Kūrėme Tolerancijos knygą

prie pavadinimo

Lapkričio 16 d. minima Tarptautinė tolerancijos diena. Jau dvyliktus metus Tolerancijos dieną inicijuoja Tarptautinė istorinio teisingumo komisija (komisija.lt). Kiekvienais metais yra pasiūloma vis kita dienos tema ir simbolis. Šiais metais buvo pasiūlyta Tolerancijos knyga.

Į Tolerancijos knygos kūrimą įsijungė visi mokiniai. Per įvairias pamokas, klasės valandėles buvo kalbama apie tolerancijos ir netolerancijos apraiškas mūsų gyvenime, per etikos pamokas visi surašė savo mintis apie toleranciją į lapelius, o per dailės pamokas Tolerancijos knygą iliustravo. Vėliau vieni gimnazistai rinko tekstus kompiuteriu, kiti karpė raides, klijavo – taip ruošė knygą publikavimui. Knygos puslapiai buvo iškabinti stende – visa gimnazijos bendruomenė galėjo skaityti mintis apie toleranciją, apie būtinybę suprasti kitą žmogų, jam padėti. Straipsnis apie toleranciją publikuotas ir gimnazijos laikraštyje „Naujoji Vaivorykštė“.

Aurelija Grincevičienė,
etikos mokytoja