Direktorius Rimas Bielskis

Gimiau 1962 m. kovo 8 d. Kelmės raj. Jauniškės km.
1980 m. baigiau Pakražančio vidurinę mokyklą.
1984 m. Šiaulių pedagoginiame institute įgijau fizikos mokytojo specialybę.
1984–1989 m.  dirbau mokytoju Maironių pagrindinėje mokykloje.
Nuo 1989 m. liepos 1 d. – Kelmės 1-osios, vėliau Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos direktorius.
1995 m. suteikta antroji vadybos kvalifikacijos kategorija.
1997 m. suteikta fizikos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.
2004 m. suteikta fizikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Nuo 2004 m. vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertas.
Nuo 2006 m. vadybos ekspertas.
2009 m. suteikta pirmoji vadybos kvalifikacijos kategorija.
Nuo 2010 m. bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo išorės vertintojų atestacijos komisijos narys.
Nuo 2013 m. mokyklų vadovų mentorius.
Užsienio kalbos: rusų, vokiečių.
Vedęs, žmona Nijolė dirba Kelmės „Kražantės“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja, sūnūs Vaidas ir Rimantas.