikino Kelmės rajono policijos komisariato viršininkas Robertas Jagminas.

Taip pat buvo renkama ir aktyviausia Kelmės rajono mokykla. Šią nominaciją laimėjo Kelmės Jono Graičiūno gimnazija, kurią apdovanojo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Saulius Michailovas. Apdovanojimą atsiėmė Laurynas Zavadskis, kuris publikos pageidavimu pasakė trumpą, bet įkvepiančią kalbą.

Jaunimo apdovanojimų šventę užbaigė Kelmės rajono mokinių savivaldų informavimo centro jaunuolių šokis.

Karina Baltrušaitytė

Simonos Railaitės nuotraukos