Dėl laisvų darbo vietų

LAISVA DARBO VIETA

Skelbiama atranka laisvai matematikos mokytojo 1 etato darbo vietai užimti Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje

1) visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas – Kelmės Jono Graičiūno gimnazija, kodas 190091584, Raseinių g. l, LT- 86162 Kelmė, tel.  (8 4) 27 611 95, faks.  (8 4) 27 611 95, El. paštas info@jggimnazija.lt;

2) darbo funkcijos atlikimo vieta – Kelmės Jono Graičiūno gimnazija;

3) darbo sutarties rūšis – neterminuota. Nustatomas bandomasis laikotarpis (trys mėnesiai);

4) darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis) – Matematikos mokytojo pareigybė yra 3-ios pareigybės grupė: specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;

5) darbo pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d.;

6) numatoma darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties atveju) – nenumatyta;

7) kasmetinių atostogų trukmė – 40 d.d.;

8) įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva pagal Lietuvos darbo kodekso reikalavimus;

9) darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka – nustatomas pagal galiojančius įstatymus, mokama 2 kartus per mėnesį, atlyginimas iki 10 mėn. dienos, avansas iki 20 mėnesio dienos;

10) nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmė darbo savaitės trukmė – 36 val.

Privalumas – pedagoginio darbo patirtis mokant I (9) – IV (12) klasių mokinius.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus darbo patirtį įrodančius dokumentus.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami iki 2018 m. liepos 9 d.

Telefonas pasiteirauti  868778944.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuoti  asmeniškai ir kviečiami į pokalbį  gimnazijos direktoriaus kabinete.

Gimnazijos direktorius Rimas Bielskis