Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų skaičius 2020 m. šias pareigas einančių darbuotojų III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2020 m. šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis
1 Direktoriaus pavaduotojas 3 1673 1522
2 Mokytojas 4 975 794
3 Vyresnysis mokytojas 10 1195 1152
4 Mokytojas metodininkas 19 1435 1278
6 Valytojas 5 551 504
7 Mokyklos budėtojas 2 462 429