UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA SPALIO 8–23 DIENOMIS GIMNAZIJOJE

gimlogo
 1. Nuotolinis mokinių ugdymo procesas organizuojamas naudojant MOODLE (kaip pagrindinę) nuotolinio mokymo aplinką. Mokytojai ir mokiniai dirba prisijungę prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų. Dalykų mokytojai elektroninio dienyno Tamo pagalba ir kitomis informacinėmis priemonėmis informuoja mokinius apie prisijungimą prie virtualios mokymo(si) aplinkos.
 2. Mokymosi užduotys, teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, mokytojo pagalba ir paaiškinimai, grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir įvertinimai gali būti teikiami elektroninio dienyno TAMO pagalba, kitomis skaitmeninėmis technologijomis.
 3. Pagrindinę informaciją mokiniai gauna per TAMO ir savo gimnazijos paštą.
 4. Pamokų, individualiųjų ir grupinių konsultacijų, klasės valandėlių tvarkaraščiai nekeičiami – pamokos vyksta pagal mokslo metų pradžioje direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį.
 5. Pamokų laikas:
 1. 8:00 – 8:45
 2. 8:55 – 9:40
 3. 9:50 – 10:35
 4. 10:55 – 11:40
 5. 12:00 – 12:45
 6. 13:05 – 13:50
 7. 14:00 – 14:45
 8. 14:55 – 15:40
 9. 15:45 – 16:30
 10. 17:00 – 17:45
 11. 17:50 – 18:35
 12. 18:40 – 19:25
 13. 19:30 – 20:15
 14. 21:00 – 21:45
 1. Asmens duomenų apsauga užtikrinama pagal galiojančius įstatymus. Tiesiogines transliacijas, vaizdo pamokas, pamokų užduotis filmuoti, paveiksluoti, kopijuoti, platinti, kelti į kitas platformas DRAUDŽIAMA.
 2. Skaitmeninių technologijų administratoriumi (IKT koordinatorius), kuris konsultuos mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais, skiriamas informacinių technologijų mokytojas metodininkas Algirdas Barančiukas (el. paštas algirdas.baranciukas@jggimnazija.lt), administratoriaus pavaduotoja – informacinių technologijų mokytoja metodininkė  Ilijana Petrauskienė (el. paštas ilijana.petrauskiene@jggimnazija.lt).
 3. Dėl techninės pagalbos galima kreiptis į informacinių technologijų specialistą Mantvydą Burzdžių (el. paštas mantvydas.burzdzius@jggimnazija.lt).

Nemokamo maitinimo mokiniams organizavimas

 1. Nuotolinio mokymo metu mokiniams, turintiems teisę gauti nemokamą maitinimą, jis teikiamas sausu daviniu.
 2. Sauso maisto davinio paketus ruošia ir pristato į gimnaziją UAB „Amerija“.
 3. Sauso maisto davinio paketai mokiniams bus dalinami spalio 20 d. nuo 8.00 val. iki 10.00 val. arba nuo 12.00 val. iki 14.00 val. (prašome atsiimti patogiu laiku).
 4. Mokiniams, kurie patys arba jų tėvai (globėjai, rūpintojai) neturi galimybės atvykti į gimnaziją atsiimti sauso maisto davinio paketo, jis bus atvežamas iki gyvenamosios vietos autobusų sustojimo stotelės iš anksto sutartu laiku.
 5. Mokinių, esančių saviizoliacijoje, sauso maisto davinio paketą atsiimti gali jų šeimos nariai, kiti artimieji, nesantys saviizoliacijoje.
 6. Su nemokamo maitinimo išdalinimo tvarka mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami telefonu. Už nemokamą mokinių maitinimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Vaičiulytė (tel. +37068697073).