Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir administracijos reikalams Jonas Grincevičius

jonasGimiau 1959 m. birželio 19 d. Kelmės raj., Vaišviliškių k.
1977 m. baigiau Kražių vidurinę mokyklą.
1978 m. baigiau Šilutės 12-tą technikos-žemės ūkio mechanizacijos mokyklą.
1978–1980 m.  tarnavau sovietinėje armijoje.
Nuo 1981 iki 1989 m. dirbau gamybinio mokymo meistru Kražių vidurinėje mokykloje.
1989 m. rugsėjo 20 d. priimtas darbui direktoriaus pavaduotojo ūkio ir administracijos reikalams į Kelmės 1-ąją vidurinę mokyklą, dabartinę Kelmės Jono Graičiūno gimnaziją.