Daily Archives: 2015-05-25

Diskusija „Socialinė atskirtis: ką aš apie ją žinau?“

prie pavadinimo

Gegužės 19 d. gimnazijos konferencijų salėje įvyko Erasmus+ projekto „Menų spaustuvė“ renginys – diskusija „Socialinė atskirtis: ką aš apie ją žinau“. Diskusijoje dalyvavo projekto dalyviai IIc  klasės mokiniai bei jų auklėtoja Reda Sakalauskienė, direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė, mokyklos psichologė Jovita Gerbenienė, direktoriaus pavaduotoja ir Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Lijana Vaičiulytė bei Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr.specialistė Daiva Stonienė.

Gimnazistai pristatė atlikto tyrimo rezultatus (pagal anketos duomenis), po to diskutavo, kaip jie supranta socialinę atskirtį, kokias jos formas žino, dalinosi savo patirtimi klasėje, mokykloje, pasakojo, kaip socialinė atskirtis, tolerancija suprantama užsienio šalyse, kuriose pabuvojo pagal tarptautinių projektų programas.

Diskusijoje neakivaizdžiai dalyvavo ir gimnazijos socialinė pedagogė Ina Kaminskienė – vaizdo įraše, kuris buvo demonstruojamas renginio metu, ji papasakojo apie savo darbą ir pareigas mokykloje mažinant socialinę atskirtį. Kitame vaizdo įraše matėme socialinio centro „Betanija“ vadovo Br. Jono Liudviko ir savanorio, buvusio gimnazijos mokinio Lauryno Zavadskio pokalbį apie šio labdarą organizuojančio centro veiklą. Į jį projekte dalyvaujantiems mokiniams bus organizuojama išvyka.

Diskusijos buvo tokios įdomios, kad nepakako renginiui skirto laiko. Renginio pabaigoje projekto „Menų spaustuvė“ koordinatorė Ineta Leščiauskienė pristatė pirmųjų projekto metų veiklos ataskaitą.

Ineta Leščiauskienė,
anglų kalbos mokytoja metodininkė

Tarptautinė etikos diena

prie pavadinimo

Kiekvienais metais Lietuvos edukologijos universitete yra paminima Tarptautinė etikos diena. Į ją sukviečiami labiausiai respublikiniame Etikos konkurse pasižymėję mokiniai, vyksta konferencija ir Lietuvos etikos mokytojų asociacijos (LEMA) visuotinis suvažiavimas.

Šiemet gegužės 15 dieną į šią šventę buvo pakviesta ir mūsų IVa klasės gimnazistė Ieva Vaitkevičiūtė. Ji 2014–2015 metų 11–12 klasių mokinių Etikos konkurse pelnė trečią vietą. Šiame konkurse dalyvavo ir mokiniai iš VDU „Rasos“, Vilniaus M. Biržiškos,  Kėdainių „Šviesiosios“, Zarasų „Ąžuolo“, Trakų raj. Rūdiškių gimnazijų bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetovidurinės mokyklos. Konkursas vyksta ir 9–10 klasių mokiniams. Jame dalyvavo mūsų gimnazijos Id klasės mokinė Fausta Tavoraitė ir IId klasės gimnazistė Monika Tamkutė. Joms iki prizinės vietos pritrūko vos pusės balo.

Tarptautinė etikos diena prasidėjo koncertu, visus sveikino Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojai, studentai. Šiemet konferencijos tema buvo „Rūpesčio bei rūpinimosi trajektorijos“. Studentai skaitė įdomius pranešimus apie vartojimo kultūrą ir perdėtą rūpinimąsi savimi, apie moters kūno sudaiktinimą žiniasklaidoje, apie biopolitiką tarp rūpesčio ir manipuliacijos, šiuolaikinę savanorystę ir kt.

Po konferencijos vyko Etikos konkurso nugalėtojų apdovanojimai. Mokiniai ir jų mokytojai buvo apdovanoti diplomais, padėkos raštais, vertingomis knygomis, gėlėmis. Tortą su užrašu „TED“ (Tarptautinė etikų diena) supjaustė 2013–2014 ir 2014–2015 metų 11–12 klasių Etikos konkursų nugalėtoja Agnė iš VDU „Rasos“ gimnazijos. Jai atiteko ir marškinėliai, ant kurių 37 kalbomis buvo parašyta „Aš laimėjau 2015 metų etikos konkursą“.

Po apdovanojimų mokiniai klausėsi dėstytojo Mantauto Ruzo paskaitos „Kodėl žmones suprasti sunkiau, negu nuskristi į Marsą“, o jų mokytojai aptarė įvairius etikos dėstymo klausimus LEMA visuotiniame suvažiavime.

Aurelija Grincevičienė,
vyresnioji etikos mokytoja

IMG_9669

IMG_9758

Gimnazijos muzikantų sėkmė konkurse „Būk artistas“

prie pavadinimo

2015 m. balandžio 29 d. mūsų gimnazijoje vyko kasmetinis Kelmės rajono jaunųjų talentų konkursas ,,Būk artistas“, kuriame dalyvavo mokiniai iš rajono mokyklų. Buvo atliekama įvairių stilių muzika: nuo klasikinės iki populiariosios bei trankiosios – roko muzikos. Pasirodė ir šokių kolektyvas. Prizines vietas užėmė Elvyravos pagrindinės mokyklos solistas Žilvinas Kreimeris (III vieta), Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokinys Armandas Druktenis (II vieta), merginų duetas iš Kražių gimnazijos Inesa Bumblauskaitė ir Dovilė Elena Šimkutė (I vieta) ir Kelmės meno mokyklos varinių pučiamųjų instrumentų kvintetas (I vieta).

Konkurso laureatais tapo Kelmės ,,Aukuro“ vidurinės mokyklos solistė Guoda Valošinaitė ir Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos muzikos studija ,,Obertonas“, kurioje muzikuoja Gabrielius Šurna, Mantas Ralovėcas, Grigas Andrulis ir Matas Jafimovas.

Gabrielius Šurna

1buk art 2015