TŪM projektas gimnazijoje

2024-06-25

Įgyvendinant TŪM programą, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokytojų komanda birželio 20-21 d. dalyvavo mokymuose „Komandinio darbo efektyvinimo didinimas, įgalinimas veikti kartu“. 15 įvairių dalykų mokytojų kartu su kolegomis iš Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio, Tytuvėnų gimnazijų, „Kražantės“ progimnazijos gilino savo kompetencijas lyderystės srityje.

2024-06-25_TUM

2024-05-29

Klaipėdos Vydūno gimnazijoje ir Klaipėdos universiteto Menų fakultete vyko TŪM mokymų „Kūrybinių muzikos metodų taikymas pamokose“ seminaras „Metodai, skatinantys mokinių motyvaciją muzikos klausymosi metu ir stiprinantys muzikinį improvizavimą“, kurio lektorė – Rūta Girdzijauskienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos prezidentė. Mokymuose kartu su kitais Kelmės rajono mokyklų, įgyvendinančių TŪM programą, pedagogais dalyvavo ir penki J. Graičiūno gimnazijos mokytojai.

2024-05-29_TUM_1

2024-05-28

Gegužės 28 dieną Utenos regioniniame STEAM atviros prieigos centre vyko švietimo pažangos programos (TŪM) STEAM koordinatorių susitikimas. Kelmės J. Graičiūno gimnazijai atstovavo mokytoja Rasa Rimidytė-Liekienė. STEAM ugdymo koordinatoriai iš visos Lietuvos, dirbantys „Tūkstantmečio I“ ir „Tūkstantmečio II“ projektuose, dalinosi sukaupta gerąja patirtimi įgyvendinant STEAM ugdymo veiklas, drauge ieškojo sprendimų kylantiems iššūkiams spręsti. Renginio dalyviai išbandė praktines veiklas STEAM centro robotikos-IT, fizikos-inžinerijos, biologijos-chemijos, astrofizikos-aerokosmonautikos  laboratorijose.

2024-05-20

Vienas iš Kelmės J.Graičiūno gimnazijos pažangos plano tikslų ­– tobulinti mokyklos veiklą STEAM ugdymo srityje. 2024 m. sausio – gegužės mėnesiais gimnazijos antros klasės mokinių komanda „AMIR-2024“, padedama IT specialisto Mantvydo Burzdžiaus ir fizikos mokytojos metodininkės Rasos Gabšytės, vykdė ilgalaikį STEAM projektą – dalyvavo Europos kosmoso agentūros inicijuotame mokomųjų kosmoso palydovų kūrimo konkurse „CanSat“ (Lietuvos etape). Šis projektas, kurį Lietuvoje organizavo ir didžia dalimi finansavo Inovacijų agentūros „Space Hub LT“ grupė, Lietuvos etnokosmologijos muziejus ir VILNIUS TECH universitetas, suteikė jauniems žmonėms galimybę išbandyti savo jėgas sudėtingų technologijų srityje, geriau suvokti mokslų tarpdiscipliniškumą, skatino jaunimą gilintis į gamtosaugos problemas. Gamindami palydovą gimnazistai gilino fizikos, IT, matematikos žinias, pritaikė jas praktikoje: kūrė palydovo, galinčio išmatuoti oro užterštumą, bei antžeminės stoties programinę įrangą, gamino anteną, siuvo parašiutą. Buvo parengta detali projektinio darbo ataskaita, sukurta interneto svetainė.

Finalinėse konkurso varžybose, 2024 m. gegužės 14 d. vykusiose Molėtų aerodrome, vertinimo komisija, kurią sudarė inžinieriai, mokslininkai, inovacijų ir švietimo ekspertai, vertino dalyvių techninį pasirengimą, profesinę kompetenciją, misijos mokslinę vertę ir informacijos sklaidą. Balai komandoms buvo skirti už techninius pasiekimus: sukurto palydovo sudėtingumą, veikimo tikslumą, novatoriškus sprendimus. Komisijai buvo svarbi komandų užduočių mokslinė vertė ir mokinių moksliniai įgūdžiai – kaip gebėta numatyti misijos (projekto) tikslus, kaip jie įgyvendinti, kokia yra mokslinių ataskaitų kokybė, aktualumas, mokslinių principų, kuriais grindžiami tyrimai, supratimo lygis. Buvo įvertintas ir kiekvienos komandos narių bendradarbiavimas, veiklų koordinavimas bei informacijos apie projektą viešinimas. Vertinimo komisijos sprendimu Kelmės J. Graičiūno gimnazijos komanda „AMIR-2024“ užėmė II-ąją vietą – mūsų gimnazistus aplenkė tik KTU inžinerijos licėjaus mokiniai. Iš viso konkurse dalyvavo 26 komandos iš įvairių Lietuvos miestų.

2024-04-22

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos mokytojai dalyvauja mokymuose pagal TŪM programą. Jau vyko pirmasis ilgalaikės programos „Kokybiška pamoka: įtraukti, įgalinti mokinius, turinčius elgesio, emocijų ir dėmesio sutrikimų“ I modulio seminaras, balandžio 25-ąją prasidės ilgalaikiai mokymai „Kūrybinių muzikos metodų taikymas pamokose“.

2024-03-20

Kovo 20 d. Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje organizavo „Tūkstantmečio mokyklų“ pažangos plano pristatymą – tai renginys iš ciklo „TŪM – Jūsų savivaldybėje“. Visos antrajame TŪM sraute dalyvaujančios savivaldybės šių renginių metu pristato savo pažangos planus bendruomenėms, žiniasklaidai.

Renginyje dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius, savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir teisėtvarkos komiteto nariai, rajono mokyklų vadovai, savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai, TŪM projekte dalyvaujančių mokyklų bendruomenių atstovai.

TŪM programą susirinkusiems pristatė Europos socialinio fondo agentūros atstovės – komunikacijos ekspertė Eglė Kirliauskaitė, mokyklų tobulinimo srities „Lyderystė veikiant“ ekspertė Rita Patalavičienė ir srities „STEM ugdymas“ ekspertė Jurga Ilčiukė. Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr.12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, kurios tikslas – mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(-si) sąlygas kiekvienoje savivaldybėje, dalyvauja 58 savivaldybės, 270 mokyklų. Kelmės rajone TŪM programoje dalyvauja Jono Graičiūno gimnazija, Tytuvėnų gimnazija, Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija, „Kražantės“ progimnazija – šių mokyklų vadovai Rimas Bielskis, Irma Stankuvienė, Rima Andrulienė, Laima Simėnienė rengė Kelmės rajono savivaldybės pažangos planą. Renginio metu šio plano rengimo darbo grupės atstovės R. Andrulienė ir I. Stankuvienė pristatė „Tūkstantmečio mokyklų“ Kelmės rajone veiklas ir numatytus darbus visose mokyklų veiklos tobulinimo – lyderystės veikiant, įtraukiojo, kultūrinio, STEAM ugdymo – srityse.