Apie A. Mikalajūną

2002 m. sausio 25 dieną Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos tarybos posėdyje buvo nutarta gimnazijos Informacijos centrui suteikti Antano Mikalajūno vardą.

              

Antanas Mikalajūnas

(1914-04-08 – 2005-05-21)

Informacijos centro mecenatas

Biografija

 Gimė 1914 metais balandžio 8 d. Ukmergės apskrityje, Želvos valsčiuje. Paskutiniais gyvenimo metais gyveno JAV, Kalifornijoje. Dažnai lankydavosi Lietuvoje. Varginga vaikystė ir sudėtingas gyvenimo kelias audringais ir tragiškais Lietuvai ir visam pasauliui  metais Antano Mikalajūno atmintyje paliko gilius pėdsakus. Apie tai skaitytojams jis pasakojo savo knygose  “Likimo Vartai”, ”Motinų motina”, “Kada žmogus laimingas?” Trečioji jo knyga parašyta kartu su rašytoju Albertu Laurinčiuku.

“Mano brangioji motina tėvyne Lietuva! Tu man davei lietuvišką kalba, mėlyną padangę, žalius laukus ir miškus.
Tu užrašei į mano širdį žodžius “Lietuva tėvyne mūsų”

Motina! Mano motulė Kanada! Tu mane priglaudei, davei pilietybę, pasiūlei darbą.
Mano brangioji Amerika! Tu atvėrei vartus man į laisvę ir demokratišką gyvenimą.
Mano brangioji motina – žeme. Tu mane maitinai, leidai vaikščioti basomis, o paskui su batais. Tavo šventu kūnu.Aš atsiradau iš dulkės, į dulkę pasiversiu ir tu mane priglausi visiems laikams.”