Mokytojai ir jų kvalifikacija

Vardas, pavardė
Dėstomas dalykas, kvalifikacija
Albina Rimšienė Technologijos, vyresn. mokytoja
Algirdas Barančiukas Informacinės technologijos, mokytojas metodininkas
Asta Bilienė Anglų kalba, mokytoja metodininkė
Asta Pleikienė Matematika, vyresn. mokytoja
Danutė Butkuvienė Biologija, mokytoja metodininkė
Darius Barauskis Fizinis ugdymas, mokytojas metodininkas
Eugenijus Jafimovas Geografija, mokytojas metodininkas
Genė Macaitienė Rusų kalba, vyresn, mokytoja
Ilijana Petrauskienė Informacinės technologijos, mokytoja metodininkė
Ineta Leščiauskienė Anglų kalba, mokytoja metodininkė
Irena Arlauskienė Dailė, mokytoja metodininkė
Jovita Gerbenienė Psichologija, vokiečių kalba, mokytoja metodininkė
Jurgita Jafimovienė Chemija, mokytoja metodininkė
Lijana Vaičiulytė Technologijos, mokytoja metodininkė
Martynas Turevičius Technologijos,  vyresn. mokytojas
Nerijus Šarauskas Ekonomika ir verslumas, mokytojas metodininkas
Raimonda Andriuškienė Vokiečių kalba, mokytoja metodininkė
Rasa Gabšytė Fizika, mokytoja metodininkė
Rasa Rimidytė-Liekienė Anglų kalba,  mokytoja metodininkė
Reda Sakalauskienė Istorija, mokytoja metodininkė
Rasa Skrodenienė Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė
Rima Servienė Istorija, mokytoja metodininkė
Rimas Bielskis Fizika, mokytojas metodininkas
Romutė Kurmienė Matematika, mokytoja metodininkė
Svajūnas Klimas Muzika, mokytojas ekspertas
Vaida Karabienė Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė
Valerija Puišienė Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė
Vidmantas Gečas Fizinis ugdymas, mokytojas
Vilma Paulauskienė Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė
Vilma Vipartienė Etika, mokytoja metodininkė
Virginija Rimkuvienė Biologija, vyresn. mokytoja
Živilė Klimienė Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė