Virtuali Būsimųjų gimnazistų diena

busimi copy

Gegužės 25 dieną Kelmės krašto mokiniams, planuojantiems mokytis gimnazijoje, visiems, besidomintiems mūsų mokyklos veikla, buvo surengta Būsimųjų gimnazistų diena. Joje dalyvavo gimnazijos direktorius Rimas Bielskis, pasveikinęs visus susirinkusius ir trumpai pristatęs mokyklą, gimnazistų pasiekimus, direktoriaus pavaduotojos Živilė Klimienė ir Lijana Vaičiulytė, gimnazistų tarybos koordinatorius, ekonomikos ir verslumo mokytojas metodininkas Nerijus Šarauskas, gimnazistų prezidentas Nedas Nekrašas. Jis pažymėjo, kad gimnazijos bendruomenė labai  draugiška, ir mokiniai, ir mokytojai pasirengę padėti, yra daug įvairios veiklos galimybių, ir kvietė ateiti čia mokytis.

Būsimiems gimnazistams buvo parodytas gimnazistų tarybos sukurtas filmas apie gimnaziją – pristatytos jos edukacinės erdvės ­– Informacijos centras, Muzikos ir Garso įrašų studijos, atskirų mokomųjų dalykų kabinetai. Filmas pasakoja ir apie šalies bei tarptautinius projektus, kuriuos kartu su Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Estijos, Portugalijos, Turkijos, Rumunijos, Kipro mokyklomis įgyvendina gimnazijos bendruomenė, apie gimnazijoje organizuojamus renginius ir šventes, Atvirų durų savaitę. Pristatytos premijos – A. Mikalajūno, „Hipokrenės“, „Mokslo“, „Muzikos“, „Sporto“, „Amatų“, kuriomis kasmet per Muzikos ir Padėkos dieną yra apdovanojami gimnazistai. Filme pasakojama ir apie muzikinę gimnazistų veiklą, pasiekimus šioje srityje.

Džiugu, kad renginyje dalyvavo buvę mūsų gimnazijos mokiniai ­- dabar jau studentai – Emilija Sasnauskaitė, Saulė Maleckaitė, Titas Servutas, Mantas Ralovėcas. Jie dalijosi savo mintimis su būsimaisiais gimnazistais apie gimnaziją, mokymąsi ir popamokinę veiklą, negailėjo jiems patarimų. Visi buvę gimnazistai pabrėžė, kad gimnazijoje suteikiama labai daug galimybių jauniems žmonėms atsiskleisti, jau mokyklos suole suprasti, ko siekti gyvenime, surasti savo kelią. Jie pasidžiaugė, kad būtent įvairios veiklos gimnazijoje suteikė įgūdžių, kurie labai pravertė studijų metu. Buvo akcentuojamas mokytojų draugiškumas ir pagalba, greita adaptacija naujoje mokykloje. O VGTU baigiamojo kurso studentė Emilija į savo buvusią mokyklą grįžta su dovana – mergina naujai įkurtai 3D klasei kurs sienų dekoracijas.

Renginio pabaigoje atsakyta į susirinkusiems kilusius klausimus.