Neformalusis švietimas

Išrašas iš Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo:

„17. Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas.“

Neformalaus švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2022-2023 m.m.