KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS 75 METŲ JUBILIEJUI SKIRTAS RENGINIŲ CIKLAS

gimlogo

BALANDŽIO 10 DIENA

10.40 val. gimnazistų sukurtų jubiliejinių ženklų ir rašinių parodos „Mokyklai ir Lietuvai – su meile“ atidarymas (prie mokytojų kambario).

Konferencijų salėje veiks gimnazijos Leidybos centre išleistų leidinių paroda.

16 val. koncertas gimnazijos aktų salėje. Gimnazijos mecenato Antano Mikalajūno, „Mokslo“, „Muzikos“, „Hipokrenės“, „Sporto“, „Amatų“ premijų įteikimas gimnazistams.

GEGUŽĖS 1 DIENA

10 val. buvusių ir dabar besimokančių gimnazistų stalo teniso (aktų salėje, NUOSTATAI) ir tinklinio (sporto salėje, NUOSTATAI) varžybos.

GEGUŽĖS 2 DIENA

10 val. buvusių ir dabar besimokančių gimnazistų krepšinio varžybos (sporto salėje, NUOSTATAI).

GEGUŽĖS 4–8 DIENOMIS VYKS TRADICINĖ ATVIRŲ DURŲ SAVAITĖ

4 d. 11.40 val. buvusių ir dabar besimokančių gimnazistų rankdarbių parodos gimnazijos Informacijos centre atidarymas.

5 d. 12 val. Būsimųjų gimnazistų diena.

7 d. 12 val. gimnazijos Leidybos centro darbų pristatymas (aktų salėje).

8 d. nuo 8.30 val. prasidės Gimnazisto dienos renginiai.

GEGUŽĖS 15 DIENA

9 val. gimnazijos bendruomenė vyksta į dviračių žygį.

GEGUŽĖS 16 DIENA

Meninio voko, skirto Kelmės J.Graičiūno gimnazijos 75-mečiui, išleidimas ir pašto korespondencijos žymėjimas proginiu antspaudu Kelmės pašte.

*****

Buvusius mokinius kviečiame organizuoti klasių susitikimus balandžio 10-ąją, gegužės 1 ir gegužės 16 dieną – Jūsų lauks atviros klasės, centrai, malonūs pokalbiai su buvusiais klasės draugais.