Laisvos darbo vietos

2022-09-07  skelbiama laisva  socialinio pedagogo darbo vieta  (1 etatas) Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje

Mokyklos pavadinimas: Kelmės Jono Graičiūno gimnazija.
Pareigybės pavadinimas: socialinis pedagogas.
Darbo krūvis: 1 etatas – (36 val./sav.).
Darbo pobūdis: vertinti socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius, esant būtinybei lankytis formaliojo ir neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose; konsultuoti vaikus, jų tėvus socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais; dalyvauti sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas; numatyti socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bendradarbiaujant su pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai socialiniam pedagogui: įgytas aukštasis išsilavinimas ir socialinio pedagogo kvalifikacija; įgytas socialinės pedagogikos kvalifikacinis laipsnis (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikacija; baigta socialinės pedagogikos studijų programa aukštojoje mokykloje ir įgyta pedagogo kvalifikacija; įgytas socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinis laipsnis, išklausyta ir atsiskaityta už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje.
Prioritetai: darbo patirtis ugdymo įstaigoje.

Dokumentai, kuriuos pretendentams būtina pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumentų kopijas;
  • dokumentus, patvirtinančius darbo stažą (jei turi darbo stažą);
  • sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
  • gyvenimo aprašymą.

Pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba el. paštu: info@jggimnazija.lt
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Informaciją teikia gimnazijos direktorius.
Dokumentai pateikiami iki 2022-09-20, 17.00 val.
Dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną.
Atrankos data: 2022-09-22. Tikslus laikas pranešamas asmeniškai.

Įdarbinama nuo 2022 m. spalio 10 d.

Dokumentus pateikti adresu:

Kelmės Jono Graičiūno gimnazija
Raseinių g. 1,
LT-86162, Kelmė
Telefonas: (8 4) 27 611 95
El. paštas: info@jggimnazija.lt

2022-09-07