Monthly Archives: sausio 2015

Minėjome Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną

prie pavadinimo

Per visą savaitę vykusias istorijos, pilietiškumo ugdymo, etikos pamokas kalbėta apie Katastrofą. Parengtas stendas apie išgelbėtą žydų mergaitę Chanelę, jos gyvenimas iliustruotas piešiniais, kuriuose matyti geto vaizdai.  Pateikti ir liudininkų atsiminimai (Yad Vashem medžiaga).

Sausio 27-ąją gimnazijos aktų salėje vyko srautinė istorijos pamoka antrų klasių gimnazistams, kurią vedė istorijos mokytojos Rima Servienė ir Reda Sakalauskienė. Pamokos metu buvo pasakota  Holokausto istorija, šiurpą keliantys Antrojo pasaulinio karo faktai, Aušvico koncentracijos stovyklos siaubinga kasdienybė ir šio mirties fabriko kalinių išlaisvinimas.

Gimnazistai sužinojo ir apie Pasaulio Tautų Teisuolių žygdarbius gelbstint pasmerktuosius, persekiojamus žydus. Savo įspūdžius iš Izraelyje įkurto istorinio memorialo Yad Vashem pasakojo mokytoja R. Sakalauskienė.

Gimnazistės Kornelija Vyšniauskaitė ir Deimantė Andriulytė parengė trumpą iš Kelmės kilusio ir Holokausto metu išgelbėto rašytojo Icchoko Mero romano „Lygiosios trunka akimirką“ aptarimą. Merginoms pasiruošti padėjo lietuvių kalbos mokytoja Virginija Balabonienė.

Emilija Sasnauskaitė

Apie žurnalo leidybą

prie pavadinimo

Sausio 20 d. į mūsų mokyklą trumpam sugrįžo buvusi mūsų gimnazijos mokinė, dabar VU Komunikacijos fakulteto Kūrybos komunikacijų III kurso studentė Liucija Alubickytė. Tądien ji vedė paskaitą – mokymus apie žurnalo leidybą.

Iš pirmo žvilgsnio žurnalo leidyba gali pasirodyti ilgas ir gan nuobodokas procesas. Tačiau Liucija šį mitą sugriovė ir aptardama kiekvieną žingsnį paaiškino, kad mums tereikia komandos, idėjų bei rašyti apie tai, ką geriausiai žinome. Nustebino tai, kad gavome ir dovanėlę – saldainį ir 10 leidėjo įsakymų – patarimų. Kodėl saldainis? Nes, pasak žurnalisto E. Jakilaičio, leidyba – kaip saldainis – kartą paragavęs negali sustoti.

Liucija ragino mus susiburti ir išleisti savo žurnalą. Mokinių, turinčių idėjų ir norinčių laikyti rankose savo žurnalą, atsirado tikrai ne vienas. Todėl Liucija sudarė veiklos planą ir vizitus, kada ji galės atvykti ir pažiūrėti, kaip mums sekasi, patarti. Ši pamoka – tai dalis naujo gimnazijoje vykdomo leidybos projekto „Erasmus+“.

Emilija Sasnauskaitė

Antrokų ekskursija į Telšius

prie pavadinimo

Kadangi Kelmės J.Graičiūno gimnazija dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, be to, mūsų IIc klasė praėjusiais mokslo metais buvo pažangiausia, gavome dovaną – nemokamą ekskursiją į Telšius.

Įstaigų, kurias Telšiuose žadėjome aplankyti, darbuotojams iškepėme sveikuoliškų sausainių (kurie, beje, labai patiko daugumai mokytojų ir mums patiems) ir jau buvome pasirengę ekskursijai. Apsiniaukusį gruodžio rytą susirinkome mokykloje, o netrukus sulaukėme raudono, visų išgirto autobuso, ir patogiai įsitaisėme jame. Linksmai pamojavome mokykloje pasiliekantiems kitų klasių mokiniams ir pajudėjome Telšių link.

Pirmoji mūsų stotelė – Telšių miškų urėdija. Mus pasitiko administracijos darbuotoja. Buvome supažindinti su įstaigos veikla, darbuotojų pareigomis. Žiūrėjome filmuką apie Tauragės miškų urėdiją. Jis visiems be galo patiko, buvo spalvingas, išsamus ir įdomus. Vėliau turėjome galimybę užduoti klausimus apie mums rūpimus dalykus, sužinoti apie miško urėdo profesijos pliusus ir minusus bei kaip įgyti šį išsilavinimą, kur mokytis.

Vėliau patraukėme į Telšių apskrities turizmo informacijos centrą. Linksmuolė gidė mums aprodė visas įdomiausias Telšių vietas, supažindino su miesto istorija, pamatėme daugybę smulkiosios architektūros pavyzdžių, kurių mieste išties gausu. Apsilankėme Telšių katedroje, taip pat iš arti pamatėme ir mažąją bažnytėlę, o nuo šalia jos esančios stebėjimo aikštelės mums atsivėrė nuostabi Telšių panorama. Tiesa, diena pasitaikė šalta, todėl miestą apžiūrinėjome apsimuturiavę šalikais ir šiltomis kepurėmis, tačiau vis tiek teko šiek tiek sušalti. Tačiau kam rūpi šaltis, kai gali nuostabų miestą apžiūrėti kartu su geriausiais klasės draugais?

Atsisveikinę su gide, sėdome į savąjį autobusą ir nuvažiavome į VMVT – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įstaigą. Mus pasitiko labai šilti ir malonūs žmonės. Sužinojome, kokia šios tarnybos veikla, koks jos tikslas. Išgirdome atsakymus į visus mus dominančius klausimus, pasitikrinome savo žinias šioje srityje. Nusifotografavome prie kieme pastatyto paminklo Matui Veitui, žmogui, kuris labai daug gero padarė Telšiams, pasižymėjo veterinarijos srityje, pirmasis pradėjo rašyti apie ją lietuviškai.

Galiausiai aplankėme Žemaičių muziejų „Alka“. Apžiūrėjome įvairias ekspozicijas, parodančias žemaičių gyvenimo ypatybes, taip pat dar daugiau sužinojome apie Telšius.

Paskutinė mūsų stotelė – Telšių centras. Mums buvo duota laisvo laiko, todėl vieni patraukė nuraminti gurgiančių pilvų, kiti – dar geriau apžiūrėjo kalėdiškai pasipuošusius Telšius, taip pat įspūdingą eglutę.

Reikia pripažinti, kad ši ekskursija yra puikus paskatinimas ir toliau stengtis išlikti geriausiems. Kelionė mums visiems be galo patiko, sužinojome daug naujo, patyrėme daugybę įspūdžių, smagiai praleidome dieną! Ačiū visiems, kurių dėka gavome šią dovaną!

 Eimantė Korytė

„Pasimatuokime“ norimą profesiją. Didesnis dėmesys – mokinių profesiniam veiklinimui

savivaldybe

Įgyvendinant Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau – LMNŠC) projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 (toliau – projektas) jau nuo 2010 m. realizuojamas projekto metu sukurtas Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokinių karjeros kompetencijų ugdymui mokykloje ir tik nedidelė dalis mokinių galėjo įvertinti savo gebėjimus ir pasitikrinti savo profesinį pasirinkimą realioje darbo vietoje – už mokyklos ribų. Todėl šiuo metu ypač akcentuojama mokinių profesinio veiklinimo svarba, kai mokiniai galėtų ne tik pažintinio vizito dėka aplankyti įmones/įstaigas/organizacijas, bet ir vienos dienos bėgyje „pasimatuoti“ norimą profesiją, pabendrauti su tam tikrų profesijų atstovais bei tokiu būdu  geriau pažinti save ir darbo pasaulį.

Profesinis veiklinimas yra viena iš profesinio orientavimo paslaugų sudedamųjų dalių. Jo tikslas – padėti bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokiniams aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.  Projekte profesinis veiklinimas apima tris formas:

a) mokinių pažintinius vizitus į įmones/įstaigas/organizacijas (mokinių supažindinimas ir susipažinimas su kasdieniu įmonės/įstaigos/organizacijos darbu, pagrindinėmis veiklomis, vidaus tvarka.);

b) profesinio veiklinimo patyriminius vizitus – mokinių asistavimą/stažuotę (mokinio bendradarbiavimas su tam tikros srities specialistu pasirinktoje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje ir dalyvavimas/asistavimas padedant atlikti leistinas pagal amžių ir darbų specifiką profesines veiklas (ne ilgiau kaip 1 dieną);

c) intensyvų profesinį veiklinimą (tai ilgesnė negu 1 dienos veikla/praktika, kurios metu mokiniai tam tikrose įmonėse/įstaigose/organizacijose atlieka pagal amžių ir darbų specifiką leistinas profesines veiklas) (plačiau: http://www.mukis.lt/lt/profesinis_veiklinimas.html ).

Kelmės raj. mokyklose profesinio veiklinimo veiklasorganizuoja trys profesinio veiklinimo organizatoriai: Kelmės J. Graičiūno gimnazijos Informacijos centro vadovėLoreta Šuklienė, Kelmės „Kražantės“ progimnazijos soc. pedagogė Laima Kareivienė ir Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos etikos mokytoja Ingrida Saunorienė. Profesinio veiklinimo organizatorės bendradarbiauja su profesinio orientavimo koordinatore Kelmės raj. savivaldybėje – Zita Barakauskiene, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialiste.

Profesinio veiklinimo organizatoriai vykdo įmonių ir organizacijų paiešką, sudaro su jomis bendradarbiavimo sutartis,  pildo  įmonių, įstaigų bei organizacijų duomenų bazę, bendradarbiauja su bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistais, informuoja juos apie mokinių profesinio veiklinimo vizitų planavimą ir organizavimą, organizuoja profesinio veiklinimo vizitus.

Įmonės, pasirašiusios sutartis, įsipareigojasudaryti sąlygas mokinių profesiniam veiklinimui. Sutartis su LMNŠC pasirašė ir projekte dalyvauti sutiko net 19 Kelmės raj. įmonių. Tai:

 • UAB „Vaidoto Sejūno vairavimo mokykla“;
 • „Zumas“ UAB A. Aleksandravičiaus foto darbų IĮ;
 • „ETOVIS“;
 • Kelmės kultūros centras;
 • UAB „Milda“, Kelmės degalinė,
 • Kražių M.K. Sarbievijaus kultūros centras;
 • UAB „Girilis“;
 • Nerijaus Šarausko vertimų biuras;
 • Kaimo turizmo sodyba „Gaja“;
 • AB DNB bankas Kelmės skyrius
 • Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnyba;
 • UAB „Tytuvėnų durpės“;
 • VĮ Tytuvėnų miškų urėdija;
 • Kelmės rajono policijos komisariatas;
 • VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras;
 • Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka;
 • Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba;
 • VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras;
 • Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kelmės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo 5.11 punktas numato, kad  lėšos mokinių profesiniam orientavimui  mokyklose skiriamos iš mokinio krepšelio lėšų ir kitų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšų, rėmėjų ir kitų teisėtų lėšų. Dalis bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 kl. mokinių  į profesinio veiklinimo vietas (įmones/įstaigas/organizacijas) vyko projekto lėšomis apmokamais autobusais. Profesinio veiklinimo vietą mokyklos gali pasirinkti laisvai bet kurioje Lietuvos savivaldybėje. Mokyklų karjeros specialistams profesinio veiklinimo vizitus suplanuoti padeda Kelmės savivaldybę kuruojantys profesinio veiklinimo organizatoriai. 2014 m. spalio- gruodžio mėn. Kelmės rajono mokiniai dalyvavo profesinio veiklinimo veiklose ne tik Kelmės raj., bet ir Molėtų, Vilniaus, Raseinių, Šiaulių, Kauno, Telšių, Klaipėdos miestų ir rajonų  įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Iš viso iki 2015 m. sausio 1 d. profesinio veiklinimo veiklose dalyvavo virš 1110 rajono mokinių. 330 J. Graičiūno gimnazijos mokinių lankėsi Kelmės, Kauno, Telšių, Raseinių, Rygos įmonėse, įstaigose ar organizacijose.

Vykdant profesinį veiklinimą mokyklose tikimasi aktyvaus bendradarbiavimo, kuris padės toliau kryptingai plėtoti mokinių profesinio orientavimo veiklas. Kviečiame aktyviai prisidėti prie mokinių profesinio orientavimo paslaugų organizavimo, taip pat ir prie palankių sąlygų, kurios reikalingos mokinių išvykimui į profesinio veiklinimo vietas, sudarymo. Mūsų gerovė labiausiai priklauso nuo mūsų visų – valdžios, verslo atstovų, bendruomenės, mokinių – bendrų pastangų, geranoriško indėlio į žmogaus tobulėjimą.

Kelmės raj. profesinio veiklinimo organizatorė
Kelmės J. Graičiūno gimnazijos Informacijos centro vadovė Loreta Šuklienė

Pamoka apie Tėvynės gynimą

prie pavadinimo

Pratęsiant Laisvės gynėjų dienai skirtus renginius, sausio 14-ąją Kelmės J.Graičiūno gimnazijoje antrų klasių gimnazistams vyko srautinė pamoka-paskaita „Karas rytoj, pamąstymai ir įžvalgos“. Paskaitą skaitė Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės štabo viršininkas, laikinai einantis rinktinės vado pareigas, mjr. Linas Idzelis.

Šiuolaikiniame pasaulyje, kai ne taip toli nuo mūsų esančiose valstybėse vyksta karo veiksmai, griaudi teroro aktai, ši tema yra svarbi. Karinio konflikto tema aktuali ir jaunimui, nes mūsų karta nėra susidūrusi su tuo. Turbūt, jei prasidėtų karas, nežinotumėme, kaip elgtis… Todėl paskaitoje buvo pasakojama apie karinio konflikto etapus, galimą visuomenės reakciją, apie informacines atakas, priešų atpažinimo ženklus bei jų pajėgų techniką, Spiečiaus taktiką, slaptaviečių įrengimą bei dalijami įvairūs patarimai, kaip elgtis pavojaus akivaizdoje, kaip tapti savanoriu ar kovotoju, kaip padėti kovotojams.

Ši paskaita buvo labai įdomi ir naudinga, mjr. L.Idzelis informaciją jaunimui pateikė suprantamais žodžiais ir su daugybe vaizdžių pavyzdžių bei skatino visada imtis iniciatyvos, nes ne tik armija gina Tėvynę! Pasak L.Idzelio, įsakymo veikti galime ir nesulaukti, o Tėvynę dažniausiai gina gimnazistai, studentai, inteligentai ir tie, kuriems būtų gėda neginti savo Tėvynės.

 

Emilija Sasnauskaitė

 

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

PRIE PAVADINIMO

Šiais metais jau aštuntą kartą Lietuvoje vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Joje, kaip kasmet, dalyvavo ir mūsų gimnazija. 8 valandą ryto mažos žvakių liepsnelės languose priminė mūsų piliečius, kurie prieš 24 metus stojo į kovą už geresnį pasaulį, už klestinčią valstybę, už orų ateities kartų gyvenimą – už tai atiduotos ir gyvybės… Šie žmonės negalvojo apie galimas pasekmes.

Lietuvoje antrus metus vyksta ir akcija „Neužmirštuolė“. Prie jos taip pat antrus metus prisidedame ir mes. Akcijos idėja – prisiminti žuvusius ir nukentėjusius kovojant už Lietuvos laisvę ne vien gedint, o su dėkingumu ir viltimi, parodyti, jog jų dovana ateities kartoms neliko pamiršta. Todėl ir akcijos pavadinimas simboliškas – „Neužmirštuolė“. Pasak mokytojo E. Ūkso, karta, kuri pamena Sausio 13-tosios naktį kaip tragiškus įvykius, jau suaugo ir keičiasi, o karta, kuri žino apie šiuos įvykius tik iš istorijos vadovėlių ir tėvų ar senelių pasakojimų, dar po kiek metų turėtų šią datą minėti kaip nepamirštamą ir ypatingą dieną, nes šie įvykiai suteikė mums neįkainojamą laisvės dovaną.

Sausio 13-tosios vakare Kelmėje vyko minėjimas Atgimimo aikštėje šalia kultūros centro. Jo metu degė daugybė žvakių, kareiviai sukūrė laisvės laužą. Minėjime pasisakė Kelmės meras V. Andrulis bei dar keletas žmonių, tarp kurių – Kelmės J. Graičiūno gimnazistų prezidentas M. Petkevičius, o IIc mokinė J. Antanaitytė sudainavo nuostabią I. Narkutės dainą „Raudoni vakarai“.

 Emilija Sasnauskaitė

Apie dvarus ir pirkias – Kelmės krašto muziejuje

prie pavadinimo

Sausio 9 d. mūsų gimnazijos pirmokams Kelmės krašto muziejuje vyko netradicinė istorijos pamoka „Dvarai ir pirkios“, kurią vedė istorijos mokytoja metodininkė Rima Servienė, jai talkino šio muziejaus darbuotojas R.Serva. Pamokos tikslai buvo atskleisti įvairių Lietuvos luomų pasaulėžiūros, buities ypatybes; ugdyti suvokimą, kad XIX a. Lietuva buvo žemės ūkio kraštas ir, pasitelkus autentiškus daiktinius istorinius šaltinius, formuoti istorinius vaizdinius.

Pamokos pradžioje pirmokams buvo pateiktas naujų sąvokų sąrašas (balana, baudžiavinis ūkis, guvernantė, kontušas, palivarkas, prievaizdas, putra, žiponas). Vėliau mokytoja aiškino, kodėl XIX a. Lietuvos ūkis buvo vadinamas baudžiaviniu ūkiu, kokia ūkinė veikla buvo plėtojama dvaruose ir konkrečiai Kelmės dvare.

Pirmame muziejaus aukšte įrengtoje dvarininkų svetainės ekspozicijoje buvo pasakojama apie bajorų gyvenimo būdą, vertybes. Mokiniams reikėjo atsakyti, kokios interjero detalės rodo, kad gyventa pasiturinčių bajorų (tą liudijo puošnūs veidrodžiai, porceliano indai, giminės portretai ir kt.). Atkreiptas dėmesys į Juliaus Gruževskio portretą. Mokiniai turėjo prisiminti, su kokiu svarbiu Lietuvos istorijos įvykiu siejamas šis bajoras. Žinoma, pirmokai prisiminė ir trumpai apibūdino 1831 m. sukilimo pradžią ir šio sukilimo veikėją J.Gruževskį.

Antrame muziejaus aukšte įrengtoje valstiečio trobos ir buities rakandų ekspozicijoje mokytoja R.Servienė papasakojo apie valstiečio kasdienį gyvenimą ir buitį. Mokiniai apžiūrėjo namų apyvokos reikmenis ir bandė apibūdinti, atspėti, kaip ir kam jie buvo naudojami. Paskui gimnazistai lygino bajorų ir valstiečių gyvenamosios aplinkos skirtumus.

Grįžę į salę, mokiniai  pasiskirstė į grupes. Jiems parodyti dešimt daiktinių istorijos šaltinių (namų apyvokos reikmenys, įrankai, prietaisai). Kiekvienos grupės nariai, pasitarę tarpusavyje, turėjo nuspręsti, kas yra arba kam naudojamas demonstruojamas daiktas. Po grupių pasisakymų mokytoja R.Servienė pakomentavo atsakymus ir pati pristatė kiekvieną demonstruotą daiktą.

Istorijos pamoka muziejuje buvo įdomi: gimnazistai išmoko naujų sąvokų, palygino bajorų ir valstiečių gyvenimo, buities skirtumus, susipažino su muziejaus ekspozicijomis.

Rima Servienė,
istorijos mokytoja metodininkė

Išvyka į Latvijos sostinę Rygą

prie pavadinimo

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos  trečių klasių mokiniai 2014 m. gruodžio 17 d. važiavo į Rygą. Tai buvo ilgai planuota kelionė ir kalėdinė dovana visiems!

Iš gimnazijos kiemo Šiaulių „Paralelės“ kelionių agentūros autobusu išvyko 43 gimnazistai ir jų auklėtojos Gitana Rudzevičiūtė, Irena Arlauskienė, Albina Rimšienė. Kelionės gidė Raimonda Pilipavičienė, vadovaujanti Šiaulių miesto gidų asociacijai, ne tik profesionaliai, bet ir linksmai pasakojo Latvijos, Rygos istoriją, mokė latviškos kalbos subtilybių, pasidalino mintimis apie gido – kelionių vadovo darbo specifiką.

Kelionės metu mokiniams buvo išdalintos užduotys „Why Riga?“ („Kodėl Ryga?“). Visiems pritariant, kad kur bevažiuotum į užsienį, lengviausia susikalbėti anglų kalba, anglų kalbos mokytoja ir IIIa klasės auklėtoja G. Rudzevičiūtė parengė trumpą žodynėlį angliškų frazių ir žodžių, reikalingų keliaujant. Mokinių užduotis buvo pasiskirsčius į grupes sugalvoti klausimų apie Rygą – 2014 m. Europos kultūros sostinę,  jos istoriją, gyventojus, lankytinas vietas, kultūrinius objektus ir užduoti šiuos klausimus sutiktiems gatvėje rygiečiams ar miesto svečiams, o surinkta informacija ir įspūdžiais pasidalinti važiuojant namo arba grįžus – parašant savo įspūdžius angliškai… Tai motyvavo mokinius pakartoti savo anglų kalbos žinias, išmokti naujų žodžių, tobulinti bendravimą anglų kalba.

Ryga mums pasirodė puikus miestas. Sužavėjo jos architektūra, ypač įdomus senamiestis! Ekskursijos metu aplankėme ir Cinevilla – latvių kino studijos filmavimų aikštelę. Tai atrakcionų parkas, supažindinantis su filmavimu ir specialiųjų efektų kūrimu. Mokiniai žiūrėjo, kaip buvo filmuojamas filmas „Rygos sargybiniai“, kokios butaforijos naudojamos, norint nufilmuoti vieną ar kitą specifinį epizodą. Didžiausia atrakcija, žinoma, buvo pačių gimnazistų dalyvavimas ir filmavimasis įvairiuose epizoduose.  Visa ši nufilmuota medžiaga buvo įrašyta į kompaktinį diską  ir padovanota mums.

Tikriausiai niekas neabejoja, kad bet kuri išvyka yra net tik pažintinė, kultūrinė, ugdomoji, bet taip  pat draugystės, santykių stiprinimas ir išbandymas. Smagu buvo girdėti mokinių dainas, skambančias autobuse, kurtinantį jaunatvišką juoką, mokinių norą bendrauti, klausti ir klausytis,  dalintis įspūdžiais, geromis emocijomis. Vienintelis trūkumas, kurį tenka pripažinti, kad 12 valandų kelionė yra per trumpa…

 

Gitana Rudzevičiūtė,
anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Ar lengva parašyti rašinį anglų kalba?

prie pavadinimo

Tikriausiai dauguma mokinių pasakytų, kad ne. Tai išties nėra lengva. Tuo įsitikino šešiolika rajono abiturientų, kurie buvo susirinkę į jau tradiciniu tapusį „Esė rašymo praktikumą“, kurį organizuoja mūsų gimnazija.

Mokiniams buvo pateiktos šešios temos: „Dieting can change a person‘s life for the better or ruin one‘s health completely. Discuss“; „Students seem to be dependent on the Internet for their schoolwork. In your opinion, what are advantages and disadvantages of using the Internet to complete schoolwork?“; „Teenagers are often accused of not being active enough. What do you think? Explain your point of view, giving reasons and examples“; „Is graffiti an art or a vandalism?   Discuss“; „The modern family produces too much rubbish.  What do you think the solutions to this problem are?“; „There are far more effective punishments for criminals than prison.  Discuss“.

Iš jų mokiniai turėjo išsirinkti  vieną, jiems aktualiausią ar lengviausią, ir per 90 min. parašyti 250 – 350 žodžių apimties rašinį.

Mokinių darbai buvo užkoduoti, kad vertintojai, anglų kalbos mokytojai iš rajono gimnazijų ir vidurinių mokyklų, galėtų pasidalinti darbus ir juos įvertinti pagal anglų kalbos valstybinio brandos egzamino rašinio vertinimo lentelę.

Populiariausia tema buvo priklausomybė nuo interneto, jo teikiamų galimybių panaudojimas mokymuisi. Net vienuolika mokinių rinkosi šią temą ir geriausias darbas, surinkęs 23 taškus iš 24 galimų, parašytas  J. Graičiūno gimnazijos  IVb klasės mokinio Deivido Norvaišos (mokytoja I. Leščiauskienė) buvo šia tema. Pagal taškų skaičių (21) antras geriausias rašinys – Tytuvėnų gimnazijos mokinės Oksanos Ševčenko (mokytoja G. Karpinienė). Po 20 taškų surinko  tytuvėniškė Monika Maleckaitė (mokytoja I. Ridikienė) ir Gustė Kelpšaitė iš J. Graičiūno gimnazijos (mokytoja G. Rudzevičiūtė).

Šių mokinių rašinius ir publikuojame.

Gitana Rudzevičiūtė,
vyresnioji anglų kalbos mokytoja

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos IVb klasės mokinys Deividas Norvaišas

Students seem to be dependent on the Internet for their schoolwork. In your opinion, what are advantages and disadvantages of using the Internet to complete schoolwork?

                     In recent years, the Internet has become one of the most widely discussed topics in the developed world. That is partly so because students from all around the world consider the Internet a key to success in completing schoolwork well. The purpose of this essay is to examine the positive and negative aspects of it.

                      To begin with, using the Internet may teach students more advanced topics of the studied subject than what is being taught in their respective educational institutions. The students are not limited by their teachers’ or peers’ knowledge in a given area. This means they will not be held back by them when it comes to learning. Moreover, students who embrace the Internet as their learning platform often save money. In the past couple of years, the Internet has become a common place for non-profit organizations to try and bring free education to the developing world. Lastly, the Internet aids students in becoming independent learners. With no-one to hold their hand, students learn the intricacies of individual research, which is a major part of higher education.

                      However, there would hardly be any discussions if there were no drawbacks. Firstly, students may get addicted to the Internet. With all of the world’s knowledge at their fingertips, students may try to look up a solution instead of figuring out on their own. In addition to that, the Internet decreases the capability of a student to remember things. With the previously mentioned argument, it is only natural to stop their memory as a result. Finally, the knowledge they find on the Internet may be incorrect. Freedom, while being a perk of the Internet, can also lead to unqualified people posting lies.

                      In conclusion, the Internet while full of vast amount of knowledge waiting to be understood, will also come with a vast amount of nonsense and the risk of being abused. A wise student would be intelligent to take the former and reject the latter.

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos IV gb klasės mokinė Oksana Ševčenko

 

Students seem to be dependent on the Internet for their schoolwork In your opinion, what are advantages and disadvantages of using the Internet to complete schoolwork?

      In our modern world almost everything is connected to the modern technologies: telephones, tablets, computers.  Almost every student who is about doing some schoolwork thinks about using the Internet for help.  Let’s take a look of advantages and disadvantages on this matter.

     Many students cannot imagine their life without the computer and there are some advantages of it. To begin with, on the Internet nearly every subject can be researched very quickly.  In particular, teenagers do not need to waste their important time for looking some information through book’s pages. Furthermore, students can save their money not buying books because on the Internet some topics can be more easily explained. Due to these reasons, learning by using the Internet has some significant benefits.

    On the other hand, computers can cause some serious problems. To start with, sometimes students are tempted to cheat. For instance, they rewrite every single word from the Internet without using their own mind. By the way, some irrelevant sites can distract teenagers from their schoolwork. It can cost their time which should be used for broadening their knowledge.  Even though these things are harmful for students, but the most important thing is that computer is useless thing for eyes. For these reasons, learning by the Internet can be quite bad in a few ways.

   In overall, there are some advantages and disadvantages on both sides. In my personal opinion, everyone should choose what is better – whether to do schoolwork on your own or use the Internet. The decision depends only on a person.

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos IVa klasės mokinė Gustė Kelpšaitė

Students sum to be depended on the Internet for their schoolwork. In your opinion, what are advantages or disadvantages of using the Internet to complete schoolwork?

We should acknowledge from the start that nowadays more and more people (especially students) are addicted to new technologies, mass media and, of course, the Internet. It is argued if the Internet helps students to make their assignments ready or just disturbs them while they are completing schoolwork. So, what are advantages or disadvantages of using the Internet while studying?

Firstly, the Internet makes everything including homework much easier. For example, if you have to make a huge Biology or History project, it is difficult to go to the library or school every time you need some new information, it is much easier to turn on your computer and surf the net to find the right answer. You do not even need to leave the house and waste your time. What is more, the Internet is the best and easiest way to communicate with classmates or even teachers. For instance, if you have to make your schoolwork in a group with other students, you needn’t go out and spend the entire night just because you need to discuss what you have done with the others, you can just create a group conversation on Skype and make all the things clear.

On the other hand, it is clear that using the Internet has some disadvantages such as wrong information that is given. It is for sure that many of us have faced to this annoying problem when we have looked for some important information and after we presented it, we have been told that some facts were not real. Moreover, the biggest problem of the Internet is that it ‘kills’ our time and ‘steals’ our concentration. For example, if we are completing our homework using the computer and any social site such as Facebook is turned on, we simply can’t give all our attention to the work we are trying to finish because we are chatting, watching videos or commenting friends’ pictures at the same time.

All things considered, there are many strong arguments for both sides – for and against using the Internet to complete schoolwork, we can’t weight advantages or disadvantages because there will always be two sides of this argument. In my view, the Internet makes everything easier if we use it as an extra tool which helps us, but it also can make things worse if the students forget that they are smart enough to complete the work using the best Wikipedia they have – brains.

Gerumo savaitei pasibaigus

prie pavadinimo

Gruodžio 15-19 d. gimnazijoje vyko Gerumo savaitė. Mūsų gimnazija buvo priregistruota dalyvauti Maltos ordino pagalbos tarnybos inicijuojamame konkurse „Idėjos padėjėjos“, kuris yra skirtas paremti akciją „Maltiečių sriuba“. Tad keletas Gerumo savaitės renginių ir buvo skirta šiai akcijai. Per ilgąsias pertraukas antro aukšto koridoriuose vyko paroda – pardavimas. Čia buvo galima įsigyti saldumynų (juos kepė antrokės Aurelija Dapnytė, Jorūnė Antanaitytė, Gražina Rimkutė, Eimantė Korytė),  rėmelių fotografijoms (į akciją įsijungė jaunosios verslininkės ketvirtokės Skaistė Trijonytė ir Rūta Krikštanavičiūtė, vadovaujamos mokytojos Ilonos Sventickienės), vazoninių gėlių. Vieną dieną per ilgąją pertrauką pirmokės Fausta Tavoraitė, Meida Sapragonaitė, Ugnė Aleksiejūtė, Evelina Šimkutė, antrokai Monika Tamkutė, Sonata Pocinaitė, Laura Lideikytė, Jonas Levickas, trečiokė Aušra Norkutė, ketvirtokės Gintarė Danauskaitė, Mantė Monkevičiūtė, Deimantė Kazlauskaitė, Jūratė Petkevičiūtė ir Živilė Liutkutė paruošė mokytojams vaišių stalą – mokytojai vaišinosi mokinių išvirtais, iškeptais skanėstais, aukojo lėšų ir taip dalyvavo akcijoje „Maltiečių sriuba“. Penktadienį per antrąją pamoką  vyko Kalėdų rytmetis – koncertas.

Šių renginių metu buvo aukojami pinigai. Surinkta 230,52 litų. Pinigėlius skaičiavo ir nuoširdžiai visa šia akcija rūpinosi Jūratė Petkevičiūtė. Pinigai pervesti į Maltos ordino pagalbos tarnybos sąskaitą. Labai ačiū visiems, kurie aukojo pinigėlius.

Gerumo savaitės metu gimnazistai piešė atvirukus. Taip prisidėjome prie bendrumo akcijos „Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui“. Šią akciją jau devintus metus organizuoja Valstybinio psichikos sveikatos centro (VPSC) kolektyvas. Ypač aktyviai šioje akcijoje dalyvavo ketvirtokės  Aina Rudaitytė,  Orinta Sakaitė, Martyna Daunytė, Ligita Kuogaitė, pirmokai Aivaras Juozaitis,  Erika Staražinskytė, Kamilė Pociūtė, antrokė Toma Valinčiūtė. Dalis atvirukų kartu su labdara buvo perduoti Kelmės samariečių bendrijai. Prieš šventes sveikinimai kartu su dovanomis buvo išdalinti vienišiems žmonėms. Didžioji dalis atvirukų buvo nunešta į Kelmės slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių ir per šventes išdalinta ligoniams.

Į akciją „Gerumas mus vienija“, kurios metu buvo renkama labdara sunkiau gyvenantiems rajono žmonėms, labiausiai įsijungė mokytojai Vaida Karabienė, Snieguolė Zavadskienė, Virginija Rimkuvienė, Raimonda Andriuškienė, direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė. Labdara buvo perduota Kelmės samariečių bendrijai, o paskui išdalinta tiems, kuriems jos labiausiai reikia.

Organizuoti Gerumo savaitę padėjo ir trečiokė Karolina Žičkutė, antrokai Tomas Andrijauskas ir Mindaugas Samušas, pirmokė Ieva Dromantaitė, ketvirtokai Vilius Jezerskis, Deividas Šarlauskas, Gediminas Šimulis,  Edvinas Pokvytis.

Nuoširdus ačiū visiems, dalyvavusiems Gerumo savaitė renginiuose. Prasmingo visiems darbo, gražių idėjų naujaisiais metais!

Gerumo savaitės gimnazijoje organizatorė,
etikos mokytoja Aurelija Grincevičienė