Paminėtas mokslo šimtmetis Kelmėje

prie pavadinimo_1024x768

2021-aisias sukako 100 metų nuo Kelmės progimnazijos įkūrimo: mūsų gimnazijos pirmtakė duris atvėrė 1921 m. rugpjūčio 19 d. Kelmės dvaro alaus daryklos pastate. Pirmuoju progimnazijos direktoriumi tapo evangelikų reformatų kunigas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius Konstantinas Kurnatauskas. „Išaugusi“ į gimnaziją (1940 m.), mokykla veikė Kelmės šaulių namuose (dabar Kelmės rajono savivaldybės pastatas), nuo 1944 m. – Kelmės dvaro rūmuose, o 1959-aisiais buvo pastatytas dabartinės gimnazijos pastatas.

Mokslo šimtmečiui Kelmėje paminėti skirtas buvusios mūsų gimnazistės, VGTU absolventės Emilijos Sasnauskaitės sukurtas gimnazijos 3D klasės interjero projektas: taikydama 3D technologijų pirmtaką – stereoskopinį vaizdą – ir 3D efektą Emilija sukūrė stendą su pastatų, kuriuose veikė mokykla, nuotraukomis bei tekstais, mininčiais svarbiausius mokyklos istorijos momentus.

Projekto autorės žodžiais tariant, šiuo projektu norėta parodyti, kad nors dėl įvairių istorinių aplinkybių gimnazija veikė keliuose pastatuose, mokslo reikšmė visada buvo suprasta, nuolat buvo einama tobulėjimo link ir kiekvienas mokytojas, mokinys – nesvarbu, kokiu laikmečiu dirbęs ar besimokęs – savo mokymusi, pasiekimais, gerais darbais prisidėjo prie mokyklos sėkmės. Emilija teigia: „Prasmingas mūsų mokyklos kelias nuo paprasto medinio suolo 1921-aisiais įkurtoje progimnazijoje iki šiandieninės modernios gimnazijos. Apie tai ir „kalba“ šis projektas, kurio tikslas yra stereoskopinį vaizdą ir 3D efektą taikyti pastatų, kuriuose veikė gimnazija, fotografijoms. Taip istorinė medžiaga jungiasi su modernumu – senos fotografijos apdorojamos naujomis technologijomis, o stereoskopinis 3D efektas parodo šių dienų 3D projektorių technologijos kelio pradžią“.

E. Sasnauskaitė į savąją mokyklą sugrįžo vedina minties, kad jos projektas bus tarsi grąžinama skola gimnazijai už tai, ko joje išmoko, ką gero patyrė, ir pavyzdys to, ką galima pasiekti tęsiant mokslus universitete. Emilija norėtų, kad šis projektas paskatintų gimnazistus domėtis savo mokyklos ir krašto istorija, ir tikisi, kad tuomet mokiniai geriau supras, ką jiems suteikia mokykla ir kaip svarbu grįžti į ją su savo darbais. Taip projekto autorė skatina visus prisidėti prie gimnazijos gerovės.

Pirmieji su projektu 3D klasėje susipažino gimnazijos mokytojai, o gruodžio 16 d. į projekto pristatymą ir mokslo šimtmečio Kelmėje paminėjimą buvo pakviestas būrys svečių. Tądien gimnazijoje viešėjo LR Seimo narys Remigijus Žemaitaitis, Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius, savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto narės Emilija Kvietkuvienė, Reda Mažonavičienė, Dalia Balčiūnienė, Ona Granickienė, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovai – laikinai vykdantis vedėjo funkcijas Saulius Michailovas ir gimnazijos kuratorė Daiva Stonienė, „Kražantės“ progimnazijos direktorė Laima Simėnienė, Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė, laikraščio „Bičiulis“ žurnalistas Alvydas Geštautas ir kiti.

Renginio metu savo projektą svečiams pristatė E. Sasnauskaitė, direktorius Rimas Bielskis ir jo pavaduotoja Živilė Klimienė apžvelgė mokyklos kelią nuo progimnazijos iki šiuolaikinės gimnazijos. Aptartos istorinės progimnazijos ir gimnazijos gyvavimo aplinkybės, prisiminti žymūs žmonės – mokytojai ir mokiniai – padarę didelę įtaką, kad Kelmėje būtų gerbiamas išsilavinęs, kūrybingas ir doras žmogus. Svečiams buvo parodytas 10 minučių trukmės gimnazistų sukurtas filmas „Turas po gimnaziją“. Renginio pabaigoje sveikinimo žodį tarė ir dovanas gimnazijos bendruomenei įteikė E. Kvietkuvienė ir D. Žalpienė.

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja