2014 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka

gimlogo
Vasario 4 d. Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje paskelbta 2014 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka.

2014 m. geriausiųjų eilę, pagal kurią skiriamas valstybės finansavimas studijoms, numatoma skaičiuoti pagal 4 dalykų rezultatus: privalomo lietuvių kalbos ir literatūros, pasirinktos srities pagrindinio ir papildomo dalykų bei kitos srities bendrojo dalyko, į kurio pasirinkimų rinkinį įeis ir užsienio kalba. Lietuvių kalbos ir literatūros bei pagrindinio dalyko bus įskaitomi tik brandos egzamino rezultatai, o kitų dviejų dalykų – brandos egzamino rezultatai arba atitinkamai perskaičiuoti metiniai pažymiai.

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos projektą galima rasti čia:

http://www.smm.lt/stuff/talpykla/upload/2014m.tvarkosaprasoprojektas.doc .