Korupcijos prevencija

Įsakymas dėk Albinos Rimšienės skyrimo atsakinga už korupcijos prevenciją Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje

Įsakymas dėl Loretos Šuklienės skyrimo atitikties pareigūne

Įsakymas dėl pareigų, dėl kurių rengiamas konkursas sąrašų patvirtinimo

Įsakymas dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo tvirtinimo

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos informacijos apie pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybės atmintinė

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos korupcijos prevencijos programa 2021–2023 m.

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių planas

Veiklos sritys antikorupcinei analizei atlikti