Dėl laisvų darbo vietų

LAISVA DARBO VIETA

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijai, Raseinių g. 1, LT-86162 Kelmė, skubiai reikalinga(s) pavaduojantis lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, dirbti su III-IV kl. mokiniais. Darbo krūvis 17 pamokų. Vadavimas mažiausiai 3 savaitės.

Kreiptis:

Direktorius: 8 427 61195, mob. 8 687 78944

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: 8 427 61196.