Leidybos centras

Svarbu, kad nė vienas geras moksleivio darbas – rašinys, eilėraštis, piešinys, fotografija, kritikos straipsnis – neliktų nepastebėtas. Svarbu suteikti jam patrauklią formą, išleisti atskiru leidiniu ar rinktinėje ir pristatyti visuomenei. Taip jaunas kūrybingas žmogus suvoks save kaip pagarbos vertą asmenybę, o visuomenėje formuosis teigiamas požiūris į jaunimą. Išleistas ir šventės metu pristatytas moksleivio darbas – didelis džiaugsmas jam,  jo tėvams, draugams.
Taip, jungiantis kūrybinei minčiai ir informacinėms technologijoms, formuojamas teigiamas mokyklos etosas, puoselėjamos moralinės vertybės.  

Leidybos centro veiklos tikslai:

•    Supažindinti moksleivius su knygos, lankstinuko, programėlės, afišos išleidimo procesu, mokyti maketuoti, rinkti, grupuoti medžiagą, parinkti iliustracijas.

•    Supažindinti su kompiuterinės žiniasklaidos galimybėmis, leisti interneto laikraštį.

•    Supažindinti moksleivius su bendraamžių darbais, rengiamais projektais /tame tarpe ir interneto/, suteikti galimybę betarpiškai juose dalyvauti.

 Leidybos centre:

•    Turi būti žinoma, kokie darbai, projektai vyksta gimnazijoje, kad būtų galima planuoti, kas išleistina atskiru leidiniu ar rinktinėje;

•    Leidybos centro vadovas turi pats inicijuoti įvairius projektus, skatinti moksleivius ir mokytojus kurti;

•    Organizuojama atskirų mokytojų bei moksleivių bendra veikla, kurios rezultatas būtų leidinys;

•    Rengiama reklaminė kampanija (programėlių, kvietimų, lankstinukų, afišų leidyba) gimnazijoje organizuojamiems renginiams, šventėms;

•    Kasmet rengiamas leidybos centre išleistų darbų pristatymas  visuomenei – tik taip bus įgyvendintas vienas svarbiausių veiklos tikslų: kad jaunas kūrybingas žmogus suvoktų save kaip pagarbos vertą asmenybę, kad formuotųsi teigiamas mokyklos etosas.

 Leidybos centre išleisti tokie leidiniai:

„JAUNŲ DIENŲ AIDAI“, 2009 m., buvusio Kelmės gimnazijos mokinio, žurnalisto Bronislovo Jatauto prisiminimai.
„KELMĖS KRAŠTO JAUNIMO VEIKLA“, 2009 m., leidinys apie Kelmės rajono jaunimo organizacijų veiklą.
„UŽRAŠŲ KNYGELĖ“, 2009 m.
FESTE-COLLAGE, 2010 m. /vokiečių kalba/. Leidinys skirtas Kelmės rajone organizuojamai jubiliejinei dešimtajai Vokiečių kalbos šventei.
„PRIEŽASTIS BŪTI“, 2011 m. Justinos Grigaitės /4 klasė/ eilėraščiai ir piešiniai.
„IDĖJOS DIRBANT SU PROJEKTO „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ MEDŽIAGA“, 2011 m.
J. Graičiūno gimnazijos laikraštis “VAIVORYKŠTĖ” /kiekvieną mėnesį nuo 1994 m./
J. Graičiūno gimnazijos mokinių ir mokytojų kūrybos almanachai – kasmet nuo 1998 m.
„MANO KELMĖ“, Kelmės mokyklų moksleivių kūrybos rinktinė, 2000 m.
“SMILGA VĖJYJE”, V. Losevos /4GK moksleivės/ eilėraščiai, S. Pikturnaitės /3GK moksleivės/ piešiniai, 2003 m.
“LAIKAS”, 1ar klasės moksleivių ir auklėtojos V.Puišienės miniatiūrų rinktinė, 2000 m.
“LG – 7”, 1bg klasės moksleivės L. Misevičiūtės eilėraščiai, 3ar klasės moksleivės A.Arlauskaitės piešiniai, 2002 m.
„ŽYDŲ BENDRUOMENĖS GYVENIMO PĖDSAKAI KELMĖS KRAŠTE“, 2003 m.
“VIENA DIENA AKMENS AMŽIUJE”, istorijos pratybų sąsiuvinis 5 klasei, 5b klasės moksleivė L.Misevičiūtė, 12 klasės moksleivis M. Turevičius, 1998 m.
“JI SAVO GRAŽIAUSIUS METUS ATIDAVĖ MOKYKLAI”, apybraiža apie mokytoją B. Kavaliauskienę, 1rg klasės moksleivės R. Venckutė, V. Navickaitė, 1999 m.
“MASYVAI”, 4GK moksleivė K. Janušaitė, 3GK moksleivis A. Aleksandravičius, 1999 m.
“AR PAŽĮSTI LIETUVĄ?”, kryžiažodžių rinkinys, 1999 m.
“GINTARAS BALTŲ GYVENIME”, 2hg klasės moksleivė V. Kalninkaitė, 2000 m.
“TU MAN PATINKI”, J. Graičiūno gimnazijos Muzikos studijos narių autorinės kūrybos rinktinė, 2000 m.
“LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOS SMULKIOSIOS TAUTOSAKOS, SKIRTOS VAIKAMS, ATITIKMENYS”, 1ag klasės moksleivė V. Kurlinkutė, 2000 m.
“PRAEITIES AKIMIRKOS”, Kelmės gimnazijos istorija, 2000 m.
“KARTOJAME RAŠYBĄ IR SKYRYBĄ”, lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 5 klasei, Ž. Klimienė, 1998 m.
“GARSAS IR RAIDĖ”, lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 5 klasei, Ž.Klimienė, 1998 m.
“INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS ISTORIJOS DĖSTYMO METODIKOJE”, E. Ūksas, 2001 m.
“PROGRAMAVIMAS PASKALIO KALBA 9 – 10 KLASĖJE”, sudarė I. Petrauskienė, 2003 m.
“TEKSTŲ TVARKYMAS” (konspektas), sudarė I. Petrauskienė, 2003 m.
“MEDIS IR ŽMOGUS”, 2002 m.
“MEDEINEI PAŠAUKUS”, Kelmės krašto jaunimo kūrybos almanachas, 2002m.
“GIMNAZISTAI APIE KELMĖS KRAŠTĄ IR JO ŽMONES”, 2002 m. (vokiečių kalba)
„ČIA EUROPA“, Specialusis gimnazijos laikraščio „Vaivorykštė“ priedas, 2002 m.
„KELMĖS J.GRAIČIŪNO GIMNAZIJA“, informacinis leidinys apie gimnaziją, 2003 m.
„PO ŠVENTORIAUS KLEVAIS“, Kelmės parapijos laikraščio Nr.21, 22, 2003, 2004 m.
„PAŽADINO KAŽKAS“, J.Marcišauskytės /2dg klasės moksleivės/ kūrybos rinktinė /piešiniai ir miniatiūros/, 2004 m.
„NACH DER WENDE“, 2004 m.
„VERGANGENHEIT UND GEGENWART“, Kelmės rajono moksleivių projektai, 2004 m.
„POETUI JONUI GRAIČIŪNUI – 100“, Kelmės krašto jaunųjų poetų eilėraščiai, 2004 m.
„KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJA“, informacinis leidinys lietuvių ir vokiečių kalbomis, 2003 m.
„Labas!“, jaunuolių iš Lietuvos, Latvijos, Prancūzijos, Graikijos bendras leidinys apie šias šalis, jaunimo gyvenimą (projektas „Pažįstame vienas kitą per meną ir kultūra“), 2004 m.
„Kelmės gimnazijos kalendorius. 1940-2005 metai“, 2005 m.
NVO „Austėja“ užsakymu leidžiamos knygelės apie Tytuvėnų krašto kūrėjus, 2005 m.
Užvenčio Šatrijos Raganos vidurinės mokyklos užsakymu išleista mokinių kūrybos rinktinė „Tolimi Baltųjų rožių valandos aidai“, 2005 m.
Jaunimo šnekamosios anglų-lietuvių-latvių-prancūzų kalbų žodynėlis (projektas „Mūsų kalba – muzika“), 2005 m.

Leidybos centras taip pat leidžia lankstinukus, kvietimus, programėles, afišas, skirtas įvairiems renginiams.

Leidybos centro vadovė – gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė /el. paštas: zklimiene@yahoo.com; tel.: (8 427) 61196/

 [nggallery id=10]