Gimnazijos mokytoja – tarptautiniame seminare

2024-05-27_spec

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Rimidytė-Liekienė, gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro narė, dalyvavo tarptautiniame seminare „Holokaustas kaip atspirties taškas“, kuris vyko Latvijos sostinėje Rygoje. Šiuos mokymus organizavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kartu su Prancūzijos Šoa memorialu (Memorial de la Shoah) ir Latvijos bei Estijos švietimo ministerijomis.

Seminaras, vykęs anglų kalba, subūrė įvairių dalykų mokytojus, muziejų darbuotojus iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Tris intensyvias mokymų dienas seminaro dalyviai gilinosi į žydų bendruomenių gyvenimą Baltijos šalyse iki Antrojo pasaulinio karo, antisemitizmo apraiškas, stereotipų problemą ir jų įtaką visuomenėje, Holokaustą, vietos gyventojų kolaboravimą su naciais bei priešpriešą kolaboravimui – žydų gelbėjimą. Pranešimus skaitė, diskusijas ir metodinius užsiėmimus organizavo žymūs mokslininkai: Vytauto Didžiojo universiteto mokslų daktaras Linas Venclauskas, Žanio Lipkės memorialinio muziejaus direktorė Lolita Tomsone, Gennadi Gramberg, Žydų istorijos muziejaus Taline direktorius, istorikai iš Prancūzijos Frederic Salle ir Thomas Chopard, Šoa memorialo Tarptautinių santykių skyriaus vadovas Bruno Boyeris. Seminaro dalyviams ir lektoriams buvo surengtas priėmimas Prancūzijos ambasadoje.

Paskaitų ir metodinių užsiėmimų metu akcentuota istorinių faktų ir palyginimų, vartojamos kalbos tikslumo svarba. Lektoriai pristatė paveikius mokymo metodus, skatinančius mokinių kritinį mąstymą ir refleksiją. Atkreiptas dėmesys į tai, kad svarbu rūpestingai pasirinkti mokiniams tinkamus pirminius ir antrinius šaltinius, kurie parodytų istorinių veikėjų individualumą ir įtaką. Praktinių užsiėmimų metu mokytasi, kaip pasirinkti ir pamokose naudoti filmus bei nuotraukas Holokausto tema, neužmirštant istorinio konteksto. Toks informacijos pateikimas skatintų mokinius giliau suvokti užfiksuotas situacijas bei padėtų mokytojams atskleisti, kaip priimami sprendimai ir daromi pasirinkimai gali lemti tragiškas pasekmes visuomenei.

Visi seminaro dalyviai, kuruojami Katja Beckel, Šoa memorialo profesorės, grupėse rengė bendrą metodinę medžiagą Holokausto tema, skirtą įvairaus amžiaus mokiniams. Mokytojai diskutavo apie poreikį bei galimybes integruoti istorijos, etikos, anglų kalbos mokomuosius dalykus dėstant šią temą, dalijosi gerąja patirtimi.

Buvo aplankyta žydų žudynių vieta Rumbuloje, esanti šalia Rygos, ir pagerbtas aukų atminimas – čia buvo nužudyta apie 25 000 žmonių. Ilya Lenski, Žydų istorijos muziejaus direktorius Rygoje, akcentavo, kad prieš lankantis Holokausto atminimo vietose kartu su mokiniais būtina tinkamai pasiruošti – pirmiausia mokytojai turėtų juos supažindinti su Holokausto priežastimis, vietos istoriniu kontekstu, nacių nusikaltimų pasekmėmis. Pasak direktoriaus, tokių objektų lankymas neturėtų būti tiesiog ekskursija, nesuvokiant gilesnės prasmės, nes tai – svarbi mokymosi apie Holokaustą dalis, leidžianti geriau suprasti istorinių įvykių reikšmę ir jų poveikį žmonijai, žmogaus teisėms. Per tokias pamokas mokiniai ne tik giliau suvokia istorinius faktus – tai jiems padeda suprasti, kaip svarbu kovoti su diskriminacija, antisemitizmu ir neapykantos kurstymu, siekiant kurti tolerantiškesnę ir teisingesnę visuomenę.

Dėstyti Holokausto temą nelengva, ji gali kelti iššūkių mokytojams dėl savo traumuojančio pobūdžio, plataus turinio ir tokių sudėtingų reiškinių, kaip rasizmas ir antisemitizmas, ji reikalauja ypatingo pasiruošimo, todėl labai svarbūs yra mokymai, diskusijos apie taikomas metodikas, jų poveikį. Tarptautinis seminaras Rygoje buvo informatyvus ir labai naudingas. Jo patirtimis bus pasidalinta su kolegomis gimnazijoje ir rajono mokytojų metodiniuose būreliuose.

Rasa Rimidytė-Liekienė,
anglų kalbos mokytoja metodininkė