Leidybos centras

Kelmės gimnazijoje leidybinė veikla prasidėjo 1993 metais nuo mokiniams kilusios idėjos pradėti leisti mokyklos laikraštį. Laikraštis tapo leidybos centro užuomazga. Atradome, kiek daug mokykloje yra kūrybingų mokinių ir kaip svarbu jų kūrybą publikuoti, viešinti. Iškilo gilesnės, platesnės leidybos idėja. Mums visada rūpėjo, kad nė vienas geras mokinio darbas neliktų nepastebėtas, kad jis būtų išleistas rinktinėje, vėliau iškilo reikiamybė rengti atskirų autorių rinktines. Mums labai svarbu, kad jaunas kūrybingas žmogus suvoktų save kaip pagarbos vertą asmenybę, kad jo kūrybiniai darbai teiktų džiaugsmą jam ir jo draugams, artimiesiems, kad mūsų aplinkoje būtų kuo daugiau kuriančių gražių žmonių. Taip 1998 m. pasirodė pirmasis mokinių ir mokytojų kūrybos almanacho numeris, jo pristatymas surengtas pavasarį, per Atvirų durų savaitę, kasmet organizuojamą ne tik mokyklos bendruomenei, bet ir krašto visuomenei. Kūrybos almanachas – puiki galimybė publikuoti įvairių sričių mokinių darbus: rašinius įvairiomis kalbomis, esė, eilėraščius, pjeses, recenzijas, nuotraukas, piešinius, grafikos darbus, muzikos kūrinius (natas), atskirų mokomųjų dalykų referatus. Vėliau pradėtos leisti ir atskirų autorių kūrybos rinktinės, publikuoti mokinių darbai iš atskirų mokomųjų dalykų, išleista mokinių surinkta kraštotyros medžiaga. Taip puikiai atlikti darbai įgavo patrauklią formą – knygelę. Leidybinė veikla sudaro sąlygas bendradarbiauti kelioms mokykloms: taip išleisti kelių mokyklų mokinių bendri leidiniai „Mano Kelmė“, „Mes drauge“, bendras mokyklų laikraštis „Mes kartu“. Įgyvendinant tarptautinius projektus leidžiami leidiniai, kuriuose publikuojami ir kelių šalių mokinių darbai: „Labas!“, „Future School“. Kita leidybinės veiklos sritis – metodiniai darbai, leidiniai, skirti istoriniams dalykams, asmenybėms. Leidybos centras bendradarbiauja ir su kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, leidžia jų užsakytus leidinius. Leidybos centre leidžiamos įvairiems gimnazijos  renginiams skirtos afišos, kvietimai, programėlės.

 Leidybos centre išleisti tokie leidiniai:

Kasmet nuo 1998 metų – Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokinių ir mokytojų kūrybos almanachas.
Daugiau apie mokinių ir mokytojų kūrybos almanachus galima paskaityti gimnazijos svetainėje publikuotuose straipsniuose apie Atvirų durų savaitės renginius (kiekvienais metais gegužės mėn.).  Pandemijos metu vietoj almanacho gimnazijos interneto svetainėje buvo publikuojamas Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos dienoraštis (I ir II dalis).

„Mes drauge“, 2022 m. Bendra Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos ir „Kražantės“ progimnazijos mokinių kūrybos rinktinė.

„Liepsnos link“, 2018 m. Justino Bernoto (III klasė) muzikos kūrinių ir aranžuočių rinktinė. Guodos Myniotaitės ir Gretos Ščegauskaitės (III klasė) iliustracijos.

„Future School“, 2016 m. Leidinys išleistas įgyvendinant Erasmus+ programos projektą „Menų spaustuvė“.

„Akimirkų sandėlis“ (kūrybos rinktinė), 2013 m. Vytauto Vyšniausko (IV klasė) poezija ir proza, Rasuolės Jautakytės (II klasė) iliustracijos.

„Visas mano turtas yra širdyje“ (leidinys apie reformatų kunigą, profesorių, filosofijos mokslų daktarą Konstantiną Kurnatauską, pirmąjį Kelmės progimnazijos direktorių), 2017 m.
Leidinys yra Kelmės krašto muziejaus, Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ fonduose.

„Priežastis būti“, 2011 m. Justinos Grigaitės (IV klasė) eilėraščiai ir piešiniai.

„Idėjos dirbant su projekto „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ medžiaga“, 2011 m. Istorijos, lietuvių kalbos, etikos mokytojų parengta metodinė medžiaga, mokinių kūrybiniai darbai. Sutrumpintas leidinio variantas čia (nuoroda).
Leidinio autoriai tapo LR Švietimo ir mokslo ministerijos bei Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus organizuoto nacionalinio mokinių konkurso „Jie gyveno greta mūsų“ laureatais. Daugiau apie tai čia(nuoroda).

„Feste-collage“, 2010 m. (vokiečių kalba). Leidinys skirtas Kelmės rajone organizuojamai jubiliejinei dešimtajai Vokiečių kalbos šventei.

„Jaunų dienų aidai“, 2009 m. Buvusio Kelmės gimnazijos mokinio, žurnalisto Bronislovo Jatauto prisiminimai.

„Kelmės krašto jaunimo veikla“, 2009 m. Leidinys apie Kelmės rajono jaunimo organizacijų veiklą.

„Užrašų knygelė“, 2009 m.

„Kelmės gimnazijos kalendorius 1940-2005 metai“, 2005 m. Atnaujinamas kasmet.

NVO „Austėja“ užsakymu leidžiamos knygelės apie Tytuvėnų krašto kūrėjus, nuo 2005 m.

„Tolimi Baltųjų rožių valandos aidai“, 2005 m. Užvenčio Šatrijos Raganos vidurinės mokyklos mokinių kūrybos rinktinė.

Jaunimo šnekamosios anglų-lietuvių-latvių-prancūzų kalbų žodynėlis, 2005 m. (pagal tarptautinio projekto „Mūsų kalba – muzika“ veiklos programą).

„Pažadino kažkas“, 2004 m. Jolantos Marcišauskytės (II klasė) kūrybos rinktinė (piešiniai ir miniatiūros).

„Nach der Wende“, 2004 m.

„Vergangenheit und gegenwart“, 2004 m. Kelmės rajono mokinių projektai.

„Poetui Jonui Graičiūnui – 100“, 2004 m. Kelmės krašto jaunųjų poetų eilėraščiai.

„Labas!“, 2004 m. Mokinių iš Lietuvos, Latvijos, Prancūzijos, Graikijos bendras leidinys apie šias šalis, jaunimo gyvenimą (tarptautinis projektas „Pažįstame vienas kitą per meną ir kultūrą“).

„Po šventoriaus klevais“, 2003, 2004 m. Kelmės parapijos laikraščio 21, 22 numeriai.

„Smilga vėjyje”, 2003 m. Viktorijos Losevos (IV klasė) eilėraščiai, Sigitos Pikturnaitės (III klasė) piešiniai.

„Žydų bendruomenės gyvenimo pėdsakai Kelmės krašte“, 2003 m.

„Kelmės J. Graičiūno gimnazija“, 2003 m. Informacinis leidinys apie gimnaziją lietuvių ir vokiečių kalbomis.

„Programavimas Paskalio kalba 9 – 10 klasėje”, 2003 m. Sudarė Ilijana Petrauskienė, IT mokytoja.

„Tekstų tvarkymas” (konspektas), 2003 m. Sudarė Ilijana Petrauskienė, IT mokytoja.

„LG – 7”, 2002 m. Liaudos Misevičiūtės (I klasė) eilėraščiai, Austėjos Arlauskaitės (III klasė) piešiniai.

„Medis ir žmogus”, 2002 m. II klasės mokinių kūrybos rinktinė.

„Medeinei pašaukus”, 2002 m. Kelmės krašto jaunimo kūrybos almanachas.

„Gimnazistai apie Kelmės kraštą ir jo žmones” (vokiečių kalba), 2002 m. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokinių, besimokančių vokiečių kalbos, kraštotyros darbų rinktinė.

„Čia Europa“, 2002 m. Specialusis gimnazijos laikraščio „Vaivorykštė“ priedas.

„Informacinių technologijų taikymas istorijos dėstymo metodikoje”, 2001 m. Egidijus Ūksas, istorijos mokytojas.

„Mano Kelmė“, 2000 m. Kelmės miesto mokyklų mokinių kūrybos rinktinė.

„Laikas”, 2000 m. I klasės mokinių ir auklėtojos Valerijos Puišienės miniatiūrų rinktinė.

„Gintaras baltų gyvenime”, 2000 m. Viktorija Kalninkaitė (II klasė).

„Tu man patinki”, 2000 m. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos Muzikos studijos narių autorinės kūrybos rinktinė.

„Lietuvių ir anglų kalbos smulkiosios tautosakos, skirtos vaikams, atitikmenys”, 2000 m. Viktorija  Kurlinkutė (I klasė).

„Praeities akimirkos”, 2000 m. Kelmės gimnazijos istorija (parengė istorijos mokytojas Egidijus Ūksas).

„Ji savo gražiausius metus atidavė mokyklai”, 1999 m. Rūtos Venckutės ir Vaidos Navickaitės (I  klasė) apybraiža apie anglų kalbos mokytoją, pjesių vidurinės mokyklos scenoje pastatymų autorę, buvusią Juozo Miltinio studijos dalyvę Birutę Kavaliauskienę.

„Masyvai”, 1999 m. Kristina Janušaitė (IV klasė), Aivaras Aleksandravičius (III klasė).

„Ar pažįsti Lietuvą?”, 1999 m. Aldonos Dirbanauskienės, geografijos mokytojos, ir jos mokinių sudarytas kryžiažodžių rinkinys.

„Viena diena akmens amžiuje”, 1998 m. Istorijos pratybų sąsiuvinis 5 klasei.  Liauda Misevičiūtė (5 klasė), Martynas Turevičius (12 klasė), Egidijus Ūksas, istorijos mokytojas.

„Kartojame rašybą ir skyrybą”, 1998 m. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 5 klasei, parengė Živilė Klimienė.

„Garsas ir raidė”, 1998 m. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 5 klasei, parengė Živilė Klimienė.

„Vaivorykštė”, nuo 1994 m. kiekvieną mėnesį, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos laikraštis. Vėliau – „Naujoji „Vaivorykštė“, „Gimnazistas“.

Leidybos centras taip pat leidžia lankstinukus, kvietimus, programėles, afišas, skirtas įvairiems renginiams.

 

Leidybos centro vadovė – Živilė Klimienė, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja (el. paštas: zivile.klimiene@jggimnazija.lt)