Etikos pamokos netradicinėje erdvėje    

prie pavadinimo

Šiuolaikiniame pasaulyje itin svarbu ugdyti žmogaus dvasinę kultūrą. Etikos mokslo dalis – estetika, tirianti grožį ir meną, ugdo mokinių kūrybiškumą, grožio jausmą, mokėjimą suvokti ir vertinti meno kūrinius, istorijos ir architektūros paminklus, gimtojo krašto grožį, todėl kartais etikos pamokos vyksta netradicinėje erdvėje – Kelmės kultūros centro Meno galerijoje. Gimnazija džiaugiasi prasmingu bendradarbiavimu su Kelmės kultūros centru.

Gimnazistai, analizuodami įvairių dailininkų kūrybos parodas minėtoje galerijoje ir atlikdami kūrybines užduotis, ugdo savo estetinį suvokimą, kūrybinį mąstymą, etinį santykį su dvasinės kultūros vertybėmis.

Vilma Vipartienė,
etikos mokytoja metodininkė