Gimnazija – projekto „ESF akademija“ dalyvė

DSCF3009

Mūsų gimnazija dalyvauja Europos socialinio fondo (ESF) agentūros įgyvendinamame projekte „Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas administruojant žmogiškųjų išteklių plėtros programą 2007-2013 m. ES SP programavimo laikotarpiu“ pagal Lietuvos 2007-2013 m. VP1 žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę VP1-5.2-FM-01-V.

ESF akademijos pagrindinis tikslas – didinti Europos socialinio fondo žinomumą, suteikti žinių ir įgūdžių apie ES struktūrinę paramą bei galimybes įgyvendinti projektus, patrauklia forma į veiklą įtraukti visą gimnazijos bendruomenę.

Gimnazistai ir mokytojai projekto metu vyksiančiuose ESF akademijos mokymuose, atlikdami kūrybines užduotis, įgaus daugiau žinių apie ES ir Europos socialinio fondo veiklą. Kaip ES projektai keičia gyvenimo kokybę, gali pajusti kiekvienas, lankydamasis suremontuotose ligoninėse ar mokyklose, važiuodamas atnaujintais keliais, keldamas savo kvalifikaciją, naudodamasis nauja įranga savo įmonėje ar tiesiog rasdamas darbo vietą.

ESF – tai investicija į žmogų, kiekvieną iš mūsų. ESF suteikia galimybę tobulėti, ieškoti naujų idėjų ir sprendimų, kurie padėtų spręsti įvairias socialinės politikos ir užimtumo problemas, aktualias kiekvienam regionui.

Tam, kad sėkmingai startuotume ESF akademijoje, sukauptume žinių bagažą ir demonstruotume puikius rezultatus per visus keturis ESF akademijos mokslo metus, turėjome atlikti pirmąją užduotį. Ji padėjo suprasti Europos socialinio fondo veiklą. Tai būdas įgyti teorinių žinių apie ES ir ESF bei kūrybiškai pažiūrėti į svarbius socialinius klausimus, su kuriais susiduriame kasdien. Taip pat ši užduotis padėjo pasiruošti dalyvavimui kituose konkursuose.

Pirmoji užduotis buvo parengti Europos socialinio fondo, jo veiklos, remiamų sričių, Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendintų/įgyvendinamų projektų pristatymą savo mokykloje. Ši užduotis atlikta. Sukurtas filmukas, kurį matė ir aptarė visa gimnazijos bendruomenė.

Rezultatai –  I kursas I užduotis:  http://www.esf.lt/lt/newsac/view/id.80/

Rezultatai – I kursas II užduotis: http://www.esf.lt/lt/newsac/view/id.83/

I dalis

II dalis

 

Projekto gimnazijoje koordinatorė Technologijų centro vadovė Albina Rimšienė