Diskusija „Socialinė atskirtis: ką aš apie ją žinau?“

prie pavadinimo

Gegužės 19 d. gimnazijos konferencijų salėje įvyko Erasmus+ projekto „Menų spaustuvė“ renginys – diskusija „Socialinė atskirtis: ką aš apie ją žinau“. Diskusijoje dalyvavo projekto dalyviai IIc  klasės mokiniai bei jų auklėtoja Reda Sakalauskienė, direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė, mokyklos psichologė Jovita Gerbenienė, direktoriaus pavaduotoja ir Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Lijana Vaičiulytė bei Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr.specialistė Daiva Stonienė.

Gimnazistai pristatė atlikto tyrimo rezultatus (pagal anketos duomenis), po to diskutavo, kaip jie supranta socialinę atskirtį, kokias jos formas žino, dalinosi savo patirtimi klasėje, mokykloje, pasakojo, kaip socialinė atskirtis, tolerancija suprantama užsienio šalyse, kuriose pabuvojo pagal tarptautinių projektų programas.

Diskusijoje neakivaizdžiai dalyvavo ir gimnazijos socialinė pedagogė Ina Kaminskienė – vaizdo įraše, kuris buvo demonstruojamas renginio metu, ji papasakojo apie savo darbą ir pareigas mokykloje mažinant socialinę atskirtį. Kitame vaizdo įraše matėme socialinio centro „Betanija“ vadovo Br. Jono Liudviko ir savanorio, buvusio gimnazijos mokinio Lauryno Zavadskio pokalbį apie šio labdarą organizuojančio centro veiklą. Į jį projekte dalyvaujantiems mokiniams bus organizuojama išvyka.

Diskusijos buvo tokios įdomios, kad nepakako renginiui skirto laiko. Renginio pabaigoje projekto „Menų spaustuvė“ koordinatorė Ineta Leščiauskienė pristatė pirmųjų projekto metų veiklos ataskaitą.

Ineta Leščiauskienė,
anglų kalbos mokytoja metodininkė