Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize. Atnaujinimo tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys: stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą, sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

Aktualios nuorodos

https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf

https://www.mokykla2030.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/

Mokytojams apie UTA:

https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-ir-vaiko-raidos-aprasai/

Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas – Kompetencijos

https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/06/DEMESYS-KIEKVIENO-MOKINIO-MOKYMUISI-IR-PAZANGAI.pdf

Atnaujintos bendrosios programos:

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos

Tėvams apie UTA:

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA)

Vaizdo medžiaga apie UTA:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3M6Z90Z4rRf8MMXfrKj_2hWlkqxN9N7