Monthly Archives: gruodžio 2014

Šventų Kalėdų rytmetys gimnazijoje

prie pavadinimo

Laikas šių metų rožinį jau sukalbėjo iki pabaigos…
Po mėnesį – lyg karoliuką – atiduodamas į mūsų delnus.
Gerai, kad ne visi darbai, ne visos viltys išsipildžiusios,
Vadinasi, – dar vieną metų rožinį kalbėsime.
Tik būkit kantrūs,
Kai lauksim išsipildymo trapios aušros,
Kai brausimės į šviesą per dygius brūzgynus,
Kai šauksimės pro rūką – lyg išganymo – šviesos…
Kalbėkim naują rožinį
Ir būkime nuoširdūs.

Penktadienį, gruodžio 19-ąją, mūsų gimnazijos bendruomenė rinkosi į tradicinį šventų Kalėdų rytmetį. Jį sveikinimo žodžiu pradėjo direktorius Rimas Bielskis, linkėjęs visiems džiaugsmingų šv. Kalėdų, laimingų ir sėkmingų Naujųjų Metų. Prasmingų švenčių susirinkusiems palinkėjo, įžvelgti stebuklus kasdienybėje ragino ir gimnazijos tikybos mokytojas kunigas Donatas Grigalius. Etikos mokytoja Aurelija Grincevičienė už labdaringą veiklą įteikė padėkos raštus gimnazistams – jie aktyviai talkino Maisto banko akcijoje.

Rytmečio metu skambėjo gimnazistų atliekamos kalėdinės giesmės ir dainos, eilėraščių posmai, vertę susimąstyti apie gyvenimo prasmę.

Parengti šv. Kalėdų rytmečio programą gimnazistams padėjo muzikos mokytojas Svajūnas Klimas ir lietuvių kalbos mokytoja Vaida Karabienė.

Iš konferencijos „Lietuvos istorijos vingiai: 1918-2014 m.“ sugrįžus

prie pavadinimo

Gruodžio 11 d. Šiauliuose,  Didždvario gimnazijoje, vyko Šiaulių apskrities mokinių konferencija „Lietuvos istorijos vingiai: 1918-2014 m.“. Konferencijoje dalyvavo mokytojai bei mokiniai iš Šiaulių ,,Romuvos“, Didždvario, Simono Daukanto, Radviliškio Vaižganto gimnazijų, Šiaulių rajono Kužių vidurinės mokyklos, iš Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos dalyvavo istorijos mokytojos Rima Servienė, Reda Sakalauskienė ir mokinės Simona Glazauskaitė, Deimantė Kazlauskaitė.

Šventė neatsitiktinai prasidėjo istorinėje Didždvario gimnazijos plenarinėje salėje. Šioje salėje 1919 m. rugsėjo 30-ąją mokiniai ir mokytojai, gindami savo teisę į mokslą, susirėmė su bermontininkais. Menant šį įvykį buvo rodoma istorinė inscenizacija.

Konferencijos dalyvius pasveikino Šiaulių universiteto istorijos fakulteto docentas S.Strelcovas, Didždvario gimnazijos Socialinių mokslų mokytojų ugdymo skyriaus vedėja A.Saldauskienė, istorijos mokytojos V.Kizevičiūtė ir G.Kubiliūtė.

Renginio metu mokiniai pristatė savo atliktus darbus pasirinkta tema, skaitė pranešimus. Mūsų gimnazijos mokinės parengė pranešimus ,,Dainuojanti revoliucija“ Kelmės krašte“ (S.Glazauskaitė) bei ,,Žydų tautos tragedija nacių okupacijos metais Kelmės krašte“ (D.Kazlauskaitė). Iš viso dalyvaujančių pranešėjų buvo apie trisdešimt ir tik trys iš jų gavo paskatinamuosius prizus. Džiugu, jog mūsų gimnazistė S.Glazauskaitė – viena iš trijų, pelniusių šį prizą. Abi Kelmės gimnazistės į namus grįžo su padėkomis.

Pasak Simonos ir Deimantės, jos džiaugiasi dalyvavusios ir dėkoja savo mokytojoms, kurios padėjo ruoštis. Simona teigia, kad be mokytojų pagalbos nebūtų pavykę laimėti, be to, ji dėkoja mokytojui Ipolitui Vidugiriui už jo atsiminimus apie Sąjūdžio veiklą Kelmės krašte, Kelmės muziejui už nuotraukas, Kelmės Žemaitės viešajai bibliotekai, mokytojui Egidijui Ūksui ir ,,Bičiulio“ redakcijai už suteiktą informaciją.

Konferencijos tikslas – plačiau susipažinti su XX-XXI amžiaus Lietuvos istorijos valstybingumo raidos etapais, įvertinti to meto įvykių ir žmonių veiklos poveikį Lietuvos gyventojų mentalitetui -pavyko. Mokiniai, atlikę istorinius tyrimus, išnagrinėję šaltinius, geriau suprato ne tik esminių, konkrečių įvykių svarbą, bet ir savo gimtųjų kraštų istorinių įvykių reikšmę Lietuvos istorijos tėkmėje, nes vienas iš pagrindinių pranešimo reikalavimų buvo pagal pasirinktą temą  remtis savo šeimos, dalyvavusių žmonių  istorija, patirtimi, liudijimais gimtajame krašte.

 Simona Glazauskaitė

Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytojų viešnagė

dovana

Gruodžio 9-ąją mūsų gimnazijoje viešėjo Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytojų delegacija, vadovaujama šios mokyklos direktoriaus Vitalio Balsevičiaus. Mūsų gimnazijoje buvo surengta metodinė diena.

Direktorius Rimas Bielskis ir jo pavaduotoja Živilė Klimienė pristatė mūsų gimnaziją, Informacijos, Sveikatingumo, Technologijų centrus, Muzikos, Garso įrašų studijas, aptarė jų įtaką ugdymui. Buvo dalintasi gerąja patirtimi, kaip informacinės komunikacinės technologijos prasmingai naudojamos ugdant jaunus žmones, aptarta ugdymo centrų kaip praktinių-kūrybinių laboratorijų veikla, pasakota, kaip juose, įgyvendinant įvairius projektus, integruojamos įvairių mokomųjų dalykų žinios. Svečiams buvo pristatyta ir leidybos centro veikla bei mūsų gimnazijoje išleisti leidiniai.

Po to svečiai apžiūrėjo centrus ir kabinetus bei susitiko su savo kolegomis – mūsų gimnazijos mokytojais. Metodinėse grupėse buvo diskutuojama, dalijamasi gerąja darbo patirtimi. Susitikimui baigiantis, apsikeista atminimo dovanėlėmis.

Gimnazijoje vėl kilo „Muzikos dirižablis“

prie pavadinimo

Gruodžio pradžioje mūsų gimnazijoje nugriaudėjo, nuskambėjo tradicinis gyvai grojančių jaunimo grupių festivalis „Muzikos dirižablis“.

Iš Šiaulių į jį atvyko net keturi kolektyvai: „Romuvos“ gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“, vadovaujamas R.Žukausko, Juliaus Janonio gimnazijos gitaros studijos grupė „Sweet Vibes“, kurios vadovas L.Tamošiūnas, Stasio Šalkauskio gimnazijos gitaros studija ir grupė „Blind“, vadovaujama V.Klumbytės, ir Moksleivių namų muzikos studijos grupės „En-den-du“ instrumentinė grupė (vadovės S.Rusevičienė ir L.Dudnikienė).

Dvi grupės, vadovaujamos I.Altaravičienės, atvyko iš Tauragės „Versmės“ gimnazijos: „Kvarta“ ir „L&D”. Iš Radviliškio Vaižganto gimnazijos atvyko grupė „Endless Desire“, kurios vadovas T.Kanapinskas.

Žinoma, joks „Muzikos dirižablis“ nevyksta be mūsų gimnazijos muzikos studijos „Obertonas“  ir jos vadovo S.Klimo, kuris prieš septynerius metus ir sugalvojo organizuoti tokį gyvos muzikos festivalį!

Žiūrovai kelias valandas ne tik klausėsi muzikos – jie ir balsavo už labiausiai patikusią grupę. Ja, surinkusi daugiausia balsų, tapo muzikos studija „Obertonas“, kuri grojo ir savo narių – G.Šurnos ir M.Ralovėco – kūrybos dainas! Grupei buvo įteiktas saldus Žiūrovų simpatijų prizas – sveikiname!

Visoms festivalyje dalyvavusioms grupėms gimnazijos direktorius R.Bielskis įteikė padėkos raštus, geriausi visų grupių instrumentalistai – M.Vedeckas („Endless Desire“), A.Rimkutė („Kvarta“), N.Latovinas („En-den-du“), A.Aleksaitė (Stasio Šalkauskio gimnazijos gitaros studija), E.Daknys (orkestras „Romuva“), J.Masėnas  („Sweet Vibes“), M.Jafimovas (muzikos studija „Obertonas“)  buvo apdovanoti atminimo dovanomis ir geriausio instrumentalisto diplomais.

„Muzikos dirižablį“ pilotavo ir šventę vedė mūsų gimnazistai: „lakūnas“ S.Kasparavičius ir „stiuardesė“ G.Danauskaitė. Šventės rėmėja (gimnazijos mokinių ir mokytojų kūrybos klubui „Hipokrenė“ laimėjus projektų konkursą) – Kelmės rajono savivaldybė.

Pamoka apie socialinę atskirtį

prie pavadinimo

Lapkričio 26 d įvyko integruota anglų kalbos pamoka apie socialinę atskirtį. Tai dalis gimnazijoje vykdomo Erasmus+ projekto „Publishing House of Arts“, kuris apima ugdymo procesą ir popamokinę veiklą.

IIc klasės mokiniai iš pradžių žaidimo forma išbandė grupių susidarymo ir joms priklausymo pasekmes žmogaus asmenybei. Po to žiūrėjo vaizdo medžiagą ir raštu vertino, analizavo situacijas. Galiausiai jie pateikė savo socialinės atskirties apibrėžimą. Tai, pasirodo, nelengva užduotis.

Šios pamokos tikslas buvo projekto dalyvių socialinės atskirties ir jos formų suvokimo didinimas.

Ineta Leščiauskienė,
anglų kalbos mokytoja

Jaunųjų poezijos kūrėjų šventė

prie pavadinimo

Tradicinė Kelmės rajono mokinių poezijos šventė – Poezijos rudenėlis – mūsų gimnazijoje vyko lapkričio 28 dieną. Šįkart ji buvo skirta ir poeto Jono Graičiūno atminimui, ir šio poeto vardu pavadintos mūsų gimnazijos 75-mečiui, kurį minėsime šių mokslo metų pavasarį.

Šventės vedėjai Gintarė Danauskaitė ir Donatas Šniaukšta susirinkusiems pristatė vertinimo komisiją, kurią sudarė „Bičiulio“ redaktorė, rašytoja Ona Jautakienė, Kelmės krašto kūrėjų klubo „Vieversys“ vadovas Viktoras Gulbinas, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Daiva Stonienė.

Savo kūrybą šventės metu skaitė jaunieji poetai iš Kražių gimnazijos, „Aukuro“ pagrindinės mokyklos, mūsų gimnazijos, o Vaiguvos Vl.Šimkaus vidurinės mokyklos mokinės, negalėjusios atvykti į renginį, savo kūrybą atsiuntė. Jų eiles perskaitė mokytoja Valerija Puišienė. Kiekvienas poetas, perskaitęs savo kūrinius, gavo atminimo dovanėlę – dekupažuotą akmenuką.

Baigę skaityti poeziją, kūrėjai kartu su lietuvių kalbos mokytoja Vaida Karabiene keliavo į kūrybines dirbtuves. Jie mokėsi kurti figūrinį eilėraštį – tokių eilėraščių pavyzdžiai buvo skaitomi šventės pabaigoje. Tuo metu vertinimo komisija aptarė mokinių eiles ir nutarė, kad Poezijos rudenėlio laureatės yra mūsų gimnazijos mokinės Simona Levickaitė,  Kornelija Vyšniauskaitė, Danguolė Čerbinaitė, Gintarė Klimaitytė ir Samanta Braukylaitė iš Kražių gimnazijos. Laureatėms buvo įteikta mūsų krašto rašytojo Vlado Kalvaičio knyga „Stiklinė aguonų“ – kiekvieną jų pasirašė pats autorius. Paskatinamuosius prizus mūsų gimnazistams Mantui Ralovėcui, Lukui Rašimui, Rasmai Narbutaitei ir „Aukuro“ mokyklos mokinei Kamilei Rukaitei įteikė O.Jautakienė ir  D.Stonienė. Visi šventės dalyviai ir jų mokytojai buvo apdovanoti padėkos raštais.

Renginio metu dainavo ir grojo mūsų gimnazijos mokiniai, kuriems pasirengti padėjo muzikos mokytojas Svajūnas Klimas. Šventę organizavo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė ir lietuvių kalbos mokytojos Genovaitė Rutkūnienė, Valerija Puišienė, Vaida Karabienė, Virginija Balabonienė.

Simona Glazauskaitė

Gimnazijoje organizuota „Atvirų IT pamokų diena“

IT mokytojai

Lapkričio 27-ąją Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos informacinių technologijų (IT) mokytojai organizavo „Atvirų IT pamokų dieną“. Mokytoja Agnė Makauskienė, vyresn. mokytoja Ilona Sventickienė bei mokytojai metodininkai Ilijana Petrauskienė ir Algirdas Barančiukas tą dieną į savo pamokas kvietė atvykti kitų rajono mokyklų IT specialistus, gimnazijos administracijos atstovus, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atsakingus specialistus.

Po pamokų vyko diskusija, kurioje dalyvavo pamokas stebėję Tytuvėnų gimnazijos IT mokytojai R. Šimkuvienė bei A. Venckūnas, gimnazijos direktorius R. Bielskis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė I. Janušienė. Pastaroji specialistė pasidžiaugė „mokytojų gebėjimu taip organizuoti pamokos darbą, kad vyktų ne tik mokymas, bet ir mokymasis, kompetencijų ugdymas“, tačiau apgailestavo, kad šiame renginyje nedalyvavo kitų rajono mokyklų IT mokytojai (išskyrus Tytuvėnų gimnazijos atstovus). Diskusijos dalyviai kalbėjo apie sėkmingą pamoką – kokia ji turėtų būti, išskyrė gimnazijos IT mokytojų stipriąsias puses stebėtose pamokose bei aptarė, ką galima tobulinti.

Anot I. Janušienės, ši diena Jono Graičiūno gimnazijoje buvo geras kvalifikacijos tobulinimo renginys visų gimnazijų ir vidurinių mokyklų IT mokytojams, kurių mokiniai vis dažniau renkasi šio mokomojo dalyko valstybinį egzaminą.

Mes, gimnazijos IT mokytojai, tikimės, kad kitais metais tokia diena vėl bus organizuota, ji taps tradicine, o „stebėtojų“ ratas bus didesnis.

 

Algirdas Barančiukas,
Kelmės J. Graičiūno gimnazijos
IT mokytojas metodininkas