Erasmus+ projekto veiklų pristatymas

prie pavadinimo

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos mokytojams kolegos pristatė Erasmus+ projekto KA1 EICB, skirto mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, veiklas Italijoje ir Suomijoje. Šio projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja metodininkė Ineta Leščiauskienė pasidžiaugė, kad projektinis darbas ir Italijoje, ir Suomijoje vyko intensyviai ir buvo labai prasmingas, mokytojai pasisėmė žinių ir įgijo vertingos  patirties.

Mokytojai, grįžę iš Italijos, aptarė kiekvienos grupės, kurioje buvo gilinamos anglų kalbos žinios, veiklas: kultūrinį pažinimą, diskusijas, naujus mokymo(si) metodus. Suomijoje viešėję pedagogai dalijosi stebėtų pamokų įspūdžiais, aptarė ugdymo procesą Suomijos mokyklose, papasakojo kolegoms apie diskusijas su aplankytos mokyklos administracija. J. Graičiūno gimnazijos mokytojai įvertino projekto patirtį, aptarė, ką būtų prasminga įgyvendinti ir mūsų mokykloje.