Monthly Archives: gegužės 2018

Gimnazijoje vyko jubiliejinė Atvirų durų savaitė

prie pavadinimo

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje baigėsi jubiliejinė – dvidešimtoji – Atvirų durų savaitė, kurios metu kasdien vyko įvairūs renginiai.

Pirmąją – Gimnazistų – dieną organizuoti mokinių savivaldos renginiai. Metų veiklos ataskaitą pateikė gimnazistų prezidentė Samanta Balkaitytė. Ji padėko savo komandai, su kuria atlikta nemažai darbų, surengta įvairių akcijų. Kandidatai į gimnazistų prezidento postą pasakė savo rinkimines kalbas, vyko balsavimas. Jam pasibaigus paaiškėjo, jog naujoji prezidentė – IIb klasės mokinė Saulė Maleckaitė. Protų mūšio metu išsiaiškinta, jog geriausios klasės vardą pelnė Id klasė. Erasmus+ projektų „M.U.S.I.C.“ ir „Pedago-geeks – moksliukai“ komandos pristatė šių projektų veiklas. Buvo išdalintos nominacijos draugiškiausiems, stilingiausiems, linksmiausiems, darbščiausiems, nuoširdžiausiems, aktyviausiems gimnazistams ir mokytojams.

Antrąją savaitės dieną „M+IT“ gimnazijoje šurmuliavo jaunieji matematikai ir informatikai ne tik iš J. Graičiūno gimnazijos, bet ir kitų rajono mokyklų: „Aukuro“ Elvyravos pagrindinių, Kražių Žygimanto Liauksmino, Užvenčio Šatrijos Raganos, Šaukėnų Vl. Pūtvio-Putvinskio, Tytuvėnų gimnazijų. Vyko matematikų protų mūšis ir informacinių technologijų konkursas. Protų mūšyje dalyvavo iš įvairių mokyklų mokinių sudarytos komandos, pasivadinusios „Mąstytojais“, „Bendraminčiais“, „Robotukais“, o nugalėtoja tapo komanda „Kolegos“, kurios nariai „Aukuro“ pagrindinės mokyklos aštuntokai Vitas Račkauskas, Erika Vasiliauskaitė, Elvyravos pagrindinės mokyklos aštuntokė Meda Mickūnaitė ir J. Graičiūno gimnazijos antros klasės mokinės Vesta Semionovaitė ir Saulė Maleckaitė. IT konkurso rezultatai bus paskelbti vėliau. Renginius organizavo matematikos ir IT mokytojai Romutė Kurmienė, Ilijana Petrauskienė, Asta Pleikienė, Algirdas Brančiukas, Agnė Makauskienė. Ši diena buvo ypatinga ir tuo, kad gimnazistai, užsiregistravę dalyvauti Europos egzamine, sulaukė viešnios – Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės, kuri vedė pamoką apie Europos ir Lietuvos švietimo aktualijas.

Būsimųjų gimnazistų dieną susipažinti su gimnazija rinkosi tie, kurie nuo kitų mokslo metų planuoja joje mokytis. Su būsimaisiais gimnazistais susitiko gimnazijos direktorius Rimas Bielskis, jiems buvo papasakota apie ugdymosi galimybes gimnazijoje, apie įvairius įgyvendinamus projektus. Direktoriaus pavaduotoja Lijana Vaičiulytė surengė jauniesiems svečiams ekskursiją po gimnaziją.

Knygos dieną buvo pristatyti du gimnazijos Leidybos centro leidiniai: knyga „Visas mano turtas yra širdyje“ apie reformatų kunigą, profesorių, filosofijos mokslų daktarą Konstantiną Kurnatauską ir dvidešimt pirmasis „Mokinių ir mokytojų kūrybos almanacho“ numeris. Apie kun. K. Kurnatausko veiklą, jo nuopelnus Lietuvos švietimui, Kelmei susirinkusiems papasakojo istorijos mokytojas Egidijus Ūksas, kurio parengta istorinė medžiaga apie šį religijos, švietimo, visuomenės veikėją publikuojama leidinyje. Jame publikuojamas ir evangelikų reformatų kunigo, Biržų parapijos klebono, Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos viceprezidento Rimo Mikalausko straipsnis apie Reformaciją, kun. K. Kurnatausko sūnėno Vytauto Kurnatausko atsiminimai, Kelmės krašto žurnalistų publikacijos. Leidinys „Visas mano turtas yra širdyje“ gausiai iliustruotas nuotraukomis, kurių skaitmenines kopijas gimnazijai dovanojo ir leido publikuoti Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Biržų krašto muziejus „Sėla“, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Pastarosios direktorius dr. Sigitas Narbutas atsiuntė ir nuoširdų laišką leidinio sudarytojai gimnazijos direktorius pavaduotojai Živilei Klimienei: „Jūsų gimnazijos intencijos (išleisti leidinį apie Konstantiną Kurnatauską) nusipelno didžiausios pagarbos. Mes pagaminsime Jums reikalingų nuotraukų skaitmenines kopijas ir jas Jums išsiųsime. Už kopijas ir leidimą jas publikuoti atlygio neprašome, leidžiame publikuoti dovanai. Laikykite tai mūsų Bibliotekos indėliu į gražų Jūsų sumanymą.“

„Mokinių ir mokytojų kūrybos almanache“, kuris nuo 1998 m. kasmet išleidžiamas Leidybos centre, šiemet – per šimto autorių kūryba: rašiniai, eilės lietuvių ir anglų kalbomis, piešiniai, grafikos darbai, nuotraukos, muzikos kūriniai. Šis almanacho numeris – su lietuvybės ženklu, nes šiemet švenčiame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jubiliejų. Kūriniuose gimnazistai mąsto, ką jiems reiškia Lietuva, kokie yra patys svarbiausi dalykai, kuriuos dėl Lietuvos ateities turėtų padaryti Lietuvos žmonės: neemigruoti, atsakingai balsuoti, atsiminti skaudžią tėvynės praeitį ir iš jos pasimokyti, kalbėti taisyklingai, skleisti gerumą visur, būti tolerantiškiems, išmokti atleisti, nesmerkti kito, padėti.

Apie Lietuvą mąstė ir piešinių ciklo „Lietuva. Praeitis, dabartis, ateitis“ autoriai. Piešiniai įdomūs, atlikti įvairia technika. Stebina gimnazistų fantazija, ypač kai piešė ateities Lietuvą, pilną keistų kosminių, povandeninių būtybių, raketų, antenų, dangoraižių, stūksančių netgi Kelmėje. Netrūksta ir grėsmės nuojautos: besišypsantys žmonių veidukai, kurių yra daugiau už Lietuvos ribų nei pačioj Lietuvoj, didelis juodas šešėlis, slenkantis ant Gedimino pilies. Tačiau vilties teikia ir bendruomeniškumą simbolizuoja piešiniuose susikibę už rankų žmonės, medžiai, šaknimis apglėbę žemės rutulį, medžio širdis, nuspalvinta geltonai, žaliai, raudonai.

Gimnazijos muzikantai Grigas Andrulis, Lukas Mikalauskas, Marius Sakalauskas, Rimantas Antanas Miliauskas papasakoję, kaip gimsta jų muzika, atliko dvi dainas, kurios publikuojamos almanache.

Almanacho „Sugrįžimų“ skyriuje – buvusios mokinės, dabar Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentės Simonos Glazauskaitės recenzija, kurioje ji aptaria Icchoko Mero romaną „Lygiosios trunka akimirką“. Simona apie gimnaziją rašo: „Mokykla ir jos aplinka, žmonės ir kalba suteikė noro ir jėgų turėti tikslų. Todėl ir šiandien esu dėkinga mokyklai – ne kaip institucijai, į kurią privaloma eiti, o kaip antriems namams, kuriuose gera ir jauku. Ačiū mokytojams už visa tai, ką davė, ir už tai, ko mokė pasiekti savo pačios jėgomis. Ačiū už supratingumą ir paramą. Ačiū už pagalbą. Ačiū, kad mokyklos bendruomenė siekė tolerancijos, ugdė pilietines vertybes, nepamiršo istorijos. Ačiū už unikalumą. Ir galiausiai, šioje erdvėje sutikau be galo daug nuoširdžių žmonių, mokytojų-draugų, draugų-mokytojų, kurie liko mano atmintyje – ačiū Jums už atsiminimus!”

Padėkos ir muzikos dieną surengtas muzikos studijos „Obertonas“, vadovaujamos mokytojo Svajūno Klimo, koncertas, įteiktos premijos gimnazistams. „Amatų“ premija, kurios steigėjas yra Nerijaus Šarausko vertimų biuras, įteikta IVb klasės mokinei Monikai Norkutei, „Sporto“ premiją, įsteigtą tinklinio sporto klubo „Rūta“, pelnė IIIc klasės mokinys Ardas Valantiejus, „Muzikos“ premija, kurios steigėjas Alvydas Šlefendorfas, buvo apdovanotas IVd klasės mokinys Marius Sakalauskas, „Hipokrenės“ premijos, teikiamos už kūrybinius laimėjimus, laureatu tapo IVd klasės mokinys Grigas Andrulis, „Mokslo“ premiją IIIa klasės mokiniui Titui Suveizdžiui įteikė Kelmės rajono tarybos narys, mokytojas E. Ūksas, o gimnazijos mecenato Antano Mikalajūno premiją direktorius R. Bielskis įteikė IVb klasės mokinei Ugnei Paulauskaitei. Ne viena dešimtis gimnazistų buvo apdovanoti padėkos raštais už pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose. Juos keliomis savo kūrybos dainomis pasveikino ir trys „Hipokrenės“ premijos laureatai: buvę gimnazistai Gabrielius Šurna, Mantas Ralovėcas ir 2018 m. šios premijos laureatas G. Andrulis. Direktorius R. Bielskis už metų veiklą dėkojo visai gimnazijos bendruomenei, jos rėmėjams.

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja

Protų kovos „Atrask ES Lietuvoje“

bdr

Gegužės 10 dieną Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokiniai Titas Suveizdis, Gabrielė Rimkutė, Aušrinė Mickūnaitė, Monika Akstinaitė, Dovilė Tifenzenaitė, Leonora Kirklytė, Vakarė Jokubaitytė ir Egita Banavičiutė, lydimi mokytojos Danutės Butkuvienės, vyko į Šiaulių Medelyno progimnaziją, kur dalyvavo projekte „Atrask ES Lietuvoje“. Čia protų mūšyje kovojo dešimt komandų iš įvairių Šiaulių apskrities mokyklų. Šio projekto tikslas – skatinti mokinius domėtis ES investicijų teikiamomis galimybėmis, mažinti didžiųjų ir mažesniųjų miestų mokinių socialinę atskirtį, sudaryti galimybes projekto dalyviams realizuoti žinias apie ES investicijas per praktinę veiklą, didinti jaunuolių supratimą apie teigiamus pokyčius, kuriuos verslo, kultūros, aplinkosaugos ir kitose srityse inicijuoja ES.

Mūsų gimnazijos mokinių komanda protų kovose iškovojo pirmąją vietą. Visi komandos nariai buvo apdovanoti diplomais, ekskursija į ES finansuojamus pramoginius, verslo ir kt. objektus ir pateko į finalą, kuriame reikės grumtis su geriausiomis Lietuvos komandomis, kad būtų laimėtas projekto pagrindinis prizas – dronai su filmavimo funkcija.

Leonora Kirklytė

DSCF7445

prie pavadinimo

Apie Europą – susitikime su ŠMM ministre Jurgita Petrauskiene

prie pavadinimo

Gegužės 8 dieną mūsų gimnazija sulaukė ypatingos viešnios – mokykloje lankėsi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Vizitas vyko pagal projektą „Pasiruošk Europos egzaminui su žinomu žmogumi”. Ministrė mums, gimnazistams, vedė pamoką apie švietimą Europoje, išsamiai atsakė į visus mūsų klausimus.

Ministrė J. Petrauskienė iš pradžių trumpai papasakojo apie save, savo karjerą – švietimo ir mokslo srityje ji dirba jau apie dvidešimt metų: dirbta profesinio mokymo, vėliau mokslinių tyrimų srityse, aukštojo mokslo stebėsenos centre, o 2016 metais ji buvo paskirta švietimo ir mokslo ministre.

Susitikimo metu ministrė supažindino gimnazistus su švietimo politika Lietuvoje bei Europos valstybėse – sužinojome daug iki tol mums nežinotų faktų. Viešniai trumpai aptarus švietimo sistemą Europoje sužinojome apie vieną seniausių Europos universitetų – Bolonijos, kuriame buvo pasirašytas susitarimas, kad studijos tarp šalių turi derėti. Būtent dėl šios sutarties atsirado bakalauro studijos, trunkančios ne daugiau kaip ketverius metus, ir magistro studijos, kurių trukmė yra ne ilgesnė kaip dveji metai.

Kalbėdama apie švietimą Lietuvoje Jurgita Petrauskienė džiaugėsi, kad Vilniaus universitetas patenka į geriausių pasaulio universitetų 500-uką ir kad kartu su LSMU pritraukia studentų iš viso pasaulio. Šiais metais į šiuos universitetus mokytis atvyko studentų net iš Australijos. Ministrė taip pat paminėjo Erasmus+ programą, kuri aktyvina jaunimo gyvenimą, leidžia plėtoti studentų mainus. Ministrės teigimu, ši mainų programa yra puiki galimybė ne tik susirasti naujų draugų, pakeliauti, bet ir susipažinti su skirtingomis švietimo sistemomis, įvairiomis Europos šalių kultūromis. Džiugu, kad mūsų gimnazistai jau dabar aktyviai dalyvauja šioje programoje.

Viešniai baigus paskaitą, pasipylė gimnazistų klausimai. Ko gero, pats aktualiausias klausimas buvo apie mokslo metų ilginimą. Ministrė tikino, kad pailgėjus mokslo metams mokiniai ir mokytojai turėtų galimybę labiau įsigilinti į mokomąją medžiagą ir be streso geriau pasiruošti egzaminams. Švietimo sėkmė, anot ministrės, yra visų mūsų sėkmė, o mokslas yra pati vertingiausia investicija. J. Petrauskienė pabrėžė pilietiškumo svarbą, mokinių aktyvumą sprendžiant jiems svarbias problemas, akcentavo, kad sėkmė pasiekiama daug dirbant.

Džiaugiamės turėję neeilinę progą susitikti ir pabendrauti su ministre J. Petrauskiene, o gegužės 9 dieną dalyvausime žinių apie Europą patikrinimo konkurse „Europos egzaminas“, kuriame pritaikysime per susitikimą įgytas žinias.

Ugnė Paulauskaitė

Paskutinis Erasmus+ projekto „Pedago-geeks – Moksliukai“ dalyvių susitikimas Kelmėje

prie pavadinimo

Balandžio mėnesį Lietuva, Čekija, Italija bei Prancūzija paskutiniąją Erasmus+ projekto  „Pedago-geeks – Moksliukai“ dalies finišo liniją kirto susitikime Lietuvoje, mūsų gimnazijoje.

Projekto savaitę pradėjo gimnazijos direktorius Rimas Bielskis, pasveikinęs visus dalyvius, bei muzikos studijos „Obertonas“ muzikantai, surengę koncertą. Vėliau susiskirstėme į tris darbo grupes, kuriose dirbome viso projekto metu: kompiuterinių muzikos technologijų, viršelio dizaino bei lazerių dizaino.

Muzikos mokytojo Svajūno Klimo vadovaujama pirmoji grupė buvo supažindinta su kompiuterine programėle, kurią pasitelkę patys sukūrėme kelis skirtingų muzikos žanrų muzikos takelius. Antrajai grupei, vadovaujamai IT mokytojos Ilijanos Petrauskienės, teko užduotis sukurti kompaktinės plokštelės viršelio dizainą. Lazerių dizaino grupė, vadovaujama technologijų mokytojo Martyno Turevičiaus, gamino medinius medalius, ant kurių vėliau pasitelkdami lazerius išgraviravo norimus simbolius. Daugumai mokinių darbo grupėse įgyti praktiniai įgūdžiai bei patirtis buvo visiškai nauji ir unikalūs, tad kiekviena minutė dirbant šiuose užsiėmimuose praskriejo žaibiškai ir labai įdomiai.

Mokytojai taip pat kūrė lankstinukus apie IT panaudojimą kartu su mokytojais Algirdu Barančiuku ir Neriju Šarausku.

Svečiams buvo surengta ir ekskursijų: parodėme vienas gražiausių Lietuvos vietų, kuriose čekai, italai bei prancūzai praplėtė turimas žinias apie Lietuvą. Aplankę Tytuvėnų vienuolyną vykome į Kryžių kalną, kuris svečius sužavėjo savo kvapą gniaužiančia istorija. Ilgai vaikštinėjome Baltijos jūros pakrante, lankėmės Plokštinės raketų bazėje ir Šaltojo karo bei Gintaro muziejuose. Svečiai pasivaikščiojo ir po Vilniaus senamiestį, kuriame grožėtasi šv. Onos bažnyčia, Vilniaus katedra, Aušros vartais bei kitais kultūros, architektūros objektais. Apsilankymo Vilniuje metu Europos informacijos centre demonstravome savo žinias protmūšyje. Su Lietuvos etnokultūra svečius supažindinome Kelmės kultūros centre vykusiame folkloro užsiėmime. Laisvalaikį leidome ir interaktyvioje erdvėje surengtame karaoke bei šokių vakare.

Projekto uždarymo dieną pristatėme visos savaitės veiklą: sukurtą ir įrašytą muziką, kompaktinio disko ir dėžutės dizainą, pagamintus suvenyrus. Buvo parodytas J. Graičiūno gimnazijos mokinių sukurtas miuziklas „Jūratė ir Kastytis“, o projekto koordinatorė mokytoja Ineta Leščiauskienė padėkojo visiems dalyviams. Atsisveikinimas su svečiais buvo kupinas ir liūdesio, ir džiaugsmo, nes visi žinojome, kad tai greičiausiai ne paskutinis susitikimas, su naujais draugais bendrausime ir ateityje, o patirti nuotykiai, įspūdžiai mus lydės visą gyvenimą.

Kamilė Jurgilaitė

Gimnazistai Vokiečių kalbos šventėje

prie pavadinimo

Balandžio pabaigoje prasidėjo tradicinės 18-osios Vokiečių kalbos šventės renginiai Kelmės rajone. Balandžio 26 dieną mūsų gimnazijoje lankėsi Vokietijos rėmimo fondo „Vaikai Lietuvoje“ (Förderverein „Kinder in Litauen“) pirmininkas Wolfgang‘as Gärthe ir jo žmona p. Christine. Svečiai gimnazijoje susitiko su rajono mokyklų 7–11 klasių mokiniais, besimokančiais vokiečių kalbos. P. Christine papasakojo apie Vokietiją, jos regionus, žmones, rinkimų sistemą. Ponas W. Gärthe kalbėjo apie švietimo sistemą Vokietijoje, galimybes mokytis ir įsigyti profesiją, pristatė dualinį profesinį mokymąsi Vokietijoje. Šis susitikimas mokiniams buvo įdomus ir naudingas, vertė susimąstyti apie būsimas studijas, darbą.

Balandžio 27 dieną „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje vyko Vokiečių kalbos šventė, kurioje dalyvavo svečiai iš Vokietijos: Kelmės garbės pilietis prof. dr. Wolgan‘gas von Stetten‘as, W. Gärthe su žmona Christine, rėmimo fondo „Vaikai Lietuvoje“ iždininkas ponas Andreas Malur‘as, Vokietijos ambasados kultūros skyriaus vadovė Milena Dech, Vokietijos ambasados Bogotoje atstovė Jennyfer Richter, Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas, Kelmės rajono pagrindinių mokyklų ir gimnazijų mokiniai ir mokytojai.

Pirmoji šventės dalis – rajono mokyklų mokinių koncertas, antroji – mokinių konferencija, kurios tema šiais metais buvo „Aš noriu papasakoti apie…“. Savo pranešimus skaitė 23 mokiniai iš 8 rajono mokyklų. Savo pristatymus paruošė ir mūsų gimnazistės. Monikos Aleksandravičiūtės pristatymo tema buvo „Mano kelionės“, Evelina Užkurytė pasakojo apie mėgstamiausias sporto šakas, o Greta Ščegauskaitė – apie savo hobi – fotografiją.

Merginos dalyvavo ir laiško bei rašinio rašymo konkurse. Laišką rašiusi Greta Ščegauskaitė (IIa klasė) laimėjo I vietą, Evelina Užkurytė (IIb klasė) – II vietą. Rašinį rašiusi trečiokė Monika Aleksandravičiūtė konkurse užėmė II vietą.

Raimonda Andriuškienė,
vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

Ekonomikos žinių konkursas

prie pavadinimo

Paskutinį balandžio penktadienį Jono Graičiūno gimnazijoje vyko ketvirtasis Kelmės rajono mokyklų I-II (9-10) klasių mokinių ekonomikos žinių konkursas. Šiemet konkurse dėl geriausių jaunųjų ekonomistų vardo varžėsi 27 mokiniai iš J. Graičiūno, Tytuvėnų gimnazijų, Elvyravos, Liolių, Kelmės „Aukuro“ pagrindinių mokyklų bei Tytuvėnų Jaunimo mokyklos.

Tradiciškai konkurso užduotis rengė bei darbus vertino Šiaulių universiteto Ekonomikos katedros docentai Henrikas Karpavičius, Janina Šeputienė, Solveiga Skunčikienė.

Atlikę užduotis ir laukdami, kol darbus įvertins vertinimo komisija, konkurso dalyviai susitiko su verslininke, restorano „Svetainė“ savininke Agne Klevinyte. Tuo metu mokytojai susitiko  diskutuoti su Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologe Sniegena Urbeliene.

2018 metų konkurso nugalėtojais tapo Kelmės Jono Graičiūno gimnazistai Mykolas Butkus, Paulius Eitmantis ir Viktorija Andrijauskaitė bei Tytuvėnų gimnazijos mokiniai Benas Rauka ir Iveta Jonušaitė. Konkurso laimėtojams įteikti Šiaulių banko prizai bei Kelmas.lt meistrų sukurtos statulėlės. Specialius Kelmės kredito unijos prizus už geriausiai atliktas finansų srities užduotis Kelmės kredito unijos administracijos vadovė Oksana Beržanskytė įteikė J. Graičiūno gimnazijos mokiniams Mykolui Butkui ir Evelinai Grigalaitytei. Jaunieji ekonomistai konkurso metu atliko šešėlinės ekonomikos poveikio valstybės ekonomikai situacijos analizę. Geriausiai tai atlikti sekėsi Tytuvėnų jaunimo mokyklos mokinei Auksei Rezgytei. Ji pelnė Šiaulių universiteto įsteigtą prizą.

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė pasidžiaugė aktyviai konkurse dalyvaujančių mokinių pasiekimais bei sėkmingu bendradarbiavimu su Šiaulių universiteto Ekonomikos katedra, visiems dalyvavusiems konkurse mokiniams ir jų mokytojams įteikė padėkos raštus. Paskelbus konkurso laimėtojus, konkurso dalyviai, jų tėveliai, mokytojai, konkurso vertinimo komisijos nariai ir rėmėjai vaišinosi tortu, aptarė tolimesnes bendradarbiavimo galimybes.

Nerijus Šarauskas,
ekonomikos ir verslumo mokytojas

ATVIRŲ DURŲ SAVAITĖ-2018

gimlogo

Visus, norinčius susipažinti su J. Graičiūno gimnazijos veikla, kviečiame dalyvauti Atvirų durų savaitės, kuri vyks 2018 m. gegužės 7–11 d., renginiuose!

Gegužės 7-oji (pirmadienis) – GIMNAZISTO DIENA

9 val. gimnazistų savivaldos renginiai. Gimnazistų Prezidento, šauniausios klasės rinkimai. Nominacijų dalybos (aktų salėje).

Gegužės 8-oji (antradienis) – M+IT DIENA

9 val. M – matematikos protmūšis (aktų salėje), IT – informacinių technologijų (maketavimo) konkursas (IT kabinetuose).

Gegužės 9-oji (trečiadienis) – BŪSIMŲJŲ GIMNAZISTŲ DIENA

10 val. būsimiesiems trečiokams (11-okams) bus pristatytos viduriniojo ugdymo programos, kurias siūlo gimnazija, dvejų metų ugdymo planų sudarymo principai. Mokiniams iš kitų mokyklų bus surengta ekskursija po gimnaziją.

12 val. ir 17 val. (atvykite Jums patogiu laiku) laukiame visų, norinčių mokytis gimnazijos I–IV (9–12) klasėse, bei jų tėvelių. Pristatysime Jums gimnaziją, pasitarsime dėl ugdymo proceso, būsimųjų auklėtojų (aktų salėje).

Gegužės 10-oji (ketvirtadienis) – KNYGOS DIENA

12 val. gimnazijos Leidybos centro darbų pristatymas (aktų salėje).

Gegužės 11-oji (penktadienis) – PADĖKOS ir MUZIKOS DIENA

12 val. Muzikos studijos „Obertonas“ koncertas. Padėkos šventė visiems, garsinusiems gimnazijos vardą olimpiadose, konkursuose, festivaliuose, varžybose, rėmusiems gimnazijos bendruomenės kūrybines idėjas ir projektus! Antano Mikalajūno, „Mokslo“, „Hipokrenės“, „Muzikos“, „Amatų“, „Sporto“ premijų įteikimas (aktų salėje).

DĖMESIO – jau priimami prašymai nuo 2018 m. rugsėjo 1-osios mokytis I–IV (9–12) klasėse.

Mūsų adresas ir telefonai: Raseinių 1, Kelmė; tel. 8 427 61195 (direktorius), 8 427 61196 (direktoriaus pavaduotojos).