Monthly Archives: birželio 2015

Gimnazijoje 75 kartą nuskambėjo paskutinis skambutis

prie pavadinimo

Gegužės 28-ąją Paskutinio skambučio šventė prasidėjo 75-ajai Kelmės J.Graičiūno gimnazijos abiturientų laidai.

Išradingai ankstyvą rytmetį abiturientai žadino savo auklėtojus, kartu pasitiko saulę ir paskui atvežė į gimnaziją. Čia abiturientus pavasario žiedais ir skambučiais papuoštose klasėse sveikino trečiokai, o auklėtojai vedė paskutiniąją pamoką.

12 val. prasidėjo renginys aktų salėje, kur pirmiausia buvo skaitomas gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl leidimo abiturientams laikyti egzaminus. Po to kalbėjęs direktoriaus Rimas Bielskis linkėjo visiems prasmingo darbo per paskutiniąsias iki egzaminų likusias dienas kartojant išmoktas pamokas ir sėkmės laikant egzaminus. Jis taip pat dėkojo mokytojams ir mokinių tėveliams, o visiems kartu palinkėjo džiugios šventės!

Abiturientai parengė Paskutinio skambučio šventei nuoširdžią ir įsimintiną programą: dėkojo gimnazijos administracijai, mokytojams, tėveliams, draugams… Scenoje buvo vaidinami epizodai iš moksleiviško gyvenimo, skambėjo dainos, susirinkusiuosius į šventę iki ašarų jaudino prasmingi abiturientų žodžiai, ekrane mirgėjo įvairios gyvenimo mokykloje akimirkos… Ketvirtokų auklėtojų vardu dainą apie jaunystę padainavo IVa klasės auklėtoja Ilijana Petrauskienė. Tradicinį testamentą trečiokams perkaitė abiturientė Simona Glazauskaitė, jiems buvo įteiktas ir raktas visoms gimnazijos durims atrakinti. Savo ruožtu trečiokai, padainavę nuotaikingą ir visus abiturientus atsistoti ir ploti privertusią dainą, palinkėjo išeinantiems tiesaus ir lygaus kelio ir padovanojo lazdą, kad tvirčiau būtų žengti tuo keliu!

Paskutinio skambučio šventę užbaigė 75-osios laidos abiturientų atsisveikinimo daina. Gimnazijos bendruomenė linki jiems sėkmės per egzaminų sesiją ir per visą gyvenimą!

Erasmus+ projekto dalyvių išvyka į Vilnių

prie pavadinimo

Gegužės 27 d., vykdydami programos Erasmus+ projekto „Menų spaustuvė“ veiklą, mes, IIc klasės gimnazistai, leidomės į kelią Vilniaus link. Čia mūsų laukė daug įdomių ir prasmingų darbų.

Pirmasis mūsų aplankytas objektas – Vilniaus rotušė, kurioje vyko 2015 m. Lietuvos spaudos fotografijos paroda. Būtina pažymėti, kad projektas „Menų spaustuvė“ skirtas gabiųjų vaikų ugdymui ir jo metu mokiniai išbando įvairias menų sritis, susijusias su leidyba, todėl aplankyti šią parodą buvo ypač svarbu. Buvome sužavėti geriausių Lietuvos spaudos fotografų darbais, kiekvienas rinkome labiausiai patikusią nuotrauką, aiškinomės, ką autorius norėjo ja pasakyti, papasakoti, kaip ji veikia žiūrovą, skaitytoją. Supratome, kokią galingą jėgą turi šis menas, galintis fiksuoti ir rodyti viso pasaulio skaudulius ir žaizdas. Aptarėme, kuo svarbus spaudos fotografo darbas, kokia jo misija, kuo ypatingas fotoreportažas, dalinomės patirtimi, įgyta Ispanijoje. Projektinė veikla šioje šalyje kaip tik ir buvo skirta socialiniam fotoreportažui. Taigi, apsilankymas šioje parodoje – tarsi veiklos Ispanijoje tęsinys.

Per trumpą pertraukėlę iki kito susitikimo, apžiūrėjome Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią, kurioje yra virš dviejų tūkstančių stiuko statulų. Čia puiki gidė buvo mūsų auklėtoja ir istorijos mokytoja Reda Sakalauskienė, pravedusi labai įdomią pamoką apie baroką.

Vėliau skubėjome į susitikimą su joanitu Br. Jonu Liudviku ir klausėmės paskaitos apie tarnystę artimui, kuri kiekvieną privertė susimąstyti apie meilę ir tarnystę artimui, socialinę atskirtį ir jos pasekmes. Šią paskaitą padėjo suorganizuoti buvęs mūsų gimnazijos mokinys ir gimnazistų prezidentas Laurynas Zavadskis. Jis kartu su Br. Jonu Liudviku savanoriauja Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ socialiniame centre „Betanija“, kuris rūpinasi socialiai atskirtais žmonėmis, daugiausia benamiais – į šį centrą vėliau ir nuvykome, sužinojome daugiau apie jo veiklą, ten besilankančius žmones. Be to, galėjome palyginti centro „Betanija“ ir panašaus centro Padre Rubinos Foundation Ispanijoje veiklą – pastarąjį centrą aplankėme mobilumo Ispanijoje metu. Taip sužinojome ir palyginome, kaip skirtingos valstybės, ES narės, sprendžia skaudžią socialinės atskirties problemą.

Paskutinė mūsų stotelė Vilniuje – „Menų spaustuvė“, šiuolaikinių scenos menų centras. Mūsų projekto pavadinimas tarsi „pasiskolintas“ iš šio centro, nes projekto veiklomis taip pat bandoma sukurti erdvę mokinių kūrybiškumui skleistis. Stebėjome spektaklį „Sparnuotasis Matas“, pastatytą pagal to paties pavadinimo Kazio Binkio satyrinę poemą. Taigi, šios išvykos metu galėjome praplėsti savo akiratį, pagilinti žinias apie socialinę atskirtį, pasisemti kultūrinės patirties.

Nors sostinė mus pasitiko nesvetingai, nuolat pliaupė lietus, tačiau grįžome pilni įspūdžių, prasmingai praleidę laiką ir praturtėję daug kuo: žiniomis, emocijomis, patirtimi.

Eimantė Korytė