Neformalusis švietimas

Išrašas iš Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo:

„17. Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas.“

Neformaliojo švietimo programų vykdymo 2016-2017 m. m. lentelė

Parašykite komentarą