Daily Archives: 2014-01-15

Minėjome Sausio 13-ąją

prie pavadinimo

Šiais metais minėjome 23-ąsias Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos – metines. 1991-ųjų sausio įvykiai atskleidė lietuvių norą kovoti už savo tėvynės laisvę. Deja, parodytas žmonių ryžtas pareikalavo ir nemažai aukų – žuvo 14 žmonių, apie 700 buvo sužeista, tačiau mes išlikome laisvi Lietuvos Respublikos piliečiai!

Sausio 13 dieną mūsų gimnazija dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. 8 val. ryto gimnazijos languose supleveno žvakių liepsnelės – pagarbos ir atminties, apgintos tėvynės žmonių vieningumo simbolis. Mokytojai rodė skaidres, pasakojo apie skaudžią tragediją, įvykusią prieš 23 metus. Antrame aukšte buvo parengtas stendas apie Sausio 13–ąją, jame – ir mokinių mintys apie šią dieną.

Taip mūsų gimnazijos bendruomenė prisiminė, kaip prieš 23 metus apimti laisvės troškimo jausmo Lietuvos piliečiai apgynė Lietuvos nepriklausomybę ir galutinai sužlugdė sovietinių okupantų norą bei bandymą karine jėga įvykdyti šalyje perversmą.

Mūsų gimnazistai ir mokytojai dalyvavo ir kituose šiai datai paminėti skirtuose renginiuose: minėjime ,,Laisvė – tai amžinas ir visagalis aukuras“, kuris vyko Kelmės Atgimimo aikštėje, bei šventose mišiose Kelmės Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje.

 Simona Glazauskaitė

Nuotraukos Emilijos Sasnauskaitės ir Aurelijos Gėdminaitės