Duomenų apsauga

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO  GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS  ASMENS  DUOMENŲ  TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠŲ VEDIMO TVARKA

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, MOKINIŲ ASMENS TEISIŲ, GARBĖS IR ORUMO APSAUGOS TVARKOS APRAŠAS

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NUSTATYMO IR NAUDOJIMO BEI KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI TVARKOS APRAŠAS

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, MOKINIŲ, TĖVŲ (GLOBĖJŲ,  RŪPINTOJŲ) ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS VYKDOMO VAIZDO STEBĖJIMO, VAIZDO ĮRAŠŲ PRIEŽIŪROS IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

KELMĖS J.GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS VYKDOMO VAIZDO STEBĖJIMO STACIONARIA VAIZDO ĮRANGA TERITORIJŲ IR PATALPŲ, NUSTATANT VAIZDO DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINUS, SĄRAŠAS

VAIZDO STEBĖJIMAS

KELMĖS J.GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS VYKDOMO VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO REGISTRAVIMO  ŽURNALAS

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys