Daily Archives: 2018-01-17

Gimnazistai lankėsi teisme

prie pavadinimo

Pasaulinė darbo rinkos dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui renkantis studijas: jam būtinos karjeros kompetencijos, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas savęs ir savo karjeros pažinimas. Mokykla turi padėti jaunam žmogui geriau save pažinti, apsispręsti pasirenkant būsimas studijas, todėl sausio 16-ąją  Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos I-IV klasių mokiniai kartu su mokytoju Nerijumi Šarausku lankėsi Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose: dalyvavo teismo posėdyje, apžiūrėjo teismo ir konvojaus patalpas, susitiko su teisėja Alma Bernūnaite. Po pietų gimnazistai lankėsi Šiaulių apygardos teismo muziejuje.

Apie studijas aukštosiose mokyklose jau galvojantys gimnazistai Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose daug informacijos sužinojo apie teisės studijas ir teisininko darbą bei Lietuvos teismų sistemą. Gimnazistai dalyvavo nagrinėjant baudžiamąją bylą, kurioje vos keleriais metais už juos vyresnis asmuo buvo kaltinamas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis ir nešaunamuoju ginklu.

Gimnazijos mokiniams buvo įdomu viskas: teisėjo, prokuroro ir advokato darbas, teismo posėdžių sekretoriaus funkcijos, teisėjo padėjėjo vaidmuo nagrinėjant bylas ir pan.  Apie tai, kokius mokslus turi būti baigęs teisėjas, kokie reikalavimai keliami minėtos profesijos asmenims, pasakojo teisėja Alma Berniūnaitė. Gimnazistai susidomėjo teismo savanorių veikla ir ketina laisvu laiku savanoriauti Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmuose.

Popiet gimnazistai lankėsi Šiaulių apygardos teisme, kur įkurtas teismų muziejus, vienintelis toks Lietuvoje. Muziejuje pateikiama Lietuvos teismų istorijos raida, šių dienų šalies teismų aktualijos. Gimnazistus sutiko ir į klausimus atsakė teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Alfredas Vilbikas.

Nerijus Šarauskas,
ekonomikos ir verslumo mokytojas

Mūsų laisvės troškimo tankais nesutraiškysi!

prie pavadinimo

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Ši diena giliai įsirėžusi į lietuvio atmintį, krauju įrašyta į Lietuvos istoriją. Tuomet, kai Lietuva jau buvo išsilaisvinusi iš Sovietų Sąjungos okupacijos ir besidžiaugianti galimybe laisvai kalbėti ir tikėti, buvo vėl užpulta ir priversta rinktis – grįžti atgal ar stoti į kovą. Piliečiai pasirinko vienybę bei tikėjimą.

Šiems įvykiams paminėti mūsų gimnazijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, kiekvienais metai yra skiriami renginiai, vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Jos metu gimnazijoje visi mokiniai ir mokytojai žvakių liepsnelių šviesoje pagerbė žuvusiuosius, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. Visi žiūrėjome filmą apie Sausio 13-ąją. Per gimnazijos televiziją buvo demonstruojamos skaidrės.

Sausio 13-osios vakare, Kelmės Atgimimo aikštėje, vyko paminėjimas „Laisvės liepsna“. Į aikštę prisiminti įvykių ir pagerbti tylos minute žuvusiųjų už Lietuvos Nepriklausomybę atvyko Kelmės rajono savivaldybės vadovai, visuomenė, moksleiviai. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų 6-osios rinktinės 605 pėstininkų kuopos kariai įnešė į aikštę degančius fakelus. Susirinkusieji giedojo Lietuvos himną. Atėję į renginį žmonės, buvo pakviesti vaišintis kareivių, savanorių dalinama kareiviška koše ir arbata. Lietuvos gynėjams atminti kariai uždegė atminties laužą „Laisvės liepsna“. Sausio 13-osios naktį žuvo 14 žmonių, kurie buvo vieningi ir pasiryžę eiti iki galo, bet tik jų dėka mes vėl esame nepriklausomi. Džiaukimės laisve ir puoselėkime ją!

Akvilė Šimkutė,
Nuotraukos Eglės Vaištaraitės