Darbuotojai

Regina Kvietkauskienė Vyriausioji buhalterė
Laimutė Ringailienė Sekretorius-kasininkas
Vida Bartkevičienė Vyr. bibliotekininkė
Mantvydas Burzdžius Inžinierius-programuotojas
Anicetas Andrulis Vairuotojas-pagalbinis darbininkas
Alfonsas Misius Pagalbinis darbininkas
Nijolė Pocienė Drabužininkas
Danutė Baršienė Drabužininkas-valytojas
Vyda Bernotienė Kiemsargis
Snieguolė Andrijauskienė Valytojas-recepcijos darbuotojas
Renė Pečkaitienė Valytojas
Regina Daukšienė Valytojas
Jadvyga Levickienė Valytojas
Lidija Lymantaitė Valytojas
Nijolė Jasulaitienė Valytojas