Darbuotojai

Kristina Mockutė Vyriausioji buhalterė
Laimutė Ringailienė Sekretorė-kasininkė
Vida Bartkevičienė Vyr. bibliotekininkė
Mantvydas Burzdžius Inžinierius-programuotojas
Anicetas Andrulis Vairuotojas-pagalbinis darbininkas
Alfonsas Misius Pagalbinis darbininkas
Nijolė Pocienė Drabužininkas
Danutė Baršienė Drabužininkas-valytojas
Vyda Bernotienė Kiemsargis
Snieguolė Andrijauskienė Valytoja-registratūros darbuotoja
Renė Pečkaitienė Valytojas
Regina Daukšienė Valytojas
Jadvyga Levickienė Valytojas
Lidija Lymantaitė Valytojas
Nijolė Jasulaitienė Valytojas