Viešieji pirkimai

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Pagrindinė sutartis CPO88215 

Elektroninių paslaugų teikimo sutartis

Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis

Pagrindinė sutartis CPO09415

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokinių maitinimo paslaugų teikimo sutartis

Sveikatos priežiūros paslaugų sutartis

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis

Informacinės sistemos „Tavo mokykla“ naudojimo sutartis

Paslaugų teikimo sutartis

2021 M. KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS NUMATOMŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2020 M.  KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS NUMATOMŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2019 M.  KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS NUMATOMŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2018 M.  KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS NUMATOMŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS