Antano Mikalajūno premija

Išrašas iš Mokinių elgesio taisyklių:

„16.Už labai gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį, aktyvų dalyvavimą gimnazijos gyvenime (olimpiados, konkursai, viktorinos, įvairūs renginiai ir kt.) mokiniai skatinami:
17. Mokslo metų pabaigoje renkamas geriausias gimnazijos mokinys, kuriam įteikiama vardinė A. Mikalajūno premija (100$).
17.1 A. Mikalajūno premija įteikiama mokytojų tarybos nutarimu.
17.2. Premija skiriama 1-4G klasių mokiniui.
17.3. Skiriant premiją atsižvelgiama į:
17.3.1. mokymosi rezultatus;
17.3.2. elgesį;
17.3.4. pagalbą organizuojant renginius;
17.3.5. dalyvavimą olimpiadose, konkursuose;
17.3.6. dalyvavimą popamokinėje ir užmokyklinėje veikloje;
17.3.7. iniciatyvumą ir kt.
17.4. Antrą kartą tam pačiam mokiniui premija neskiriama.“

Jos laureatais tapo:
Miglė Laurinavičiūtė – 2022 metai,
2021 metais dėl karantino nebuvo renkama,
Justinas Bernotas – 2020 metai,
Saulė Maleckaitė – 2019 metai,
Ugnė Paulauskaitė – 2018 metai,
Grigas Andrulis – 2017 metai,
Emilija Sasnauskaitė – 2016 metai,
Simona Glazauskaitė – 2015 metai,
Laurynas Zavadskis – 2014 metai,
Beatričė Raščiūtė – 2013 metai,
Aidas Gedminas – 2012 metai,
Liucija Alubickytė – 2011 metai,
Ieva Mackevičiūtė – 2010 metai,
Donatas Jocas – 2009 metai,
Kamilė Antanaitytė – 2008metai,
Deimantė Valčiukaitė – 2007metai,
Alina Streckytė – 2006 metai,
Rimas Brazinskas – 2004 metai,
Jūratė Grincevičiūtė – 2005 metai,
Kęstutis Servutas – 2003 metai,
Rūta Venckutė – 2002 metai,
Elena Ramonaitė – 2001 metai,
Valdas Birbilas – 2000 metai,
Viktorija Makauskaitė – 1999 metai,
Tadas Mačijauskas – 1998 metai,
Živilė Kavaliauskaitė – 1997 metai,
Giedrė Burdaitė – 1996 metai,
Rima Zalbaitė – 1995 metai,
Nomeda Kazlauskaitė – 1994 metai.