Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 M. III KETVIRČIO 

ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 M. II KETVIRČIO 

ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 M. I KETVIRČIO 

ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 M. IV KETVIRČIO 

ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 M. III KETVIRČIO 

ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 M. II KETVIRČIO 

ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 M. I KETVIRČIO 

ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 M. IV KETVIRČIO 

ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 M. III KETVIRČIO 

ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 M. II KETVIRČIO 

ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 M. I KETVIRČIO 

ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 METŲ

ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 M. III KETVIRČIO 

ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 M. II KETVIRČIO 

ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 2020 M. I KETVIRČIO 

ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 2019 M. IV KETVIRČIO 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2019 METŲ IV KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 2019 M. III KETVIRČIO 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2019 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 2019 M. II KETVIRČIO 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2019 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019 M. I KETVIRČIO 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2019 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 M. IV KETVIRČIO 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018 METŲ IV KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018 M. III KETVIRČIO 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 M. I PUSMEČIO 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 M. I KETVIRTIS 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 METAI

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2017 METŲ  TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 M. II KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017-06-30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2017 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 M. I KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017-03-31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2017 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 M. IV KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2016-12-31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2016 METŲ IV KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 M. III KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2016-09-30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2016 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 M. II KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2016-06-30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2016 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 M. I KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2016-03-31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2016 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 M. IV KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2015-12-31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2015 METŲ IV KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 M. III KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2015-09-30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2015 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 M. II KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2015-06-30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2015 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 M. I KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2015-03-31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2015 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 M. IV KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014-12-31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2014 METŲ IV KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 M. III KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014-09-30: 1.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA: 1.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ: 1.

2014 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS: 1, 2, 3.

2014 M. II KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014-06-30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2014 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 M. I KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014-03-31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2014 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013 M. IV KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013-12-31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2013 METŲ IV KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013 M. III KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2013 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2013 M. II KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2013 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013 M. I KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2013 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012 M. IV KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2012 METŲ IV KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012 M. III KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2012 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2012 M. II KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2012 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2012 M. I KETVIRTIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS