Atvirų durų savaitei pasibaigus

prie pavadinimo

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje gegužės 15 – 19 d. vyko tradicinė Atvirų durų savaitė, kasmet pristatanti gimnazijos bendruomenės metų veiklą, pasiekimus, sukviečianti į renginius gausų būrį svečių.

Atvirų durų savaitė šiemet prasidėjo Gimnazisto diena. Jos metu savo veiklos ataskaitą pateikė gimnazistų prezidentas Erikas Rimkus, buvo renkamas naujas prezidentas, pareigas pradėsiantis eiti nuo rugsėjo 1-osios. Po balsavimo paaiškėjo, kad naująja gimnazistų prezidente tapo Samanta Balkaitytė (IIId klasė). Simuliacinio žaidimo „Klasių kovos“ metu buvo išsiaiškinta, kuri klasė šauniausia – šį titulą pelnė IIIc klasė (klasės kuratorė Vilma Paulauskienė). Trijų gimnazijoje šiuo metu įgyvendinamų Erasmus+ projektų dalyviai pristatė savo vizitus Stambule, Turkijoje (projektas „CRUSH“), Prancūzijoje (projektas „Moksliukai: mokymas ir mokymasis 2.0 pasaulyje“) ir  Antalijoje, Turkijoje (projektas ,,M.U.S.I.C.”). Grojo muzikos studija „Obertonas“, apie savo veiklą pasakojo nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovai, išdalintos nominacijos šauniausiems, draugiškiausiems, stilingiausiems ir kt. gimnazistams ir mokytojams.

Būsimųjų gimnazistų dieną susitikta su tais, kurie nuo rugsėjo 1-osios planuoja mokytis gimnazijoje, surengta ekskursija po mokyklą. Būsimiesiems gimnazijos trečiokams pristatytas Vidurinio ugdymo modelis, individualiųjų ugdymo planų sudarymo principai.

Matematikos dieną surengtas mišrių I-II klasių komandų protų mūšis „Žinau, moku, pritaikau!“ Jį organizavo matematikos mokytojos Romutė Kurmienė, Ilijana Petrauskienė, joms talkino gimnazistės Viktorija Augustytė, Brigita Samušytė bei Miglė Štabokaitė. Žiūrovai taip pat sudarė savo komandą. Protų mūšyje reikėjo ir atsakyti į klausimus, ir spręsti uždavinius, mąstyti logiškai, kad būtų galima pritaikyti matematikos žinias praktiškai. Pasibaigus protų mūšiui paaiškėjo, kad geriausiai matematiką moka komanda „Trikampė prizmė“ (Id klasės mokiniai B. Biliūtė, V. Semionovaitė, L. Rimkus, J. Mažukna ir T. Suveizdis iš IIb klasės); antroje vietoje –  „Keturkampė piramidė“ (Ia klasės mokiniai G. Songailaitė, A. Gembutaitė, J. Bernotas, G.Ščegauskaitė ir P. Baltrušaitytė iš IIa klasės); komandai „Stačiakampis gretasienis“ (Ib klasės mokiniai K. Indrulytė, E. Mazuraitytė, V. Navickaitė, G. Valošinaitė ir J. Gembutas iš IIa klasės) teko trečioji vieta. Ketvirta ir penkta vieta dalijosi komandos „Ritinys“ (Ic klasės mokiniai J. Vaitkus, D. Semenauskas, A. Lukoševičius, P. Saunorius ir IIc klasės mokinė D. Jaselskytė) ir „Kubas“ (Ib klasės mokiniai A. Vasiliauskas, G. Mišeikytė, V. Nacaitė, Ia klasės mokinė M. Baracevičiūtė ir D. Valiuška iš IIc klasės). Renginio pabaigoje buvo įteikti apdovanojimai prizines vietas iškovojusioms komandoms bei dovanėlės aktyviausiems protų mūšio dalyviams.

Menų dieną buvo atidaryta IVc klasės gimnazistės Emilijos Sasnauskaitės fotografijų paroda  „Praeities ženklai. Tikėjimo ciklas“. Kaip teigė parodos autorė, „idėja kilo iš paskatinimo įamžinti nykstančias, jau nebeveikiančias Kelmės katalikų kapines. Metus, o gal ir daugiau vis neradau tam laiko, mąsčiau, kad spėsiu vėliau, neradau artimos sielos, paskatinančio žmogaus. Tačiau turbūt visiems anksčiau ar vėliau ateina laikas, kai šviesus ir naivus pasaulis skaudžiai užveria nerūpestingumo duris ir tuomet tiesiog privalai tikėti, nes tikėjimas yra vienintelė tavo paspirtis kilti iš lovos ir veikti, o ne verkšlenti dėl prarasto laiko, nesėkmės ir beprasmybės. Kai kurie sukrėtimai palieka gilią žaizdą sieloje, tačiau tai gali būti kažko naujo pradžia. Tikėti galima nebūtinai Dievu, galima tikėti viltimi, o galbūt tikėti tuo, ką darai, kuo gyveni. Todėl aš patikėjau, kad viskas yra būtent taip, kaip turi būti ir ilgainiui mane supanti aplinka nurims. Ėmiau daryti tai, kas mane ramina ir kam anksčiau nerasdavau laiko. Vėliau supratau, jog fiksuoju senąjį kultūros paveldą, menantį mūsų protėvių laikus, kai dvasinis pasaulis buvo visiems artimas ir suprantamas, o būtent tai mane ir žavi“.

Vėliau aktų salėje buvo pristatytas jubiliejinis – dvidešimtasis – gimnazijos Mokinių ir mokytojų kūrybos almanacho numeris. Jo sudarytoja direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė papasakojo, kaip buvo leidžiami pirmieji almanacho numeriai, kai gimnazijoje tebuvo keli kompiuteriai, kopijuoti buvo galima tik juodai-baltus piešinius, neturėta skenerių… Per dvidešimt almanacho gyvavimo metų publikuota daugiau kaip 1600 autorių kūryba: eilėraščiai, novelės, rašiniai, pjesės, vertimai iš vokiečių, rusų kalbų, angliškai rašyti tekstai, muzikos kūriniai, piešiniai, nuotraukos. Brangus „Sugrįžimų“ skyrius: jame publikuojama jau baigusiųjų gimnaziją kūryba. Taip į savo mokyklą tarsi grįžo ne vienas inžinierius, vertėjas, juvelyras, teisininkas… „Sugrįžimuose“ galima paskaityti tekstų nuo nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato rašytojo Icchoko Mero iki gimnazijos „Muzikos“ bei „Hipokrenės“ premijos laureato Gabrieliaus Šurnos laiško mokyklai ir sukurtos dainos. G. Šurna, dalyvavęs dvidešimtojo almanacho pristatyme, pagrojo susirinkusiems ir perskaitė savo laišką mokyklai – pastarasis sulaukė audringų aplodismentų!

Jubiliejiniame almanacho numeryje – apie šimto autorių kūryba: proza, eilėraščiai, piešiniai ir fotografijos. Gimnazistų žvilgsnis apima daugelį gyvenimo, būties sričių. Džiugina, kad jaunuoliams svarbūs artimi žmonės, kad jautriai ir su didele meile kalbama apie tėvus, senelius, kad gimnazistams nuoširdžiai rūpi aplinka, krašto istorija. Šiltai pasakojama apie mokytojus – ir lietuvių, ir anglų kalbomis. O eilėraščiuose – ir meilė, ir draugystė, viltys ir truputis liūdesio.

Almanacho piešinius ir fotografijas aptarė dailės mokytoja Irena Arlauskienė, anglų kalba rašytus rašinius – anglų kalbos mokytoja Gitana Rudzevičiūtė, o gimnazijos bibliotekininkė Vida Bartkevičienė apdovanoja daugiausia bibliotekos knygų šiais metais perskaičiusią mokinę Leonorą Kirklytę ir mokytoją Astą Bilienę.

Padėkos ir muzikos dieną gimnazijos muzikos studija „Obertonas“, vadovaujama mokytojo Svajūno Klimo, surengė koncertą. Jo metu buvo įteiktos ir šešios premijos gimnazistams. ,,Amatų” premiją, kurią įsteigė Nerijaus Šarausko vertimų biuras, pelnė IIIb klasės mokinė Monika Norkutė, Kelmės tinklinio sporto klubo ,,Rūta” įsteigta „Sporto“ premija teko Ailantui Sutkui iš IIIb klasės, p. Alvydas Šlefendorfas savo įsteigta ir jau daug metų teikiama „Muzikos“ premija šiemet apdovanojo IIIc klasės mokinį Luką Mikalauską, „Hipokrenės“ premiją už kūrybinius laimėjimus pelnė IVc klasės mokinė Emilija Sasnauskaitė. Premiją gimnazistei įteikė gimnazijos mokinių ir mokytojų kūrybos klubo „Hipokrenė“ pirmininkė mokytoja Valerija Puišienė. „Mokslo“ premiją IVb klasės mokiniui Egidijui Tavorui įteikė ją šiemet parengęs mokytojas Egidijus Ūksas. Gimnazijos direktorius Rimas Bielskis gimnazijos mecenato Antano Mikalajūno premiją įteikė IIId klasės mokiniui Grigui Andruliui.

Direktorius R.Bielskis tądien apdovanojo didelį būrį gimnazistų, dėkojo gimnazijos bendruomenei už metų veiklą, rėmėjams – už pagalbą įgyvendinant įvairius gimnazijos projektus.