Mažais žingsneliais didelių siekių link

prie pavadinimo

Tęsiasi Kelmės miesto mokyklų – „Aukuro“, „Kražantės“ ir Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos bendradarbiavimas: gruodžio 6 d. gimnazijos konferencijų salėje vyko šių mokyklų matematikos mokytojų susitikimas, kurį pradėjo ir sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė.

Susitikimą „Mažais žingsneliais didelių siekių link“ moderavusi mokytoja Romutė Kurmienė pristatė jo tikslą ­– veikti išvien, kad gerėtų matematiką besimokančių mokinių žinios, buvo akcentuota, kad daug kas priklauso nuo bendro visų trijų mokyklų mokytojų susitelkimo. R. Kurmienė pastebėjo, kad šiandien reikia kalbėti apie matematikos rezultatų iššūkį, kad kartais stokojama aiškaus suvokimo, kas mums yra matematika, kokį rezultatą turime pasiekti skirtingose ugdymo pakopose. Kalbama apie dvi skirtingas matematikas: vieniems mokytojams svarbus matematinis raštingumas, t.y., tai, ko reikia kasdieniame gyvenime, kai matematinis patyrimas yra taikomojo pobūdžio, kitiems mokytojams svarbios akademinės matematikos žinios, t.y., tai, ko reikalaujama egzaminų, žinių patikrinimų metu. R. Kurmienė kvietė kolegas ieškoti kelių, kuriais eidami mūsų mokiniai pasiektų geriausių rezultatų.

Mokytoja Asta Pleikienė pristatė kolegoms pirmose gimnazijos klasėse atliktą tyrimą: mokiniai atsakė į klausimus apie savijautą matematikos pamokose ir sunkumus, su kuriais susidūrė mokydamiesi šio dalyko gimnazijoje. Po šio pristatymo mokytojai diskutavo, kas mokiniams sunkiausia sekasi mokantis matematikos, ką sunkiausiai sekasi išmokyti, kokie matematikos vadovėliai yra naudojami mokyklose ir kt.

Konstruktyvus susitikimas vyko dvi valandas, jam baigiantis buvo nutarta kito susitikimo, kuris planuojamas vasario mėnesį, metu aptarti matematikos ugdymo programų atskirų temų dėstymą, pristatyti vadovėlius, iš kurių mokomasi skirtingose mokyklose, o gegužės mėnesį organizuoti integruotą tiksliųjų ir gamtos mokslų renginį visų trijų mokyklų mokiniams.

Romutė Kurmienė,
matematikos mokytoja metodininkė