Formalusis švietimas

Išrašas iš Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo:

„3. Formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktųnustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti.“

MOKINIŲ, NORINČIŲ MOKYTIS KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOJE, DOKUMENTŲ PRIĖMIMO TVARKA

2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų ugdymo planai

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planai

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo planai

2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų ugdymo planai

2015–2016 ir 2016–2017 metų ugdymo planai

2023-2024 mokslo metai mokiniams teikiamų individualių ir grupinių konsultacijų tvarkaraštis

Prašymų formos: Prašymas, Prašymas dėl mokymosi, Prašymas dėl mokymosi (į III klasę)