Technologijų centras

2008 rugsėjo 1 dieną  atidarytas Technologijų centras, kuriame veikia dailės, tekstilės-dizaino, mitybos, keramikos, elektronikos, konstrukcinių medžiagų  kabinetai. Technologijų centras užtikrina geras technologijų dalyko mokymo sąlygas, suteikia galimybę mokiniams rinktis patinkančias programas mokantis technologijų, ugdo mokinių verslumą, telkia gimnazijos bendruomenę organizuojant bendrą tėvų-mokinių-mokytojų veiklą, organizuoja  turiningą vasaros poilsį bei neformalųjį ugdymą.

 1–2 kl. gimnazistai renkasi programas:
Mityba
Tekstilė
Gaminių dizainas

 3–4 kl. gimnazistai renkasi programas:
Turizmas ir mityba
Tekstilė ir apranga
Taikomasis menas, amatai ir dizainas
Verslas ir vadyba