Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu

gimlogo
 1. Nuotolinis mokinių ugdymo procesas organizuojamas naudojant MOODLE (kaip pagrindinę) nuotolinio mokymo aplinką. Mokytojai ir mokiniai dirba prisijungę prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų. Dalykų mokytojai elektroninio dienyno Tamo pagalba ir kitomis informacinėmis priemonėmis informuos mokinius apie prisijungimą prie virtualios mokymo(si) aplinkos.
 2. Mokymosi užduotys, teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, mokytojo pagalba ir paaiškinimai, grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir įvertinimai gali būti teikiami elektroninio dienyno TAMO pagalba, kitomis skaitmeninėmis technologijomis.
 3. Pagrindinę informaciją mokiniai gauna per TAMO ir savo gimnazijos paštą.
 4. Nustatomas šis pamokų laikas:
1. 9:00-9:50
2. 10:00-10:50
3. 11:00-11:50
4. 12:00-12:50
5. 13:00-13:50
6. 14:00-14:50
7. 15:00-15:50

 

 1. Parengtas naujas pamokų tvarkaraštis nuotolinio mokymosi metu, kuris skelbiamas gimnazijos internetiniame puslapyje. Su juo supažindinami mokiniai elektroninio dienyno TAMO pagalba ar kitomis informacinėmis priemonėmis.
 2. Asmens duomenų apsauga užtikrinama pagal galiojančius įstatymus. Tiesiogines transliacijas, vaizdo pamokas, pamokų užduotis filmuoti, paveiksluoti, kopijuoti, platinti, kelti į kitas platformas DRAUDŽIAMA.
 3. Skaitmeninių technologijų administratoriumi (IKT koordinatorius), kuris konsultuos mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais skiriamas informacinių technologijų mokytojas metodininkas Algirdas Barančiukas (el. paštas algirdas.baranciukas@jggimnazija.lt), administratoriaus pavaduotoja – informacinių technologijų mokytoja metodininkė  Ilijana Petrauskienė (el. paštas ilijana.petrauskiene@jggimnazija.lt).
 1. Dėl techninės pagalbos galima kreiptis į informacinių technologijų specialistą Mantvydą Burzdžių (el. paštas mantvydas.burzdzius@jggimnazija.lt).
 2. Lankytojai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu – elektroniniu paštu: info@jggimnazija.lt arba tel. 868778944.
 3. Darbuotojai dirba nuotoliniu būdu:

Su mokytojais, kitais darbuotojais galite susisiekti elektroniniu paštu. Kontaktai skelbiami www.jggimnazija.lt arba elektroniniame dienyne TAMO.

 1. Mokinių, turinčių teisę į nemokamą maitinimą, organizavimas:
  1. Nuotolinio mokymo metu mokiniams teikiamas maitinimas sausu daviniu.
  2. Sauso maisto davinio paketus ruošia ir pristato į gimnaziją UAB „Amerija“.
  3. Sauso maisto davinio paketai mokiniams bus dalinami 2 kartus per mėnesį (kas dvi savaitės, antros savaitės trečiadienį ir ketvirtadienį), nuo 12.00 val. iki 13.00 val..
  4. Sauso maisto davinio paketas atsiimamas prie valgyklos lango iš lauko pusės, valgyklos darbuotojai pranešant mokinio vardą, pavardę ir klasę.
  5. Mokiniams, kurie patys arba jų tėvai (globėjai, rūpintojai) neturi galimybės atvykti į gimnaziją atsiimti sauso maisto davinio paketo, bus atvežama iki gyvenamosios vietos autobusų sustojimo stotelės iš anksto sutartu laiku.
  6. Su nemokamo maitinimo išdalinimo tvarka mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami telefonu, vėliau informuojami per elektroninį dienyną Tamo. Už nemokamą mokinių maitinimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Vaičiulytė (tel. +37068697073) ir soc. pedagogė I. Kaminskienė (tel.+37068661744).
  7. Sauso maisto davinių išdavimo grafikas:

Balandžio mėn. 1-2 d., 15-16 d., 29-30 d. (trečiadienį ir ketvirtadienį).

Pratęsus karantiną – grafikas bus numatomas ta pačia tvarka.

 

Gimnazijos direktorius                                                                     Rimas Bielskis