Dėmesio! Karantinas

gimlogo

Dėmesio!

Spalio 26 d. – lapkričio 9 d. KARANTINAS!

Ugdymo procesas nuo 2020 m. lapkričio 3 d. tęsiamas nuotoliniu būdu.

PAŠALINIAI ASMENYS Į GIMNAZIJĄ NEĮLEIDŽIAMI

LANKYTOJAI APTARNAUJAMI TIK NUOTOLINIU BŪDU – ELEKTRONINIU PAŠTU: info@jggimnazija arba tel. 868778944

Darbuotojai dirba nuotoliniu būdu:

direktorius Rimas Bielskis: rimas.bielskis@jggimnazija.lt

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Živile Klimienė: zivile.klimiene@jggimnazija.lt

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana Vaičiulytė: lijana.vaiciulyte@jggimnazija.lt

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Jonas Grincevičius: jonas.grincevicius@jggimnazija.lt

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Valerijus Paulionis: valerijus.paulionis@jggimnazija.lt

psichologė Jovita Gerbenienė: jovita.gerbeniene@jggimnazija.lt

socialinė pedagogė Ina Kaminskienė: ina.kaminskiene@jggimnazija.lt

sveikatos priežiūros specialistė Toma Dargienė: toma.dargiene@jggimnazija.lt

sekretorė Lamutė Ringailienė: laimute.ringailiene@jggimnazija.lt

IC vadovė Loreta Šuklienė: loreta.sukliene@jggimnazija.lt

vyr. bibliotekininkė Vida Bartkevičienė: vida.bartkeviciene@jggimnazija.lt

IT specialistas Mantvydas Burzdžius: mantvydas.burzdzdius@jggimnazija.lt

Su mokytojais, kitais darbuotojais galite susisiekti elektroniniu paštu. Kontaktai skelbiami www.jggimnazija.lt arba elektroniniame dienyne TAMO.

DARBO LAIKAS GIMNAZIJOS PRIEŽIŪRAI BEI BŪTINOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI

8.00–12.00 val.