Ugdymas karjerai

Daugiau informacijos: http://www.infocentras.info/viewpage.php?page_id=47

Projektas

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr.VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002.
 www.mukis.lt

Karjeros ugdymas mokiniams, tėvams, mokytojams
Karjeros paslaugų sistema mokykloje

Mokytojo knyga

Mokinio knyga

Karjeros planas (Ig. kl.)

Karjeros planas (II g. kl.)

Karjeros planas (III g. kl.)

Karjeros planas (IV g. kl.)


 • ·  Galvojate kokią  pasirinkti profesiją?
 • ·  Kur studijuoti?
 • ·  Kokių gebėjimų reikia Jūsų pasirinktai profesijai?

Visa tai ir dar daugiau sužinosi užsukęs į gimnazijos

 A. Mikalajūno Informacijos centrą. 

Kontaktinė informacija:

Raseinių g. 1, Kelmė, LT-86162, J.Graičiūno gimnazija Informacijos centras.

Informacijos centro  tel.: 8 427 61341

El.paštas: infocentras@takas.lt

 

Darbo laikas:

I – V   8.00 – 16.30

Kviečiame mokyklų abiturientus, vyresniųjų klasių mokinius, jų tėvelius, mokytojus ir visus besidominčius kvalifikacijos tobulinimo galimybėmis, pasinaudoti  sukaupta naujausia profesinio informavimo  medžiaga.

Karjeros ugdymo tikslas:

 • išmokyti mokinius planuoti ir valdyti savo karjeros plėtotę, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą principą, sudaryti mokiniams galimybę plėtoti bendruosius gebėjimus, susipažinti su darbo rinkos pokyčiais ir atrankos kriterijais, ugdyti ir tobulinti jaunuolių karjeros planavimo bei gyvenimo įgūdžius (pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, bendravimą, iniciatyvumą, verslumą, atsakomybę, organizuotumą ir kt.), siekiant užtikrinti sėkmingą jų socializaciją ir prisitaikymą prie visuomenėje vykstančių pokyčių.

  Karjeros ugdymo pagrindiniai uždaviniai:

 • Padėti mokiniams pažinti save, savo pomėgius, gebėjimus ir galimybes taikant savianalizės testus;
 • Siekiant teigiamų rezultatų pasirenkant profesiją – išmokyti mokinius rasti pačią naujausią informaciją apie šalies švietimo sistemą, mokymosi ir įsidarbinimo galimybes; išmokyti rasti informaciją apie profesijas bei darbo rinką, apie kvalifikacijas, kvalifikacijos tobulinimo ir persikvalifikavimo galimybes bei tvarką;
 • Išmokyti mokinius rengti individualius karjeros planus ir, juos derinant su tolesnio mokymosi galimybėmis, padėti mokiniams įgyti profesinės karjeros planavimo gebėjimus; ugdyti mokinių karjeros kompetencijas integruojant ugdymą karjerai artimiausiose karjerai pamokose laikantis prieinamumo, nešališkumo, individualizavimo, paslaugų kokybės, laisvo pasirinkimo ir asmeninės atsakomybės už karjeros sprendimus principų;
 • Susieti mokymąsi su praktika, susitinkant su įvairių profesijų specialistais;
 • Apibendrinant sukauptą medžiagą ir praktinius darbus, įvertinti rezultatus.

Siekiamas rezultatas:

Klientai gaus informacijos apie specialybes ir darbo rinką, pasitikrins savo pasirinkimą, pamatys profesijų perspektyvas, sužinos kokių žinių, gebėjimų, įgūdžių ir charakterio bruožų reikia atitinkamai profesijai, kokios galimybės tobulėti.

MALONIAI KVIEČIAME APSILANKYTI

              Bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose numatyta ugdyti aktyvų žmogų, kuris būtų savarankiškas, turintis gebėjimų formuoti savo profesinę karjerą, asmenybę. Todėl profesinis orientavimas, mokinių karjeros planavimas yra viena iš prioritetinių J.Graičiūno gimnazijos veiklos sričių. Mokykloje siekiama sukurti efektyvią, diferencijuotą profesinio orientavimo sistemą, užtikrinti, kad mokiniams būtų lengvai prieinama informacija karjeros planavimo klausimais.

Paslaugos

  Teikiamos: moksleiviams, jaunimui, pedagogams, mokinių tėvams bei kitiems miestelio bendruomenės nariams ieškantiems darbo, kurie nori pasirinkti ar keisti profesiją, kelti kvalifikaciją, tobulinti profesines žinias.

 • Klientams leidžiama naudotis internetu profesinio informavimo tikslais;
 • Klientai supažindinami, kaip naudotis AIKOS duomenų baze;
  • Klientai supažindinami, kaip naudotis turimais spausdintiniais leidiniais;
  • Klientams patariama, kuriuose spausdintiniuose leidiniuose jie gali rasti dominančią informaciją;
  • Klientai supažindinami, kaip naudotis turima VAIZDO medžiaga;
  • Klientams patariama, kokioje VAIZDO medžiagoje jie gali rasti dominančią informaciją;
  • Klientai supažindinami, kaip naudotis turima informacija elektroninėje laikmenoje;
  • Klientams patariama, kur rasti juos dominančią informaciją elektroninėje laikmenoje ir kt.

 

PROFESINIO ORIENTAVIMO VEIKLŲ PLANAS

Naudingos nuorodos

Švietimo ir mokslo institucijos
www.aikos.smm.lt
www.lamabpo.lt – prašymai
www.studijos.lt
www.stojimai.lt
www.mokslas.lt
www.egzaminai.lt
http://www.youtube.com/watch?v=m6D0YMgMnSw – studijos užsienyje, anketos pildymo pavyzdys.

 

Licencijuoti testai
http://www.kurstoti.lt/index.php?cat=8
http://fox.dreamfoundation.eu/career-test/page1
http://www.dreamfoundation.eu/
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/

www.profesijupasaulis.lt
https://dreamfoundation.eu/career-test/page1
www.euroguidance.lt/jaunimui.htm
http://www.psichologai.lt/index.php?action=articles&pageid=2

 

Gyvenimo aprašymo (CV), prašymo rašymas
www.profesijupasaulis.lt
www.cvmarket.lt
http://www.ldb.lt/TDB/Kaunas/Documents/JDC/karjeros_planavimas.pdf
http://www.klausiu.lt/?s=cv+rasymo+pavyzdziai
www.europass.lt

 

Profesinis informavimas
www.aikos.smm.lt
http://www.darbo.lt
www.stat.gov.lt
http://www.vtv.lt

 

Profesijos
http://www.karjera.projektas.lt/profesijos.htm
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/
http://www.sociumas.lt – vertinimai
http://www.manager.lt/karjera
http://www.karjerosmokykla.europass.lt/

Darbo pasaulis
www.ldb.lt
http://www.darbo-rinka.lt
www.psichologai.lt
http://www.grafton.lt/

 

Ieškoti darbo vietų internetinėse darbo paieškos ir personalo atrankos svetainėse:
www.ldb.lt – ieškantiems darbo;
www.cv.lt
www.cvmarket.lt
www.cvbankas.lt
www.karjeroscentras.lt
http://europa.eu.int/eures , www.ldb.lt/eures – (šiuose puslapiuose rasite informaciją apie darbo galimybes Europos Sąjungos šalyse)
www.es-isidarbinimas.lt  (informacija apie įsidarbinimo galimybes Europos Sąjungos institucijose).

 

Paskelbti savo CV internetinėse darbo paieškos ir personalo atrankos svetainėse:
www.ldb.lt – elektroninės paslaugos;
www.cv.lt
www.cvmarket.lt
www.cvbankas.lt
www.karjeroscentras.lt

 

Darbas užsienyje
www.ldb.lt/eures/
http://europa.eu.int/eures
www.ploteus.net
http://eures.europa.eu

 

Socialinis bendradarbiavimas
http://kpc.rmtkr.lt/ – akreditavimo taškai, PIT-ai
http://www.ipc.lt/
http://www.darbo-rinka.lt
http://www.ldb.lt/siauliai/jdc/indexjdc.html