Dėmesio!

gimlogo

Dėl nustatytų COVID-19 ligos atvejų, spalio 8-23 dienomis ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Lankytojai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu – elektroniniu paštu: info@jggimnazija arba tel.: 8 427 61195,  868778944.

direktorius Rimas Bielskis: rimas.bielskis@jggimnazija.lt

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Živile Klimienė: zivile.klimiene@jggimnazija.lt

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana Vaičiulytė: lijana.vaiciulyte@jggimnazija.lt

psichologė Jovita Gerbenienė: jovita.gerbeniene@jggimnazija.lt

socialinė pedagogė Ina Kaminskienė: ina.kaminskiene@jggimnazija.lt

sveikatos priežiūros specialistė: toma.dargiene@jggimnazija.lt

sekretorė Lamutė Ringailienė: laimute.ringailiene@jggimnazija.lt

IC vadovė Loreta Šuklienė: loreta.sukliene@jggimnazija.lt

vyr. bibliotekininkė Vida Bartkevičienė: vida.bartkevičiene@jggimnazija.lt

Su mokytojais, kitais darbuotojais galite susisiekti elektroniniu paštu. Kontaktai skelbiami www.jggimnazija.lt arba elektroniniame dienyne TAMO.

 

Direktorius Rimas Bielskis, tel.: 868778944