Gimnazijos mokytojai dalijosi gerąja patirtimi

2022-10-10_spec

Kelmės Jono Graičiūno mokytojai, dalyvaujantys Erasmus+ projekte „Pažinti. Priimti. Mokyti(s)“ nuolat kelia savo kvalifikaciją užsienyje ir ta patirtimi noriai dalijasi ne tik su savo mokyklos kolegomis, bet ir su Kelmės rajono mokytojais.

Šių metų spalio 4 d. mokytoja metodininkė Asta Bilienė Kelmės rajono anglų kalbos mokytojų metodiniame būrelyje skaitė pranešimą „Įtraukusis ugdymas Suomijoje“, o spalio 6 d. matematikos mokytoja metodininkė Romutė Kurmienė ir vyresnioji matematikos mokytoja Asta Pleikienė rajono matematikų metodiniame būrelyje pasakojo apie švietimo sistemą Suomijoje, dalijosi savo įspūdžiais iš stebėtos veiklos šios šalies mokykloje: kaip įvairių poreikių mokiniai mokosi per matematikos pamokas, kokius mokymo metodus taiko mokytojai, kokios atsiskaitymo sistemos naudojamos, kaip vertinami mokiniai. J. Graičiūno gimnazijos matematikės pateikė ir atskirų dalyko temų dėstymo subtilybes Lietuvos ir Suomijos mokyklose.

Ineta Leščiauskienė,
anglų kalbos mokytoja metodininkė, projekto koordinatorė