Misija

Keturmetėje Jono Graičiūno gimnazijoje ugdomi Kelmės krašto jaunuoliai – žinių visuomenės piliečiai, mokantys valdyti informacines komunikacines technologijas (IKT), atrinkti ir analizuoti, pritaikyti praktikoje gausią informaciją; mokantys kurti gerus individų ir grupių santykius; kuriantys krašto visuomenės kultūrą; jaučiantys poreikį lavintis visą gyvenimą.

Aukštos kvalifikacijos ir nuolat ją keliantys, gerai valdantys bei ugdymo procese naudojantys IKT pedagogai kartu su kitais gimnazijos bendruomenės nariais kuria mokymosi procesą skatinantį ir jį palaikantį mechanizmą: taiko aktyviuosius ugdymo metodus, ieško inovacijų, siūlo neformaliųjų ugdymo programų.

Gimnazijoje veikiančiuose Informacijos, Sveikatingumo, Menų, Kalbų centruose, Televizijos ir radijo studijoje jaunuoliai mokosi praktiškai veikdami, lavina savo kūrybinius, komunikacinius gebėjimus, rūpinasi sveikata, įgyvendina įvairius šalies ir tarptautinius projektus.