Dėl laisvų darbo vietų

LAISVA DARBO VIETA

Skelbiama atranka laisvai anglų kalbos mokytojo 0,9–1 etato darbo vietai užimti Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje

1) visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas – Kelmės Jono Graičiūno gimnazija, kodas 190091584, Raseinių g. l, LT- 86162 Kelmė, tel.  (8 4) 27 611 95, faks.  (8 4) 27 611 95, El. paštas info@jggimnazija.lt;

2) darbo funkcijos atlikimo vieta – Kelmės Jono Graičiūno gimnazija;

3) darbo sutarties rūšis – neterminuota. Nustatomas bandomasis laikotarpis (trys mėnesiai);

4) darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis) – Anglų kalbos mokytojo pareigybė yra 3-ios pareigybės grupė: specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;

5) darbo pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.;

6) numatoma darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties atveju) – nenumatyta;

7) kasmetinių atostogų trukmė – 40 d.d.;

8) įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva pagal Lietuvos darbo kodekso reikalavimus;

9) darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka – nustatomas pagal galiojančius įstatymus, mokama 2 kartus per mėnesį, atlyginimas iki 10 mėn. dienos, avansas iki 20 mėnesio dienos;

10) nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmė darbo savaitės trukmė – 32-36 val.

Privalumas – aukštesnė kvalifikacinė kategorija, pedagoginio darbo patirtis mokant I (9) – IV (12) klasių mokinius.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. gyvenimo aprašymą;
  5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Telefonas pasiteirauti  868778944.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuoti  asmeniškai ir kviečiami į pokalbį.

Gimnazijos direktorius Rimas Bielskis