Monthly Archives: gegužės 2020

Gero jums skrydžio, mūsų abiturientai!

I svetaine -Atsisveikinimo su mokykla - prie pavadinimo

2020 m. gegužės 22 dieną vyko 80-osios mūsų gimnazijos abiturientų laidos Atsisveikinimo su mokykla šventė – jos renginiai buvo virtualūs. Paskutines pamokas savo auklėtiniams  vedė mokytojos Vaida Karabienė, Rasa Gabšytė, Albina Rimšienė, Rima Servienė. Trečių klasių gimnazistai parengė abiturientams dovanas, kurias grįžę į mokyklą abiturientai ras savo klasėse.

Šventės visiems abiturientams, jų tėveliams, mokytojams metu į visus, susirinkusius prie ekranų, kreipėsi ir sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorius Rimas Bielskis, kalbėjo IVd klasės auklėtoja R. Servienė, buvo perskaitytos padėkos mokiniams už puikų ir labai gerą mokymąsi, už aktyvią visuomeninę, projektinę, žurnalistinę, sportinę veiklą. Buvo paskelbti gimnazijoje teikiamų premijų laureatai – šiemet visos jos teko abiturientams. „Mokslo“ premiją pelnė IVa klasės mokinys Jūnius Vaitkus, tos pačios klasės mokinys Rimantas Antanas Miliauskas tapo „Muzikos” premijos laureatu, „Hipokrenės“ premijos laureatė – IVc klasės mokinė Akvilė Šimkutė, IVb klasės mokinys Karolis Leškys tapoSporto“ premijos laureatu, o „Amatų“ premijos laureatais paskelbti net trys IVd klasės mokiniai: Julius Ramančiūnas, Einoras Paliauskas ir Valdas Kavaliauskas, atlikę bendrą projektą – vitražą, skirtą gimnazijos 80-mečio jubiliejui. Antano Mikalajūno premijos laureatu tapo IVa klasės mokinys Justinas Bernotas.

Šventės metu į savo laidos draugus, mokytojus, tėvelius kreipėsi abiturientės Saulė Maleckaitė, Karolina Indrulytė, grojo Justinas Bernotas, Kasparas Šimkevičius, Lukas Mikalauskas. Abiturientų tėvelių vardu kalbėjo Edmundas Baracevičius.

Visa mūsų gimnazijos bendruomenė linki 80-osios laidos abiturientams sėkmingos brandos egzaminų sesijos ir paties tiesiausio gyvenimo kelio! Būkite laimingi, mūsų mokiniai!

Plačiau apie abiturientų Atsisveikinimo su mokykla šventę galite paskaityti mūsų svetainėje publikuojamame leidinyje „Kelmės gimnazija. 2020 metų dienoraštis“, kuris yra čia: http://www.jggimnazija.lt/?p=6824

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja

Kviečiame mokytis gimnazijoje

gimlogo

Jau priimami prašymai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokytis Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos I-IV klasėse ir gimnazijos suaugusių formaliojo švietimo skyriaus 9-12 klasėse!

Norintieji mokytis gimnazijos suaugusių formaliojo švietimo skyriuje rašo nustatytos formos prašymą, kurį rasite čia

Norintieji mokytis gimnazijos I-II (9-10) klasėse rašo nustatytos formos prašymą, kurį rasite čia

Parašytą prašymą būsimieji gimnazijos pirmokai ar antrokai bei gimnazijos suaugusių formaliojo švietimo skyriaus mokiniai siunčia direktoriaus pavaduotojai ugdymui Lijanai Vaičiulytei: lijana.vaiciulyte@jggimnazija.lt

Šiuo adresu rašykite, jei turite klausimų, susijusių su mokinių priėmimu į gimnazijos I ir II klasę bei  gimnazijos suaugusių formaliojo švietimo skyrių. Informaciją, kada ir kaip pateikti kitus dokumentus (Pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies – VIII klasės – baigimo pažymėjimą, 9 klasės baigimo pažymėjimą, Pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimą ir kt.), suteiks direktoriaus pavaduotoja L. Vaičiulytė, gavusi Jūsų prašymą mokytis gimnazijoje ar gimnazijos suaugusių formaliojo švietimo skyriuje.

Norintieji mokytis gimnazijos III-IV (11-12) klasėse rašo nustatytos formos prašymą, kurį rasite čia

Parašytą prašymą būsimieji gimnazijos trečiokai ar ketvirtokai siunčia direktoriaus pavaduotojai ugdymui Živilei Klimienei: zivile.klimiene@jggimnazija.lt

Šiuo adresu rašykite, jei turite klausimų, susijusių su mokinių priėmimu į gimnazijos III ir IV klasę. Informaciją, kada ir kaip pateikti kitus dokumentus (Pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimą, individualųjį ugdymo planą ir kt.), suteiks direktoriaus pavaduotoja Ž. Klimienė, gavusi Jūsų prašymą mokytis gimnazijoje.

Prašymus mokytis gimnazijoje ar jos suaugusių formaliojo švietimo skyriuje galite parašyti ir gimnazijos raštinėje (I aukštas) nuo 9 iki 14 val.

PASTABA – būsimieji trečiokai, kurie antrą gimnazijos klasę baigė mūsų gimnazijoje ir toliau tęs čia mokymąsi, prašymą dėl priėmimo mokytis Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos III klasėje taip pat rašo ir siunčia direktoriaus pavaduotojai ugdymui Ž. Klimienei. Pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimo, individualiųjų ugdymo planų siųsti nereikia.

Į gimnazijos direktorių Rimą Bielskį galite kreiptis: rimas.bielskis@jggimnazija.lt arba telefonu 868778944.

Apie Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos veiklą plačiau susipažinti galite www.jggimnazija.lt, gimnazijos FB.

Gimnazijos 80-mečiui skirtą leidinį “Kelmės gimnazija. 2020 metų dienoraštis” galite paskaityti čia.

Kvietimas kurti Kelmės gimnazijos 2020-ųjų metų dienoraštį

JGG vitrazas 2020 1-11

Mieli mokytojai, gimnazistai ir tėveliai, gimnazijos darbuotojai,

Kreipiuosi į visus jus, į jaunuosius žurnalistus, kurių straipsniai buvo publikuoti ir mūsų gimnazijos svetainėje, ir rajono spaudoje, į visus kūrybiškus jaunuolius, galinčius ir norinčius rašyti mūsų – gimnazijos bendruomenės narių – dienoraštį „Kelmės gimnazija. 2020-ųjų dienoraštis“.

Gyvename sudėtingą metą, kai kiekviena diena kupina iššūkių: tai ir nerimas dėl savo ir artimųjų, draugų sveikatos, skaitome ir apie medikų atsakomybę, drąsą, ir galimą ekonomikos nuosmukį, pasaulines problemas, susijusias su pandemija.

Šiuo metu gyvename kitaip – mums neabejotinai trūksta susitikimų su draugais, bendrų pasivaikščiojimų, pokalbių, krepšinio aikštelės mokyklos kieme. Šiandien mokomės visai kitaip – nuotoliniu būdu. Mokomės visi – mokiniai ir mokytojai. Mokomės ne tik dalyko, bet ir pagarbos vieni kitiems, supratingumo, kai stringa technika, kai žinai, kad padirbėti daugiau nei įprasta reiks ir savarankiškai. Mokomės padėti vieni kitiems. Mokomės susikaupti ir mąstyti, nes mokiniai tikrai gaus daugiau užduočių, kurios reikalaus atskleisti savo požiūrį, savo nuomonę ir ją pagrįsti, įvertinti atskirus faktus, reiškinius, meno kūrinius. Mokytojai tokias užduotis kurs. Neabejotinai visi įgysime daugiau patirties IT naudojimo srityje, išmoksime daug naujų dalykų.

Kai baigsis ši nelemta situacija, būsime, manau, kitokie. Labiau savarankiški. Labiau atsakingi. Supratę, kokia vertybė yra sveikata ir žmonių bendravimas, kalbėjimas žvelgiant į akis, diskusijos ir bendras juokas. Supratę, koks svarbus yra draugo petys, mylimo giminaičio, kurio nematei jau tiek daug laiko, apsikabinimas.

O šiuo, karantino metu, turime galimybę daugiau pabūti su savimi. Pamąstyti apie daugelį dalykų, kuriems anksčiau dažniausiai neturėdavome laiko. Todėl ir kviečiu tas mintis užrašyti – tegul tai bus keletas sakinių, pastraipų ar visas rašinys. Tegul tai bus vienas sakinys, kurį užrašėte tą dieną – ką veikiau šiandien nuotolinėje mokykloje. Kaip jaučiausi, kaip mokiausi, kas jums patinka, kas nelabai. Ką veikiau namuose, apie ką mąsčiau. Atsiųstas mintis galite pasirašyti, galite parašyti, kad nenorite, jog būtų skelbiama Jūsų pavardė. Gal užteks tik vardo ar klasės. Arba tik vardo. Labai svarbu, kad po Jūsų tekstu būtų užrašyta data. Galite rašyti ir siųsti man ne vieną, o daug savo pamąstymų, daug žinučių ir laiškų. Mielai kviečiu rašyti ir mokinių tėvelius! Galbūt savo buvusiai mokyklai ką nors parašyti norės ir buvę gimnazistai, mokytojai, dirbę joje – kaip jie mato šios dienos mokyklą, ką mąsto apie tai, kaip ji gyvena dabar.

Galite atsiųsti nuotraukų – kaip atrodo dabar Jūsų ,,klasė“ namuose, ką galbūt matote pro langą. Galite nupiešti ar grafikos technika pavaizduoti savo mintį. Sukurti muzikos kūrinį. Juk gyvenimas nesustoja!

Taip mes visi kartu sudėliosime mozaiką laikmečio, kurio mūsų gyvenime niekada nebuvo ir, tikėkimės, niekada daugiau nebus. Mūsų bendruomenės dienoraštis, jei Jūs prisidėsite jį kuriant, bus istorinis – jo dėka tie, kurie čia mokysis ir dirbs po mūsų, žinos, kaip gyvenome 2020-aisiais. Dienoraštį publikuosime gimnazijos svetinėje. Tegul visi žino – 2020 metais mūsų gimnazijai sukanka 80 metų, ir mes – mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai, darbuotojai – kartu čia šiandien esame.

Linkiu visiems sveikatos, optimizmo ir kūrybiškumo! Labai tikiuosi, kad pritarsite ir dalyvausite šiame projekte. Laukiu Jūsų minčių e-paštu zivile.klimiene@jggimnazija.lt arba per e-dienyną „Tamo“.

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja

Prie pavadinimo – vitražo, skirto gimnazijos 80-mečio jubiliejui, projektas. Idėjos autoriai
IVd klasės mokiniai: Julius Ramančiūnas, Einoras Paliauskas, Valdas Kavaliauskas

Virtualūs renginiai Kelmės gimnazijoje

nomi

Tradiciškai gegužę Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokiniai nekantriai laukia gimnazijos Atvirų durų savaitės, kuri gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Živilės Klimienės iniciatyva organizuojama kasmet nuo 1999 metų. Šios savaitės metu vyksta įvairūs renginiai, kviečiami atvykti mokinių tėvai, svečiai – visi, kam įdomu sužinoti, kaip gyvena mokyklos bendruomenė. Deja, šalyje karantino metu tokie renginiai vykti negali, tačiau gimnazistų taryboje esantys mokiniai yra sumanūs ir šiemet keletą Atvirų durų savaitės renginių organizavo nuotoliniu būdu.

Bene didžiausias iššūkis mokiniams tapo gimnazistų prezidento rinkimai. Šiems rinkimams buvo atsakingai ruošiamasi: sudaryta rinkimų komisija, kuriai vadovavo III klasės gimnazistas Paulius Eitmantis, vyko prezidentiniai debatai, aktyvi reklaminė kampanija, mokyklos Facebook ir Instagram socialinių tinklų paskyrose publikuoti informatyvūs plakatai. Gimnazistams šiemet nebuvo lengva išrinkti naująjį prezidentą, nes visi keturi kandidatai gerai pasirengė debatams, įdomios buvo jų idėjos ir parengtos programos. Po antrojo balsavimo turo paaiškėjo, kad kitais metais gimnazistų savivaldai vadovaus prezidentas Nedas Nekrašas.

Išradingi ir atsakingi gimnazijos mokiniai nebijo iššūkių – nuotoliniu būdu jie surengė ir kitus tradicinius Atvirų durų savaitės renginius. Protų mūšis šiemet buvo skirtas Jono Graičiūno gimnazijos 80-mečiui, o klausimai, užduotys susijusios ir su mokyklos istorija, ir su dabartimi: protų mūšyje dalyvavę turėjo atpažinti poeto Jono Graičiūno portretą, atsakyti į klausimus, kiek metų dirba dabar gimnazijai vadovaujantis direktorius, kada buvo išleista pirmoji Kelmės gimnazijos abiturientų laida, kiek šiuo metu gimnazijoje dirba mokytojų, mokosi mokinių, kada atidaryti ugdymo centrai, kas sudaro gimnazijos tarybą, atspėti išgirstą mokytojo balsą ir kt. Organizavus apklausą buvo paskelbti gimnazistams ir mokytojams teikiamų kasmetinių nominacijų „Metų draugas“, „Metų šypsena“, „Metų veikla“ ir kt. laimėtojai.

Mokyklos 80-mečiui skirtas ir interneto svetainėje publikuojamas leidinys „Kelmės gimnazija. 2020 metų dienoraštis“ http://www.jggimnazija.lt/?p=6824

Jis nuolat pildomas dabar besimokančiųjų, jau baigusių gimnaziją mokinių, mokytojų, tėvelių tekstais. Kviečiame norinčius prisidėti prie dienoraščio kūrimo rašyti direktoriaus pavaduotojai Živilei Klimienei: zivile.klimiene@jggimnazija.lt

Taigi, pandemija nesustabdė J. Graičiūno gimnazijos bendruomenės veiklos, gimnazistai, jų mokytojai įrodė esantys kūrybiški ir aktyvūs!

Nerijus Šarauskas,
vyresnysis ekonomikos ir verslumo mokytojas, gimnazistų tarybos koordinatorius

Naujas projektas mūsų gimnazijoje

erasmuslogo_mic

Kelmės Jono Graičiūno gimnazija yra aktyvi tarptautinių projektų dalyvė nuo 2004 metų. Mūsų gimnazistai bendradarbiauja su partneriais iš visos Europos Sąjungos ir net JAV.  Šiuo metu gimnazijos bendruomenė dalyvauja keliuose Erasmus+ programos projektuose: „Misija S(veikata)“, „Dviračiais po Europą“, „EuroStar“, „Klausimai Europai – atsakymai iš Europos“.

Kad tarptautinius projektus būtų galima kuo geriau įgyvendinti, kokybiškai atlikti numatytas edukacines veiklas, kad mokytojai įgytų patirties iš geriausių Europos mokyklų ir jų pedagogų, tobulintų savo kvalifikaciją įgyvendindami nuostatą mokytis visą gyvenimą, anglų kalbos mokytoja metodininkė Ineta Leščiauskienė parengė naują projektą ­– 2020-1-LT01-KA101-077493 „Anglų kalbos mokymasis tarpkultūriniam bendravimui skatinti“.

Karantino metu gimnaziją pasiekė džiugi žinia, kad projektas bus remiamas ir jo įgyvendinimui skirta 24 tūkst. 630 eurų. Taip, remiantis SSGG analize bei strateginiais gimnazijos planavimo dokumentais, bus tenkinamas iškilęs gimnazijos mokytojų poreikis gerinti anglų kalbos žinias, nes projektas numato anglų kalbos kursus užsienyje dešimčiai gimnazijos mokytojų, o trys darbo vizitai į Tammerkoski vidurinę mokyklą Tamperė mieste, Suomijoje – vienoje pažangiausių švietimo srityje šalių – išplės pedagogų asmenines ir profesines kompetencijas, padės mokytojams tobulinti atskiros pamokos ir ugdymo kokybę, leis pasiekti gimnazistų pažangos mokantis ir, žinoma, efektyviau galėsime įgyvendinti kitus Erasmus+ programos projektus.

Ineta Leščiauskienė,
anglų kalbos mokytoja metodininkė,
projekto rengėja ir koordinatorė

Susitikimas su JAV ambasados Vilniuje diplomatu

I sveitaine - prie pavadinimo- susitikimas su diplomatu

Karantinas dėl koronaviruso nesutrukdė mūsų gimnazijos mokiniams susitikti su JAV ambasados Vilniuje diplomatu ponu Andres Barcenu. Susitikimas vyko virtualiai per anglų kalbos pamoką ZOOM platformoje. Diskutavome emigracijos į JAV tema.

Pokalbio metu p. A. Barcenas pasakojo imigracijos istoriją, pabrėždamas, kad JAV gausu skirtingų tautybių žmonių. Šie žmonės emigruoti nusprendžia dėl įvairių priežasčių. Viena iš jų – naujos galimybės. „Prieš du šimtus metų žmonės emigravo į Ameriką, nes ji atrodė didelė, buvo turtinga agrokultūra, gausu gamtos išteklių. Kalifornijoje rasta aukso, vyko „aukso karštinė“, todėl užsieniečiai, suvilioti šios žinios, pradėjo sparčiai leistis į šio brangaus metalo paieškas“, – tvirtino p. A. Barcenas. Paminėta, kad į JAV atvykę žmonės neretai išsaugo savo tautos kultūrą, papročius ir tradicijas.

Kiti žmonės vyko siekdami išsigelbėti nuo karo, nepritekliaus arba buvo tiesiog mėgstantys klajoti po pasaulį, pažinti svetimus kraštus. Buvo ir tokių, kurie į Ameriką vyko ne savo noru. Diplomatas priminė ir tamsiu istorijos laikotarpiu pavadino skausmingą Afrikos praeitį – transatlantinę vergų prekybą, kai į Ameriką prievarta buvo gabenami afrikiečiai. Įdomu buvo sužinoti daugiau apie Eliso salą, kadaise buvusią vartais į JAV milijonams emigrantų.

Diplomatas kalbėjo ir apie galimybes įgyti JAV pilietybę. Susitikimą su gimnazistais ir anglų kalbos mokytoja Rasa Rimidyte-Liekiene diplomatas užbaigė žodžiais: „Aš Lietuvoje praleidau trejus metus. Tai geriausia šalis, kurioje esu buvęs. Aš myliu Lietuvą. Jums pasisekė, kad gyvenate tokioje gražioje šalyje. Malonūs žmonės, nuostabi kultūra, bet oras galėtų būti geresnis“, – šypsodamasis kalbėjo p. A. Barcenas.

Džiaugiuosi turėjusi galimybę dalyvauti šiame susitikime, jis buvo įdomus ir prasmingas, nes praplėtė istorijos, politikos, žinoma – ir anglų kalbos žinias!

Plačiau apie šį susitikimą ir jame dalyvavusių gimnazistų atsiliepimus galite paskaityti mūsų svetainėje publikuojamame leidinyje „Kelmės gimnazija. 2020 metų dienoraštis“, kuris yra čia: http://www.jggimnazija.lt/?p=6824

Akvilė Šimkutė